truyen co dai

Trong truyện Cổ Đại, người sáng tác thông thường tế bào miêu tả cụ thể về văn hóa truyền thống, tập luyện quán, tín ngưỡng và truyền thống lâu đời của thời đại tê liệt, đưa đến một toàn cảnh chân thật và thú vị cho những người gọi. Bên cạnh đó, vô truyện cổ xưa còn xuất hiện tại những đấu giành quyền lực tối cao, những trận đánh và những tình tiết mê hoặc không giống. Truyện Cổ Đại thông thường được ghi chép bởi vì ngôn từ sang trọng, sở hữu đặc thù thơ ca, sử dụng kể từ ngữ lịch sử hào hùng và đa dạng và phong phú. Tuy nhiên, cũng đều có một vài kiệt tác dùng ngôn từ dân dã, đậm tính dân tộc bản địa, cùng theo với những tình tiết vui nhộn và đa dạng và phong phú về văn hóa truyền thống truyền thống lâu đời.

Thịnh Thế Kiều Y

Thịnh Thế Kiều Y

7.6/10

Bạn đang xem: truyen co dai

1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Phương Phương

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 270
Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn

Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn

8.4/10

1K

Trạng thái: Full

Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 330
Phu Nhân Giả

Phu Nhân Giả

7.6/10

2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: W Tòng Tinh

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 46
Xuyên Thành Nữ Phụ Sau Bị Vai hung ác Công Lược

Xuyên Thành Nữ Phụ Sau Bị Vai hung ác Công Lược

7.3/10

1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thiên Tuế Trản

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 20
Nông Viên Tự Cẩm

Nông Viên Tự Cẩm

7.2/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Quỹ Họa Tình Vũ

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 136
Cá Mặn Tu Tiên Siêu Vui Sướng

Cá Mặn Tu Tiên Siêu Vui Sướng

8.2/10

1K

Trạng thái: Full

Tác giả: Trạch Lan

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Linh Dị, Ngôn Tình, Cổ Đại, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 158
Yến Kinh Khuê Sát

Yến Kinh Khuê Sát

7.1/10

3.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thước Thượng Tâm Đầu

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 118
Nam Hậu Pháo Hôi Của Bạo Quân

Nam Hậu Pháo Hôi Của Bạo Quân

7.9/10

9.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Quyển Quyển Miêu

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu, Huyền Huyễn

Chương 108
Đại Đường Đinh Tử Hộ

Đại Đường Đinh Tử Hộ

7.2/10

2.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Lý Phù An

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp, Huyền Huyễn

Chương 76
Nữ Trang Đại Lão Công Lược Sổ Tay

Nữ Trang Đại Lão Công Lược Sổ Tay

7.9/10

1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Lãnh Sơn Nguyệt

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Chương 160
Xét Nhà Lưu Đày Ta Dọn Sạch Kho Kẻ Địch Đi Chạy Nạn

Xét Nhà Lưu Đày Ta Dọn Sạch Kho Kẻ Địch Đi Chạy Nạn

7.5/10

17.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thủ Trư Đãi Thỏ

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 50
The Vampire Princess [np, Nữ Công, H]

The Vampire Princess [np, Nữ Công, H]

8.5/10

12.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Yami

Thể loại: Dị Giới, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 133
Thịnh Thế Kiều Y

C270

Thịnh Thế Kiều Y

7.6/10

1000

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn

C330

Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn

8.4/10

1K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Phu Nhân Giả

C46

Phu Nhân Giả

7.6/10

2.1K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Xem thêm: lá thư từ ánh trăng

Xuyên Thành Nữ Phụ Sau Bị Vai hung ác Công Lược

C20

Xuyên Thành Nữ Phụ Sau Bị Vai hung ác Công Lược

7.3/10

1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Nông Viên Tự Cẩm

C136

Nông Viên Tự Cẩm

7.2/10

1K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Cá Mặn Tu Tiên Siêu Vui Sướng

C158

Cá Mặn Tu Tiên Siêu Vui Sướng

8.2/10

1K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Yến Kinh Khuê Sát

C118

Yến Kinh Khuê Sát

7.1/10

3.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Nam Hậu Pháo Hôi Của Bạo Quân

C108

Nam Hậu Pháo Hôi Của Bạo Quân

7.9/10

9.7K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Đại Đường Đinh Tử Hộ

C76

Đại Đường Đinh Tử Hộ

7.2/10

2.9K

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Nữ Trang Đại Lão Công Lược Sổ Tay

C160

Nữ Trang Đại Lão Công Lược Sổ Tay

7.9/10

1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Xét Nhà Lưu Đày Ta Dọn Sạch Kho Kẻ Địch Đi Chạy Nạn

C50

Xét Nhà Lưu Đày Ta Dọn Sạch Kho Kẻ Địch Đi Chạy Nạn

7.5/10

17.3K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

The Vampire Princess [np, Nữ Công, H]

C133

The Vampire Princess [np, Nữ Công, H]

8.5/10

12.9K

Thể loại: Dị Giới, Truyện Nữ Cường

Thịnh Thế Kiều Y

7.6/10

Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn

8.4/10

Phu Nhân Giả

7.6/10

Xuyên Thành Nữ Phụ Sau Bị Vai hung ác Công Lược

7.3/10

Nông Viên Tự Cẩm

7.2/10

Cá Mặn Tu Tiên Siêu Vui Sướng

8.2/10

Yến Kinh Khuê Sát

7.1/10

Nam Hậu Pháo Hôi Của Bạo Quân

7.9/10

Đại Đường Đinh Tử Hộ

7.2/10

Nữ Trang Đại Lão Công Lược Sổ Tay

7.9/10

Xét Nhà Lưu Đày Ta Dọn Sạch Kho Kẻ Địch Đi Chạy Nạn

Xem thêm: ngọc lụa vàng

7.5/10

The Vampire Princess [np, Nữ Công, H]

8.5/10