Vẽ Đường Đặc Tính Của Máy Bơm Ly Tâm, Đặc Tính Kỹ Thuật Của Bơm Ly Tâm

Mũi tên phải)” data-content=”Khí thực” data-placement=”left”> Chương >> Mũi tên phải)” data-placement=”left”> Trang >

h = 1 − ( 1 − hm ) ⋅ i D − 0, 45 ⋅ in − 0,2 size 12{h=1- \( 1- { size 24{h} } rSub { size 8{m} } \) cdot { size 24{i} } rSub { size 8{D} } rSup { size 8{-0,”45″} } cdot { size 24{i} } rSub { size 8{n} } rSup { size 8{ -0.2 } } } {} ( 4 – 16 )

Hiệu chỉnh dự trữ khí thực Dh cỡ 12{Dh} {} và cỡ chân không 12{ \ } {} khi D và n khác nhau:

Dh = D hm ⋅ i D 2 ⋅ in 2 size 12{Dh=D { size 24{h} } rSub { size 8{m} } cdot { size 24{i} } rSub { size 8{D} } rSup { size 8{2} } cdot { size 24{i} } rSub { size 8{n} } rSup { size 8{2} } } {} ( 4 – 17 )

= H a − ⋅ ( nnm ) 2 size 12{ \ = { size 24{H} } rSub { size 8{a} } – \cdot \( { {n} over { { size 24{n} } rSub { size 8{m} } } } \) rSup { size 8{2} } } {} ( 4 – 18 ).

Bạn đang xem: Đường đặc tính bơm

Các ký hiệu trong công thức ( 4 – 17 ) và ( 4 – 18 ) sẽ được thảo luận chi tiết trong Chương V.

Định mức s size 12{ { size 24{n} } rSub { size 8{s} } } {} của máy bơm.

Định nghĩa về tốc độ:

Tỷ số tốc độ s size 12{ { size 24{n} } rSub { size 8{s} } } {} là số vòng quay của bơm mẫu tương tự về mặt hình học với bơm mà chúng ta đang xem xét, với hiệu suất tương đương, đang hoạt động với cột nướcH m size 12{ { size 24{H} } rSub { size 8{m} } } {} = 1 m, điện năng tiêu thụN m size 12{ { size 24{N} } rSub { size 8 {m} } } {} bằng một mã lực ( orN m size 12{ { size 24{N} } rSub { size 8{m} } } {} = 736 kW hoặc có thể bơm đượcQ m size 12{ { size 24{ Q} } rSub { size 8{m} } } {} = 0,075 m3/s ).

Xem thêm: Tài liệu Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2022

Lập công thức s size 12{ { size 24{n} } rSub { size 8{s} } } {} :

Tham Khảo Thêm:  Viết 4-5 câu kể một việc em thích làm trong ngày nghỉ

Từ công thức ( 4 – 10 ): NN m = i D 5 ⋅ print 3 size 12{ { {N} over { { size 24{N} } rSub { size 8{m} } } } } = { size 24{ i } } rSub { size 8{D} } rSup { size 8{5} } cdot { size 24{i} } rSub { size 8{n} } rSup { size 8{3} } } {} N 1 size 12 { { {N} trên {1} } } {} =( DD m ) 5 ⋅ ( nns ) 3 cỡ 12{ \( { {D} trên { { cỡ 24{D} } rSub { cỡ 8{m} } } } \) rSup { size 8{5} } cdot \( { {n} over { { size 24{n} } rSub { size 8{s} } } } \) rSup { size 8{3} } } } { } ,

Từ công thức ( 4 – 8 ): HH m = i 2 2 ⋅ i D 2 size 12{ { {H} over { { size 24{H} } rSub { size 8{m} } } } = { size 24{ i} } rSub { size 8{2} } rSup { size 8{2} } cdot { size 24{i} } rSub { size 8{D} } rSup { size 8{2} } } {} H 1 = ( nns ⋅ DD m ) 2 size 12{ { {H} over {1} } = \( { {n} over { { size 24{n} } rSub { size 8{s} } } } cdot { {D} over { { size 24{D} } rSub { size 8{m} } } } \) rSup { size 8{2} } } {} ( DD m ) = nsn ⋅ H 1 size 12{ \( { {D } trên { { size 24{D} } rSub { size 8{m} } } } \) = { { size 24{n} } rSub { size 8{s} } } trên {n} } cdot sqrt { { {H} trên {1} } } } {} , ( ** )

Thay ( ** ) thành

sắp xếp lại, ta có công thức tính suất công suất theo mã lực:

ns = n NH 5/4 size 12{ { size 24{n} } rSub { size 8{s} } = { {n sqrt {N} } over { { size 24{H} } rSub {} rSup { size 8 {5/4} } } } } {} ( 4 – 19 )

Nếu công suất bên trong ( 4 – 19 ) tính bằng kW thì tỷ lệ s size 12{ { size 24{n} } rSub { size 8{s} } } {} sẽ là:

ns = 1, 167 n NH 5/4 size 12{ { size 24{n} } rSub { size 8{s} } =1,”167″ { {n sqrt {N} } trên { { size 24{H} } rSub {} rSup { size 8{5/4} } } } {} ( 4 – 20 )

Nếu ta thay định nghĩa s size 12{ { size 24{n} } rSub { size 8{s} } } } {} theo lưu lượng Qm = 0,075 m3/s thì:

Từ công thức ( 4 – 15 ) ta có:

in = nns = Q m Q ( HH m ) 3 4 = 0, 075 QH 1 4 size 12{ { size 24{i} } rSub { size 8{n} } = { {n} trên { { size 24{n } } rSub { size 8{s} } } } = sqrt { { { size 24{Q} } rSub { size 8{m} } } over {Q} } } cdot nroot { size 8{4} } { \( { {H} trên { { size 24{H} } rSub { size 8{m} } } } \) rSup { size 8{3} } } = sqrt { { {0,075″} trên {Q} } } cdot nroot { size 8{4} } { { {H} trên {1} } } } {} ta có:

Tham Khảo Thêm:  Nêu suy nghĩ của anh (chị) về việc sử dụng mạng xã hội của thanh niên hiện nay.

ns = 3 . 65 n QH 3/4 size 12{ { size 24{n} } rSub { size 8{s} } =3 “.” “65” { {n sqrt {Q} } trên { { size 24{H} } rSup { size 8{3/4} } } } {} ( 4 – 21 )

Sử dụng công thức ( 4 – 21 ) cho hai bơm đầu vào và nhiều tầng cánh như sau:

– Công suất tính toán cho bơm hai cổng: ns = 3 . 65 n Q 2 H 3/4 size 12{ { size 24{n} } rSub { size 8{s} } =3 “.” “65” { {n sqrt { { {Q} trên {2} } } } } trên { { size 24{H} } rSup { size 8{3/4} } } } } {} ( 4 – 22 )

– Công suất tính cho bơm nhiều tầng ( cấp Z ) : ns = 3 . 65 n Q ( HZ ) 3/4 size 12{ { size 24{n} } rSub { size 8{s} } =3 “.” “65” { {n sqrt {Q} } trên { \( { {H} trên {Z} } \) rSup { size 8{3/4} } } } } {} ( 4 – 23 )

Ý nghĩa của tỷ lệ:

Tỷ lệ là thông số tổng hợp của một loại máy bơm, nó không thay đổi đối với các giá trị góc α 2 , β 2 , h tl , K size 12{ { size 24{α} } rSub { size 8{2} } , { size 24{β} } rSub { size 8{2} } , { size 24{h} } rSub { size 8{ ital “tl”} } ,K} {} . Do đó, sử dụng nó để phân loại máy bơm cánh gạt (xem bảng phân loại cánh quạt bên dưới), ns được tính với trạng thái thiết kế.

*

Trong thiết kế và chế tạo máy bơm, người ta cố gắng tăng s size 12{ { size 24{n} } rSub { size 8{s} } } {} để giảm kích thước của máy bơm, vì tỷ lệ tốc độ tỷ lệ nghịch. với đường kính theo công thức biến đổi sau:

ns = 60 p ⋅ D mg ⋅ sin ( α 2 ¸ β 2 ) K ⋅ h tl ⋅ sin β 2 ⋅ cos α 2 size 12{ { size 24{n} } rSub { size 8{s} } = { {” 60″} trên {p cdot { size 24{D} } rSub { size 8{m} } } } sqrt { { {g cdot “sin” \( { size 24{α} } rSub { size 8{2} } ¸ { size 24{β} } rSub { size 8{2} } \) } over {K cdot { size 24{h} } rSub { size 8{ ital “tl”} } cdot “sin” { size 24{β } } rSub { size 8{2} } cdot “cos” { size 24{α} } rSub { size 8{2} } } } } } {}

Tỷ lệ phản ánh các đường cong đặc trưng của máy bơm. Khi tỷ số tốc độ nhỏ, đường cong H – Q có cực trị; Số s size 12{ { size 24{n} } rSub { size 8{s} } } {} càng lớn thì H – Q từ giảm dần đến dốc đứng. Khi tỷ lệ tốc độ nhỏ, đường cong N – Q tăng khi Q tăng; Tỷ lệ tốc độ càng lớn, đường cong N – Q càng thấp khi Q tăng. Đường  – Q sẽ nét khi tỷ số tốc độ lớn dẫn đến vùng làm việc có hiệu suất cao sẽ bị thu hẹp, bơm sẽ không thích hợp với trạng thái làm việc thay đổi.

Tham Khảo Thêm:  Top 10 29 Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Môn Tiếng Việt Violet, Đề Thi Tiếng Việt Lớp 2 Học Kì 1 Violet

Ứng dụng của định luật tương tự

Định luật động lực học có các ứng dụng sau:

– Từ tình trạng làm việc của bơm mẫu xác định tình trạng làm việc của bơm thật;

– Dựa trên số liệu thực nghiệm từ máy bơm mẫu để thiết kế máy bơm mới lớn hơn;

– Dùng định luật đồng dạng để vẽ lại đường đặc tính của bơm đã lắp khi vòng quay thay đổi..v.v..

Dưới đây trình bày cách vận dụng định luật đồng dạng để vẽ lại đường đặc tính của bơm và cách cắt BXCT của bơm thường gặp trong thực tế sản xuất.

Vẽ lại các đường đặc tính của máy bơm khi vòng quay thay đổiPhục vụ cho máy bơm đã lắp tức là máy bơm đã có sẵn size nên D = 1 size 12{ { size 24{i} } rSub { size 8{D} } =1} {}

Related Posts

Cách Vẽ Pokemon Hệ Điện Zeraora Mới Nhất

Mời các bạn khám phá thông tin và kiến ​​thức về Cách vẽ pokemon dạng bay Hot nhất hiện nay được quan tâm nhiều nhất, đừng quên…

Cách Vẽ Tường Đơn Giản Từ Họa Sĩ, Hướng Dẫn Cách Vẽ Tranh Tường Siêu Đơn Giản

Tranh tường hiện nay đang hot như thế nào chắc các bạn cũng đã biết. Vì vậy, bạn muốn vẽ một bức tranh tường? Bạn không biết…

Đề Thi Tin Học Trẻ Scratch, Đề Thi Tin Học Trẻ Lâm Đồng 2021

neftekumsk.com Chia sẻ với bạn kỳ thi cào tiểu học 2021– Bảng A – Trường tiểu học Scratch. Năm nay, một điểm khác là…

Hướng Dẫn Các Bước Vẽ Nail Cơ Bản Tại Nhà Đơn Giản Ai Cũng Làm Được

Học nail cơ bản tại nhà là từ khóa dành cho các bạn muốn tự học nail để có thể tự chăm sóc móng tại nhà mà…

Top 20 Bản Vẽ Cad Máy Nén Khí Nén, Bản Vẽ Cad Chi Tiết Máy Ngành Cơ Khí Chuẩn Nhất

Trình duyệt của bạn đã tắt hỗ trợ JAVASCRIPT. Trang web chỉ hoạt động khi bạn bật lại. Để xem cách bật JAVASCRIPT, hãy nhấp vào đây!…

Phần Mềm Vẽ 3D Trên Ipad Dành Cho Nghề Tư Vấn Thiết Kế Nội Thất

Công nghệ ngày càng phát triển với những thiết bị cầm tay hỗ trợ rất tốt cho công việc và đặc biệt là iPad hay máy tính…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *