truyện linh dị

Thể Loại Truyện Linh Dị

  • Trang Thể Loại Truyện Linh Dị
  • Truyện Linh Dị Mới Cập Nhật
  • Danh Sách Thể Loại

Top Truyện Linh Dị Trong Tháng Thêm

Truyện Linh Dị Mới Cập Nhật

Đạo Môn Quỷ Sai NGHÊNH PHONG NIỆU NHẤT HÀI 260 Chương

Quỷ Nha (Bản Dịch)

MKM

84 Chương

Người Đưa Thư Khủng Thầy (Dịch) Quá Thủy Khán Kiều 2530 Chương

Thiên Phú Quỷ Dị, Đốt Xác Liền Trở Nên Mạnh Mẽ (Bản Dịch)

Dạ Thiên Nam

553 Chương

Bạn đang xem: truyện linh dị

Cái Kịch Bản Sát Nhân Này Tuyệt Đối Có Vấn Đề Quý Xuân Thập Nguyệt 314 Chương

Hung Linh Tắc Văn Lục

Bắc Cực Liệp Thủ

1765 Chương

Khủng Thầy Sống Lại: Bắt Đầu Từ Xe Buýt Quỷ (Dịch) Mặc Vãn Hoa Liên 155 Chương

Quỷ Triền Nhân

Bối Hậu Hữu Thần Trợ

2069 Chương

Xem thêm: tác giả mộng tiêu nhị

Xem Danh Sách Đầy Đủ

Xem thêm: chú không thể nhẫn

Nội dung đa phần triệu tập vô chủ đề kinh dị, thần túng, ma mãnh quỷ...Nhân vật chủ yếu hoàn toàn có thể với những tài năng đặc biệt quan trọng.