tôi có mắt âm dương

 • Reads 1,856,712
 • Votes 114,654
 • Parts 146

Complete, First published Aug 09, 2019

Bạn đang xem: tôi có mắt âm dương

Table of contents

 • Fri, Aug 9, 2019

 • Fri, Aug 9, 2019

 • Fri, Aug 9, 2019

 • Fri, Aug 9, 2019

 • Fri, Aug 9, 2019

 • Fri, Aug 9, 2019

 • Fri, Aug 9, 2019

 • Fri, Aug 9, 2019

 • Fri, Aug 9, 2019

 • Fri, Aug 9, 2019

 • Fri, Aug 9, 2019

 • Fri, Aug 9, 2019

 • Sat, Aug 10, 2019

 • Sat, Aug 10, 2019

 • Sat, Aug 10, 2019

 • Sat, Aug 10, 2019

 • Sat, Aug 10, 2019

 • Sat, Aug 10, 2019

 • Sat, Aug 10, 2019

 • Sat, Aug 10, 2019

 • Sat, Aug 10, 2019

 • Sat, Aug 10, 2019

 • Sat, Aug 10, 2019

 • Sat, Aug 10, 2019

 • Sat, Aug 10, 2019

 • Sat, Aug 10, 2019

 • Sat, Aug 10, 2019

 • Tue, Aug 13, 2019

 • Wed, Aug 14, 2019

 • Sun, Aug 18, 2019

 • Sun, Aug 18, 2019

 • Wed, Aug 21, 2019

 • Wed, Aug 21, 2019

 • Sun, Aug 25, 2019

 • Sun, Aug 25, 2019

 • Wed, Aug 28, 2019

 • Sun, Sep 1, 2019

 • Mon, Sep 2, 2019

 • Wed, Sep 11, 2019

 • Wed, Sep 11, 2019

 • Wed, Sep 11, 2019

 • Wed, Sep 11, 2019

 • Sat, Sep 14, 2019

 • Sat, Sep 14, 2019

 • Sun, Sep 22, 2019

 • Sun, Sep 22, 2019

 • Sun, Sep 22, 2019

 • Tue, Sep 24, 2019

 • Thu, Sep 26, 2019

 • Sun, Sep 29, 2019

 • Mon, Sep 30, 2019

 • Wed, Oct 2, 2019

 • Thu, Oct 3, 2019

 • Sun, Oct 6, 2019

 • Tue, Oct 8, 2019

 • Wed, Oct 9, 2019

 • Sat, Oct 12, 2019

 • Wed, Oct 16, 2019

 • Fri, Oct 18, 2019

 • Sat, Oct 19, 2019

 • Sun, Oct đôi mươi, 2019

 • Tue, Oct 22, 2019

 • Fri, Oct 25, 2019

 • Tue, Oct 29, 2019

 • Tue, Oct 29, 2019

 • Thu, Oct 31, 2019

 • Sun, Nov 3, 2019

 • Tue, Nov 5, 2019

 • Wed, Nov 6, 2019

 • Sun, Nov 10, 2019

 • Tue, Nov 12, 2019

 • Wed, Nov 13, 2019

  Xem thêm: thuần tình nha đầu hoả lạt lạt

 • Fri, Nov 15, 2019

 • Tue, Nov 19, 2019

 • Fri, Nov 22, 2019

 • Sun, Nov 24, 2019

 • Wed, Nov 27, 2019

 • Fri, Nov 29, 2019

 • Tue, Dec 3, 2019

 • Thu, Dec 5, 2019

 • Fri, Dec 6, 2019

 • Wed, Dec 11, 2019

 • Sat, Dec 14, 2019

 • Wed, Dec 18, 2019

 • Fri, Dec đôi mươi, 2019

 • Thu, Dec 26, 2019

 • Sat, Dec 28, 2019

 • Tue, Dec 31, 2019

 • Tue, Dec 31, 2019

 • Thu, Jan 2, 2020

 • Sat, Jan 4, 2020

 • Sat, Jan 4, 2020

 • Sun, Jan 5, 2020

 • Mon, Jan 6, 2020

 • Tue, Jan 7, 2020

 • Fri, Jan 10, 2020

 • Fri, Jan 10, 2020

 • Sat, Jan 11, 2020

 • Mon, Jan 13, 2020

 • Wed, Jan 15, 2020

 • Wed, Jan 15, 2020

 • Wed, Jan 15, 2020

 • Thu, Jan 16, 2020

 • Fri, Jan 17, 2020

 • Sat, Jan 18, 2020

 • Tue, Jan 21, 2020

 • Wed, Jan 22, 2020

 • Fri, Jan 24, 2020

 • Fri, Jan 24, 2020

 • Fri, Jan 24, 2020

 • Tue, Jan 28, 2020

 • Tue, Jan 28, 2020

 • Tue, Jan 28, 2020

 • Wed, Jan 29, 2020

 • Fri, Jan 31, 2020

 • Sat, Feb 1, 2020

 • Mon, Feb 3, 2020

 • Mon, Feb 3, 2020

 • Wed, Feb 5, 2020

 • Wed, Feb 5, 2020

 • Wed, Feb 5, 2020

 • Wed, Feb 5, 2020

 • Fri, Feb 7, 2020

 • Sat, Feb 8, 2020

 • Sat, Feb 8, 2020

 • Sun, Feb 9, 2020

 • Sun, Feb 9, 2020

 • Sun, Feb 9, 2020

 • Mon, Feb 10, 2020

 • Tue, Feb 11, 2020

 • Wed, Feb 12, 2020

 • Thu, Feb 13, 2020

 • Sat, Feb 15, 2020

 • Sat, Feb 15, 2020

 • Sun, Feb 16, 2020

 • Wed, Feb 19, 2020

 • Wed, Feb 19, 2020

 • Thu, Feb đôi mươi, 2020

 • Fri, Feb 21, 2020

 • Sat, Feb 22, 2020

 • Tue, Feb 25, 2020

 • Wed, Feb 26, 2020

 • Thu, Feb 27, 2020

 • Fri, Feb 28, 2020

  Xem thêm: bát nguyệt trường an

 • Sat, Feb 29, 2020

 • Sun, Mar 1, 2020

Nguyên tác: hình phú hào vượng phu phu nhân trước
  
  Hán Việt: hình phú hào đích vượng phu chi phí thê
  
  Tác giả: Bệ Hạ Bất Thượng Triều
  
  Tình trạng: Hoàn trở thành Convert
  
  Nguồn: Cung Quảng Hằng
  
  Edit: Team CQH
  
  Số chương: 141 chương
  
  Thể loại: Nguyên sang trọng, Ngôn tình, đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên sách , 1v1, chuẩn chỉnh 3S
  
  Nguồn convert: wikidich
  
  ----
  Đây là truyện mượn hiểu tiếp tục xoá nếu như edit yêu thương cầu

#39tinhcam