tường thành không cô độc

Bỏ qua chuyện nội dung

AYaQ9Ii

“Tường trở thành ko cô độc”

Tên gốc: Không cô thành

Tác giả: Tuyên Trúc

Thể loại: tiến bộ, gương vỡ lại lành lặn, quân nhân x bác bỏ sĩ, khu đô thị tơ duyên, một chút ít thanh xuân vườn trường

Tình trạng: Hoàn

Tình trạng edit: Hoàn

Edit+Beta: La Stella

Bìa: Cải Xanh

Giới thiệu: 

Xem thêm: truyện hiện đại

“Trong từng người đều sở hữu một tường trở thành cô độc, tuy nhiên ko chắc hẳn tường trở thành cơ chỉ tồn tại một người.” 

Nhân vật chính: Cố Hiểu Thần | Liễu Duệ

MỤC LỤC

❖ Chương 1 ❖ Chương 2 ❖ Chương 3 ❖ Chương 4 ❖ Chương 5 ❖

❖ Chương 6 ❖ Chương 7 ❖ Chương 8 ❖ Chương 9 ❖ Chương 10 ❖

❖ Chương 11 ❖ Chương 12 ❖ Chương 13 ❖ Chương 14 ❖ Chương 15 ❖

❖ Chương 16 ❖ Chương 17 ❖ Chương 18 ❖ Chương 19 ❖ Chương trăng tròn ❖

❖ Chương 21 ❖ Chương 22 ❖ Chương 23 ❖ Chương 24 ❖ Chương 25 ❖

❖ Chương 26 ❖ Chương 27 ❖ Chương 28 ❖ Chương 29 ❖ Chương 30 ❖

❖ Chương 31 ❖ Chương 32 ❖ Chương 33 ❖ Chương 34 ❖ Chương 35 ❖

❖ Chương 36 ❖ Chương 37 ❖

Xem thêm: biệt lai hữu dạng

HOÀN

Ngày ngỏ hố: 06/11/2018

Ngày lấp hố: 11/05/2019

Tác giả

Bình luận