truyện tam quốc

Truyện Tiên Hiệp

Tam Quốc trình diễn nghĩa
Trọn cỗ 119 hồi
Thể loại kết hợp: Quân Sự, Lịch Sử


Bạn đang được phát âm truyện Tam Quốc trình diễn nghĩa bên trên trang truyenkiemhiep, điểm bạn cũng có thể nhìn thấy thật nhiều truyện mò mẫm hiệp hay, mới mẻ nhất!!!

Bạn đang xem: truyện tam quốc

>> Xuống list những hồi
>> Xuống bảng liệt kê truyện những người sáng tác khác

Tam Quốc trình diễn nghĩa là 1 trong những trong mỗi kiệt tác của La Quán Trung.

Tam Quốc trình diễn nghĩa lấy toàn cảnh vô trong thời điểm cuối triều đại ngôi nhà Hán, sự giảm sút của của triều đình thực hiện mang đến xã hội Trung Hoa rớt vào cảnh rối loạn. Vua tin cẩn dung thái giám coi thường rẻ mạt hiền khô tài, say đắm tửu sắc quên mất chính vì sự nên triều đình càng ngày càng ụp nhừ, cuộc sống đời thường người dân càng ngày càng đợt than thở, đặc biệt cay đắng, giặc cướp nổi lên mọi chỗ. Và nổi lên vô này đó là loàn đảng khăn Vàng của đồng đội ngôi nhà Trương Giác với bao nhiêu vạn vật đệ theo đuổi hầu. Loạn thế xuất nhân vật, nhiều hào kiệt chính thức xuất hiện thêm gom nước ngôi nhà như tía đồng đội Lưu Bị, Quan Vũ, Trường Phi, quan liêu Thừa ở Hạ Phi thương hiệu Tôn Kiên, Quan Kỵ đô úy Tào Tháo... Được sự gom mức độ, ở đầu cuối triều đình cũng quấy tan được loàn đảng. Tuy nhiên, ngôi nhà vua vẫn ngựa thân quen lối cũ, bọn thái giám vẫn lộng hành. Thứ sử Tây Lương là Đổng Trác nhân thời cơ này đang được truất phế truất vua cũ, lập vua vừa rồi tự động phong cho chính bản thân thực hiện tướng tá quốc bắt không còn quyền bính. Hành vi tàn bạo, lộng quyền của Đổng Trác khiến cho những quan liêu vô nằm trong phẫn nổ. Thứ sử những châu, quận đứng vị trí số 1 là Kỳ Hương Hầu Viên Thiệu hội quân tiến bộ tấn công nhưng tại nội cỗ bất hòa nên quân group cũng tan tan.

Kể kể từ thời đặc điểm đó những trận đánh giành giành khu đất đai, quyền lực tối cao xẩy ra miên man ko dứt Một trong những lãnh chúa ở những châu quận, về sau từ từ tạo hình nên thế Tam Quốc với Lưu Bị ở khu đất Thục, Tào Tháo ngôi nhà Ngụy và Tôn Quyền ngôi nhà Ngô. Cuộc chiến thân thiện 3 gia thế kéo dãn ngay gần một thế kỉ gây ra từng nào tổn thất mang đến bách tính đương thời tuy nhiên này cũng là những phiên bản nhân vật ca về sự việc dũng mãnh, mẹo lược, tấm lòng nhân ái trung nghĩa của nhân vật Tam Quốc. Đó là những loài người tuy nhiên hậu thế tất cả chúng ta Khi nom lại vẫn cần thấy cảm kích. Một truyện quân sự chiến lược giàn giụa sự lôi kéo, phát âm và tiếp thu những bài học kinh nghiệm quý giá chỉ mang đến chủ yếu bản thân.

>> Danh sách những hồi của truyện:

Trang: 1  2

Xem thêm: tru tiên truyện tranh full

Trang: 1  2

Truyện những người sáng tác khác
Thẩm Thăng Y truyền kỳ hệ liệt

Hoàng Ưng

Ngân mò mẫm hận - Thập tam trinh sát - Bạch Tri Thù - Tương Tư phu nhân - Họa mi điểu - Vô Song phổ - Phượng hoàng kiếp - Thiên Đao - Thất dạ câu hồn (Nữ bác sĩ sát thủ) - Vô Trường công tử - Ngân bác sĩ - Tử Vong Điểu - Ngọc Thanh Đình - Đồ long - Quỷ chi phí - Quỷ huyết u linh - Huyết biển lớn bức - Truy lạp chén bách lý - Phong lôi dẫn - Ma đao - Lôi đình thiên lý - Khô lâu trinh sát - Tiêu hồn mệnh lệnh - Phong thần thất giới
Minh tướng tá quân hệ liệt

Thời Vị Hàn

Thâu Thiên cung - Hoán Nhật tiễn biệt - Tuyệt đỉnh - Sơn hà
Ngoại truyện: Phá Lãng trùy - Thiết Hồn hình ảnh - Toái Không Đao
Kính hệ liệt

Thương Nguyệt

Tiền truyện: Chu Nhan - Thần chi hữu thủ
Song trở thành - Phá quân - Long chiến - Tích thiên - Quy khư - Thần tịch
Ngoại truyện: Lục thích hợp thư - Chức nằm mê giả
Thính Tuyết Lâu hệ liệt

Thương Nguyệt

Xem thêm: lý hàn y

Huyết Vi - Phong Vũ - Thần Binh Các - Bệnh - Hỏa Diễm Diên Vĩ - Chỉ Gian Sa - Bái Nguyệt Giáo chi chiến - Hoang Nguyên Tuyết - Chú mò mẫm sư
Tán Thiên hệ liệt

Thương Nguyệt

Hoa Kính (Bạch Loa hệ liệt) - Dạ thuyền xuy địch vũ chi phí tiêu - Loạn thế - Tịch nhan - Mạn thanh - Thương Hải - Tinh trụy - Phi Thiên - Nhất Chỉ Khiếu Mỹ Địch Á Đích Miêu - Tuyết mãn Thiên Sơn - Tinh Không - Phong Hoa Tuyết Nguyệt
Đỉnh Kiếm Các hệ liệt

Thương Nguyệt

Đại mạc phung phí nhan - Đế Đô Phủ - Mạn Châu Sa hoa - Bỉ Ngạn hoa - Kiếm ca - Thất dạ tuyết - Bích Thành - Ảo thế
Hạc Thiết ngũ bộ hệ liệt

Vương Độ Lư

Kì hiệp Côn Lôn mò mẫm (Hạc kinh Côn Lôn) - Báo mò mẫm Kim Thoa - Kiếm khí Châu Quang - Ngọa hổ tàng long - Thiết kị ngân bình
Giả Kim Dung Bẻ mò mẫm mặt mày trời - Bích Vân thần chưởng - Giang hồ nước ân chiên ký - Hắc Thánh thần chi phí - Hậu nhân vật xạ điêu - Ma phái nữ nhiều tình - Thần trượng loàn giang hồ nước - Thần võ bí quyết - Võ lâm ngũ bá
Giả Cổ Long Ân chiên ký - Bạch thạch thiên thủ - Chân kinh Cửu Cửu - Hiệp ẩn yêu tinh tung - Ma hình ảnh mò mẫm - Ma thần quỷ mò mẫm - Phi Thiên Ma - Quyền công ty ngọc ấn - Tiểu sát tinh anh 1 - Tiểu sát tinh anh 2 - Uy phong Cổ tự
Các người sáng tác khác Rất nhiều truyện hoặc, van nài coi thêm thắt ở trang những người sáng tác khác

Tác giả

Bình luận