truyện phù hiểu em là của anh

 • Reads 242,840
 • Votes 2,449
 • Parts 108

Complete, First published Mar 10, 2018

Bạn đang xem: truyện phù hiểu em là của anh

Table of contents

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

  Xem thêm: vương phi thất sủng trọng sinh báo thù

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Chương 77: Ngoại truyện 1: Chạy bộ

  Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Chương 83: Ngoại truyện 2: Trang phục mùa đông

  Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Tue, Apr 17, 2018

 • Chương 101: Là kết giục tuy nhiên cũng chính là khởi điểm... (Hết)

  Tue, Apr 17, 2018

 • Chương 102: Ngoại truyện 3 - Mạc Vu Phi

  Tue, Apr 17, 2018

 • Chương 103: Ngoại truyện 4 - Yoga

  Tue, Apr 17, 2018

 • Chương 104: Ngoại truyện 5 - Thư gửi bé nhỏ cưng

  Tue, Apr 17, 2018

 • Chương 105: Ngoại truyện 6 - Dạy con cái 1

  Tue, Apr 17, 2018

 • Chương 106: Ngoại truyện 6 - Dạy con cái 2

  Tue, Apr 17, 2018

 • Chương 107: Ngoại truyện 6 - Dạy con cái 3

  Xem thêm: bên dưới đóa hồng

  Tue, Apr 17, 2018

 • Chương 108: Ngoại truyện 7: Một ngày thông thường của bà xã ông chồng Đường Gia

  Tue, Apr 17, 2018

Tác giả: Độc Độc
  Tình trạng: Hoàn
  VĂN ÁN:
  Truyện là chuyện tình mèo vờn loài chuột, giăng bẫy nhau của nhị anh hùng chủ yếu. 
  
  Nam đó là loại phái mạnh nhân sáng sủa láng nước ngoài hình, mưu trí thông bản thân chủ yếu vì vậy mới mẻ đàng hoàng dẫn cô nàng nhập bẫy chủ yếu bản thân giăng đi ra. 
  
  Anh là con cái sói team lốt chiên hóng ngày nhằm bắt con cái chiên non.
  Phù Hiểu đó là con cái chiên non thơ ngây ấy, cô đơn giản và giản dị nhập sáng sủa đến mức độ nụ thơm thứ nhất cũng trở nên Đường thiếu hụt tấn công cắp, bị hắn dỗ dành nhằm cho tới sau cùng nghe hắn tuyên thân phụ một câu "Thấy ko, chắc chắn em là bà xã anh."
  
  Phải trước sau gì thì đã và đang rớt vào tay hắn, vẫn chính là được thương yêu thương nuông chiều, quan hoài, che chở, được là tình nhân mặt mũi hắn cho tới nằm trong.