vẽ hình chiếu vuông góc

1. Phương pháp chiếu góc loại nhất (PPCG 1)

1.1. Xây dựng nội dung

Bạn đang xem: vẽ hình chiếu vuông góc

Hình 1. Phương pháp chiếu góc loại nhất

1.2. Phương pháp

- Chiếu vật thể lên tía mặt mũi phẳng lặng P1, P2, P3 tao nhận được những hình chiếu vuông góc ứng bên trên này là A, B, C:

+ A: Hình chiếu đứng

+ B: Hình chiếu cạnh

+ C: Hình chiếu cạnh

- Đường biểu diễn:

+ Các đàng bao thấy tiếp tục thể hiện tại vì chưng nét ngay lập tức đậm

+ Các đàng khuất tiếp tục thể hiện tại vì chưng nét gạch men mảnh (nét đứt)

+ Các đàng tâm, đàng trục tiếp tục thể hiện tại vì chưng đường nét gạch men chấm mảnh

1.3. Vị trí những hình chiếu bên trên phiên bản vẽ

Nếu tao lựa chọn mặt mũi phẳng lặng hình chiếu đứng P1 là mặt mũi phẳng lặng phiên bản vẽ, tao tiếp tục nên xoay P2 và P3 về nằm trong mặt mũi phẳng lặng với P1 vì chưng cách:

+ Xoay P2 xuống vùng bên dưới một góc 90o

+ Xoay P3 lịch sự nên một góc 90o

+ Khi cơ tao tiếp tục nhận được hình chiếu vuông góc của vật thể bên trên mặt mũi phẳng lặng phiên bản vẽ

Hình 2. Vị trí những hình chiếu theo đòi PPCG1

Khi cơ bên trên phiên bản vẽ kĩ thuật:

- Hình chiếu vì chưng B đặt điều bên dưới hình chiếu đứng A

- Hình chiếu cạnh C tiếp tục đặt điều ở bên phải hình chiếu đứng A

2. Phương pháp chiếu góc thứ ba (PPCG 3)

Xem thêm: ngã cật tây hồng thị

=> Phương pháp này được dùng thông dụng ở VN và đa số những nước châu Âu.

2.1. Xây dựng nội dung

Hình 3. Phương pháp chiếu góc loại ba

2.2. Phương pháp

- Chiếu vật thể lên tía mặt mũi phẳng lặng P1, P2, P3 tao nhận được những hình chiếu vuông góc ứng bên trên này là A, B, C:

+ A: Hình chiếu đứng

+ B: Hình chiếu cạnh

+ C: Hình chiếu cạnh

- Đường biểu diễn:

+ Các đàng bao thấy tiếp tục thể hiện tại bằng nét ngay lập tức đậm

+ Các đàng khuất tiếp tục thể hiện tại bằng nét gạch men mảnh (nét đứt)

+ Các đàng tâm, đàng trục tiếp tục thể hiện tại vì chưng đường nét gạch men chấm mảnh

2.3. Vị trí những hình chiếu

- Chọn mặt mũi phẳng lặng hình chiếu đứng P1 là mặt mũi phẳng lặng phiên bản vẽ:

+ Xoay P2  lên bên trên một góc 90o

+ Xoay P3 lịch sự trái khoáy một góc 90o

+ Khi cơ tao cũng tiếp tục nhận được hình chiếu vuông góc của vật thể bên trên mặt mũi phẳng lặng phiên bản vẽ

Hình 4. Vị trí những hình chiếu theo đòi PPCG 3

Khi cơ bên trên phiên bản vẽ kĩ thuật:

Xem thêm: hắc hóa phản diện sủng lên trời

- Hình chiếu vì chưng B đặt điều phía bên trên hình chiếu đứng A

- Hình chiếu cạnh C đặt tại phía bên trái hình chiếu đứng A

=> Phương pháp này được dùng thông dụng ở những nước châu Mỹ và một số trong những nước khác