truyện chữ đam mỹ

Các kiệt tác Đam Mỹ thông thường được ghi chép với cùng một phong thái romantic, nhẹ dịu, giàn giụa tình thương và tế bào miêu tả những tình tiết tình thương yêu Một trong những hero phái nam cực kỳ cụ thể và cảm động. Tuy nhiên, cũng có thể có những truyện Đam Mỹ được ghi chép với phong thái tráng lệ và trang nghiêm, triệu tập vô việc thể hiện nay những yếu tố xã hội, tư tưởng, linh tính của hero.

Thụ Ốm Yếu Muốn Làm Cá Mặn Trong Truyện Ngược

Thụ Ốm Yếu Muốn Làm Cá Mặn Trong Truyện Ngược

7.5/10

Bạn đang xem: truyện chữ đam mỹ

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đường Tửu Nguyệt

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 20
Hữu Duyên Thiên Lý

Hữu Duyên Thiên Lý

7.6/10

3.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Big Thunder

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Truyện Teen

Chương 121
Đi Trong Sương Mù

Đi Trong Sương Mù

7.5/10

1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thương Nghiên

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 26
Đồ Hoa

Đồ Hoa

7.6/10

1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Bất Nhượng Trần (Doanh Trần)

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 88
Hội Chứng Lệ Thuộc Pheromone

Hội Chứng Lệ Thuộc Pheromone

7.1/10

2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thương Nghiên

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 33
Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược

Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược

7.5/10

3.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Kí Trúc

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 54
Cùng Phong Đô Đại Đế Thành Hôn Sau Đó Tôi Liền Hot

Cùng Phong Đô Đại Đế Thành Hôn Sau Đó Tôi Liền Hot

7.9/10

1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nam Hoài Chi

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Đô Thị, Huyền Huyễn, Đông Phương

Chương 12
Vạn Người Ghét Cậu Ta Nghĩ Thông Suốt Rồi

Vạn Người Ghét Cậu Ta Nghĩ Thông Suốt Rồi

7/10

44K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thời Kim

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 69
Tôi Không Thể Nào Là Thiên Tai Di Động

Tôi Không Thể Nào Là Thiên Tai Di Động

7.5/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nhất Chỉ Vô Kê

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 9
Hey Quái Vật Nhỏ! Cưng Đi Nhầm Phim Trường Rồi!

Hey Quái Vật Nhỏ! Cưng Đi Nhầm Phim Trường Rồi!

7.3/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Truyện Ngược, Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 10
Ngoài Iq Cao Ra Thì Tôi Chỉ Có Hai Bàn giấy Tay Trắng

Ngoài Iq Cao Ra Thì Tôi Chỉ Có Hai Bàn giấy Tay Trắng

7.3/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Vĩnh Huyền

Thể loại: Xuyên Không, Linh Dị, Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 8
Tâm Ma - Gia Cửu

Tâm Ma - Gia Cửu

7.9/10

1K

Trạng thái: Full

Tác giả: Gia Cửu

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 51
Thụ Ốm Yếu Muốn Làm Cá Mặn Trong Truyện Ngược

C20

Thụ Ốm Yếu Muốn Làm Cá Mặn Trong Truyện Ngược

7.5/10

1K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Hữu Duyên Thiên Lý

C121

Hữu Duyên Thiên Lý

7.6/10

3.8K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Đi Trong Sương Mù

C26

Đi Trong Sương Mù

7.5/10

1.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Xem thêm: tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên

Đồ Hoa

C88

Đồ Hoa

7.6/10

1.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Hội Chứng Lệ Thuộc Pheromone

C33

Hội Chứng Lệ Thuộc Pheromone

7.1/10

2K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược

C54

Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược

7.5/10

3.1K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Cùng Phong Đô Đại Đế Thành Hôn Sau Đó Tôi Liền Hot

C12

Cùng Phong Đô Đại Đế Thành Hôn Sau Đó Tôi Liền Hot

7.9/10

1.2K

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Vạn Người Ghét Cậu Ta Nghĩ Thông Suốt Rồi

C69

Vạn Người Ghét Cậu Ta Nghĩ Thông Suốt Rồi

7/10

44K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Tôi Không Thể Nào Là Thiên Tai Di Động

C9

Tôi Không Thể Nào Là Thiên Tai Di Động

7.5/10

1K

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước

Hey Quái Vật Nhỏ! Cưng Đi Nhầm Phim Trường Rồi!

C10

Hey Quái Vật Nhỏ! Cưng Đi Nhầm Phim Trường Rồi!

7.3/10

1K

Thể loại: Truyện Ngược, Linh Dị

Ngoài Iq Cao Ra Thì Tôi Chỉ Có Hai Bàn giấy Tay Trắng

C8

Ngoài Iq Cao Ra Thì Tôi Chỉ Có Hai Bàn giấy Tay Trắng

7.3/10

1K

Thể loại: Xuyên Không, Linh Dị

Tâm Ma - Gia Cửu

C51

Tâm Ma - Gia Cửu

7.9/10

1K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Thụ Ốm Yếu Muốn Làm Cá Mặn Trong Truyện Ngược

7.5/10

Hữu Duyên Thiên Lý

7.6/10

Đi Trong Sương Mù

7.5/10

Đồ Hoa

7.6/10

Hội Chứng Lệ Thuộc Pheromone

7.1/10

Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược

7.5/10

Cùng Phong Đô Đại Đế Thành Hôn Sau Đó Tôi Liền Hot

7.9/10

Vạn Người Ghét Cậu Ta Nghĩ Thông Suốt Rồi

7/10

Tôi Không Thể Nào Là Thiên Tai Di Động

7.5/10

Hey Quái Vật Nhỏ! Cưng Đi Nhầm Phim Trường Rồi!

7.3/10

Tâm Ma - Gia Cửu

7.9/10