Về Kidtopi

Kidtopi là nền tảng học tập tiếng Anh trực tuyến cho phép trẻ em Châu Á học 1-1 với giáo viên chuẩn quốc tế.

Chương trình học tại Kidtopi đặt trọng tâm vào dạy Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai và lồng ghép các nội dung Toán, Khoa học và Xã hội theo chuẩn Common Core State Standards của Mỹ.

Ngoài chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh (CELTA, TESOL,..),100% giáo viên của chúng tôi có trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy học sinh mầm non và tiểu học, cùng hàng nghìn giờ dạy trực tuyến 1-1 cho trẻ em châu Á. Đồng thời vượt qua vòng tuyển chọn khắt khe của Kidtopi.

Tiên phong trong áp dụng công nghệ trí tuệ nhận tạo và chương trình học tập hàng đầu vào giảng dạy, Kidtopi giúp bé phát triển tối đa khả năng ngôn ngữ, trang bị kiến thức và kỹ năng để bé tự tin trở thành Công dân toàn cầu tương lai.