truyện chữ bách hợp

Ngoài đi ra, truyện Bách Hợp còn sẽ là một phân mục văn học tập mang tính chất đấu giành giật mang đến giới đồng tính phái đẹp vô xã hội. Tác fake hay được dùng cơ hội thể hiện tại thương yêu thân ái nhị phái đẹp hero chủ yếu nhằm mục đích tăng mạnh thông điệp về sự việc đa dạng mẫu mã và đồng đẳng vô thương yêu. Những mẩu chuyện này cũng rất có thể góp sức vô việc dạy dỗ và nâng lên trí tuệ của những người hiểu về đồng tính luyến ái.

Xa Gần Cao Thấp

Xa Gần Cao Thấp

7.9/10

Bạn đang xem: truyện chữ bách hợp

3.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Bán Thổ Vân

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Chương 170
Ôn Nhu Ái Nhân

Ôn Nhu Ái Nhân

7.5/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Hựu Thu

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 7
Sau Khi Chết Nàng Phát Hiện Vợ Mình Là Phản Diện Trong Truyện Linh Dị

Sau Khi Chết Nàng Phát Hiện Vợ Mình Là Phản Diện Trong Truyện Linh Dị

7.2/10

4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Lũ Ngọc Tài Băng

Thể loại: Xuyên Không, Linh Dị, Bách Hợp, Đô Thị

Chương 114
Trời Tối

Trời Tối

7.9/10

3.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Hổ Đầu Miêu Diện

Thể loại: Mạt Thế, Truyện Nữ Cường, Bách Hợp

Chương 96
Nữ Tổng Ngài Suy Tình Rồi

Nữ Tổng Ngài Suy Tình Rồi

8.1/10

2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: textmate07

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Bách Hợp, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 31
Nghịch Duyên

Nghịch Duyên

7.2/10

1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Phong Diệp

Thể loại: Bách Hợp

Chương 16
Điên Mỹ Nhân Và Bệnh Tiểu Thư

Điên Mỹ Nhân Và Bệnh Tiểu Thư

7.4/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Lương Bì Tựu Diện Bao

Thể loại: Xuyên Không, Bách Hợp, Đô Thị

Chương 10
Nơi Mặt Trời Chiếu Rọi

Nơi Mặt Trời Chiếu Rọi

8/10

1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mẫn Nhiên

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Chương 43
Di Tình Biệt Luyến

Di Tình Biệt Luyến

8.5/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Káo

Thể loại: Bách Hợp, Truyện Teen

Chương 7
Bhtt Tim Đập Thình Thịch

Bhtt Tim Đập Thình Thịch

7/10

4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tửu Tiểu Hi

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Chương 42
Điên Mỹ Nhân Và Bệnh Tiểu Thư

Điên Mỹ Nhân Và Bệnh Tiểu Thư

8.1/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Lương Bì Tựu Diện Bao

Thể loại: Xuyên Không, Bách Hợp, Đô Thị

Chương 10
Tan Làm Đến Văn Phòng Của Tôi

Tan Làm Đến Văn Phòng Của Tôi

7.4/10

7.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: An Thứ Cam Nhi

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Chương 50
Xa Gần Cao Thấp

C170

Xa Gần Cao Thấp

7.9/10

3.9K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Ôn Nhu Ái Nhân

C7

Ôn Nhu Ái Nhân

7.5/10

1K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Sau Khi Chết Nàng Phát Hiện Vợ Mình Là Phản Diện Trong Truyện Linh Dị

C114

Sau Khi Chết Nàng Phát Hiện Vợ Mình Là Phản Diện Trong Truyện Linh Dị

7.2/10

4K

Thể loại: Xuyên Không, Linh Dị

Xem thêm: thập niên 80 danh viện quân hôn

Trời Tối

C96

Trời Tối

7.9/10

3.5K

Thể loại: Mạt Thế, Truyện Nữ Cường

Nữ Tổng Ngài Suy Tình Rồi

C31

Nữ Tổng Ngài Suy Tình Rồi

8.1/10

2.5K

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Nữ Cường

Nghịch Duyên

C16

Nghịch Duyên

7.2/10

1.1K

Thể loại: Bách Hợp

Điên Mỹ Nhân Và Bệnh Tiểu Thư

C10

Điên Mỹ Nhân Và Bệnh Tiểu Thư

7.4/10

1K

Thể loại: Xuyên Không, Bách Hợp

Nơi Mặt Trời Chiếu Rọi

C43

Nơi Mặt Trời Chiếu Rọi

8/10

1.8K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Di Tình Biệt Luyến

C7

Di Tình Biệt Luyến

8.5/10

1K

Thể loại: Bách Hợp, Truyện Teen

Bhtt Tim Đập Thình Thịch

C42

Bhtt Tim Đập Thình Thịch

7/10

4K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Điên Mỹ Nhân Và Bệnh Tiểu Thư

C10

Điên Mỹ Nhân Và Bệnh Tiểu Thư

8.1/10

1K

Thể loại: Xuyên Không, Bách Hợp

Tan Làm Đến Văn Phòng Của Tôi

C50

Tan Làm Đến Văn Phòng Của Tôi

7.4/10

7.1K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Xa Gần Cao Thấp

7.9/10

Ôn Nhu Ái Nhân

7.5/10

Sau Khi Chết Nàng Phát Hiện Vợ Mình Là Phản Diện Trong Truyện Linh Dị

7.2/10

Trời Tối

7.9/10

Nữ Tổng Ngài Suy Tình Rồi

8.1/10

Nghịch Duyên

7.2/10

Điên Mỹ Nhân Và Bệnh Tiểu Thư

7.4/10

Nơi Mặt Trời Chiếu Rọi

8/10

Di Tình Biệt Luyến

8.5/10

Bhtt Tim Đập Thình Thịch

7/10

Điên Mỹ Nhân Và Bệnh Tiểu Thư

Xem thêm: cô dâu bất đắc dĩ

8.1/10

Tan Làm Đến Văn Phòng Của Tôi

7.4/10