truyen nu phu

Trong truyện Nữ Phụ, anh hùng chủ yếu sẽ rất cần vật lộn nhằm lần lối sống sót vô toàn cầu của kiệt tác với thật nhiều rào cản trở ngại. Họ cần đương đầu với tương đối nhiều thách thức và nguy nan như tiến công nhau, đối đầu với những anh hùng phụ không giống nhằm giành lấy sự sinh sống, lần cơ hội rời xa những nam giới chủ yếu hoặc nữ giới chủ yếu ghen ghét tuông và gian ác.

Hệ Thống Ngược Tra Nam

Hệ Thống Ngược Tra Nam

7.9/10

Bạn đang xem: truyen nu phu

2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nhật Nguyệt

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 65
Xuyên Thành Nữ Phụ Sau Bị Vai ác nghiệt Công Lược

Xuyên Thành Nữ Phụ Sau Bị Vai ác nghiệt Công Lược

7.3/10

1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thiên Tuế Trản

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 22
Nữ Phụ Độc ác nghiệt Hoang Mang

Nữ Phụ Độc ác nghiệt Hoang Mang

7.1/10

1K

Trạng thái: Full

Tác giả: Khoả Ninh Mông

Thể loại: Xuyên Không, Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 4
Xuyên Sách Tôi Tại Nhà Nam Chính Làm Cá Mặn

Xuyên Sách Tôi Tại Nhà Nam Chính Làm Cá Mặn

7.3/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Dyem

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Trọng Sinh, Truyện Teen, Nữ Phụ

Chương 7
Thập Niên 70 Sau Khi Nhị Hôn Nuông Chiều Tiểu Quả Phụ Hàng Ngày

Thập Niên 70 Sau Khi Nhị Hôn Nuông Chiều Tiểu Quả Phụ Hàng Ngày

7.9/10

18.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tố Thời

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 54
Xuyên Đến Thập Niên 70 Mang Theo Hệ Thống Đánh Dấu Phát Tài

Xuyên Đến Thập Niên 70 Mang Theo Hệ Thống Đánh Dấu Phát Tài

7.7/10

3.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đình Thượng Quan Ngư

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 50
Xuyên Đến Thập Niên 70 Trêu Chọc Phó Đoàn Trường Phúc Hắc

Xuyên Đến Thập Niên 70 Trêu Chọc Phó Đoàn Trường Phúc Hắc

7/10

2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thất Nhi

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 44
Xuyên Nhanh Nữ Phụ Một Lòng Với Sự Nghiệp

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Một Lòng Với Sự Nghiệp

7.7/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiểu Quách Đồng Học

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Đô Thị, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 4
Sau Khi Nữ Cải Nam Trang Ta Bẻ Cong Nam Hai

Sau Khi Nữ Cải Nam Trang Ta Bẻ Cong Nam Hai

7.6/10

1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nhất Phàm Thuyền

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 50
Nói Chuyện Phiếm Với Động Vật Hoang Dã Trong Show Trực Tiếp Tôi thình lình Nổi Tiếng Toàn Mạng

Nói Chuyện Phiếm Với Động Vật Hoang Dã Trong Show Trực Tiếp Tôi thình lình Nổi Tiếng Toàn Mạng

7.2/10

1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Huyền Tam Thiên

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Đô Thị, Nữ Phụ, Thám Hiểm

Chương 45
Hốt Hết Đồ Tốt Xuyên Về Năm 70

Hốt Hết Đồ Tốt Xuyên Về Năm 70

7.9/10

1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Chủ Bất Kiến Lâm An

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 22
Xuyên Đến Thập Niên 70 ác nghiệt Nữ Ta Ngược Tra Làm Giàu

Xuyên Đến Thập Niên 70 ác nghiệt Nữ Ta Ngược Tra Làm Giàu

7.1/10

1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tài Thần Thiên Kim

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 20
Hệ Thống Ngược Tra Nam

C65

Hệ Thống Ngược Tra Nam

7.9/10

2.2K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Xuyên Thành Nữ Phụ Sau Bị Vai ác nghiệt Công Lược

C22

Xuyên Thành Nữ Phụ Sau Bị Vai ác nghiệt Công Lược

7.3/10

1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Nữ Phụ Độc ác nghiệt Hoang Mang

C4

Nữ Phụ Độc ác nghiệt Hoang Mang

7.1/10

1K

Thể loại: Xuyên Không, Đoản Văn

Xem thêm: ngôn của anh

Xuyên Sách Tôi Tại Nhà Nam Chính Làm Cá Mặn

C7

Xuyên Sách Tôi Tại Nhà Nam Chính Làm Cá Mặn

7.3/10

1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Thập Niên 70 Sau Khi Nhị Hôn Nuông Chiều Tiểu Quả Phụ Hàng Ngày

C54

Thập Niên 70 Sau Khi Nhị Hôn Nuông Chiều Tiểu Quả Phụ Hàng Ngày

7.9/10

18.2K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Xuyên Đến Thập Niên 70 Mang Theo Hệ Thống Đánh Dấu Phát Tài

C50

Xuyên Đến Thập Niên 70 Mang Theo Hệ Thống Đánh Dấu Phát Tài

7.7/10

3.6K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Xuyên Đến Thập Niên 70 Trêu Chọc Phó Đoàn Trường Phúc Hắc

C44

Xuyên Đến Thập Niên 70 Trêu Chọc Phó Đoàn Trường Phúc Hắc

7/10

2.1K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Một Lòng Với Sự Nghiệp

C4

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Một Lòng Với Sự Nghiệp

7.7/10

1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Sau Khi Nữ Cải Nam Trang Ta Bẻ Cong Nam Hai

C50

Sau Khi Nữ Cải Nam Trang Ta Bẻ Cong Nam Hai

7.6/10

1.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Nói Chuyện Phiếm Với Động Vật Hoang Dã Trong Show Trực Tiếp Tôi thình lình Nổi Tiếng Toàn Mạng

C45

Nói Chuyện Phiếm Với Động Vật Hoang Dã Trong Show Trực Tiếp Tôi thình lình Nổi Tiếng Toàn Mạng

7.2/10

1.5K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Hốt Hết Đồ Tốt Xuyên Về Năm 70

C22

Hốt Hết Đồ Tốt Xuyên Về Năm 70

7.9/10

1.5K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Xuyên Đến Thập Niên 70 ác nghiệt Nữ Ta Ngược Tra Làm Giàu

C20

Xuyên Đến Thập Niên 70 ác nghiệt Nữ Ta Ngược Tra Làm Giàu

7.1/10

1.1K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Hệ Thống Ngược Tra Nam

7.9/10

Xuyên Thành Nữ Phụ Sau Bị Vai ác nghiệt Công Lược

7.3/10

Nữ Phụ Độc ác nghiệt Hoang Mang

7.1/10

Xuyên Sách Tôi Tại Nhà Nam Chính Làm Cá Mặn

7.3/10

Thập Niên 70 Sau Khi Nhị Hôn Nuông Chiều Tiểu Quả Phụ Hàng Ngày

7.9/10

Xuyên Đến Thập Niên 70 Mang Theo Hệ Thống Đánh Dấu Phát Tài

7.7/10

Xuyên Đến Thập Niên 70 Trêu Chọc Phó Đoàn Trường Phúc Hắc

7/10

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Một Lòng Với Sự Nghiệp

7.7/10

Sau Khi Nữ Cải Nam Trang Ta Bẻ Cong Nam Hai

7.6/10

Nói Chuyện Phiếm Với Động Vật Hoang Dã Trong Show Trực Tiếp Tôi thình lình Nổi Tiếng Toàn Mạng

7.2/10

Hốt Hết Đồ Tốt Xuyên Về Năm 70

Xem thêm: thứ nữ sủng phi

7.9/10

Xuyên Đến Thập Niên 70 ác nghiệt Nữ Ta Ngược Tra Làm Giàu

7.1/10