Toán Lớp 3 Đề Thi Toán Lớp 3 Giữa Kì 1 Môn Toán Lớp 3 Năm 2022

TOP 8 Đề thi giữa học kì 3 môn Toán lớp 3 năm 2022 – 2023 sách Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều, Chân trời sáng tạo. Mỗi đề kiểm tra đều có đáp án đi kèm, giúp học sinh lớp 3 luyện tập giải đề, từ đó đối chiếu đáp án dễ dàng hơn.

Bạn đang xem: Đề thi giữa học kì 1 môn toán lớp 3

Với 8 đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 mới còn giúp quý thầy cô nhanh chóng xây dựng đề thi giữa học kì 1 năm 2022 – 2023 cho học sinh theo chương trình mới. Mời quý thầy cô và các em tải về miễn phí trong bài viết dưới đây:

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2022 – 2023

Đề thi giữa kì 1 Toán 3 sách Kết nối tri thức vào cuộc sống Đề thi giữa kì 1 Toán 3 sách Cánh diều Đề thi giữa kì 1 Toán 3 sách Chân trời sáng tạo

Đề thi giữa kì 1 môn Toán 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề thi giữa kì 3 môn Toán năm 2022 – 2023 (Đề 1)

Trường TH…………………… Họ và tên:……………………Lớp:……………..

KIỂM TRA TRUNG CẤP ITOÁN HỌCNăm học: 2022 – 2023Thời gian: 40 phút

I. PHẦN THI

Hãy khoanh tròn trước câu trả lời đúng nhất

Câu hỏi 1: Kết quả của phép chia sau 49 : 7 là

Một. 5 b. 6 c. 7d. số 8

Câu 2: Chỉ xem:

Câu 3: Nối kết quả với phép tính đúng

Câu 4: Điền vào chỗ trống:

câu hỏi 5: Số thích hợp điền vào chỗ trống là : : 9 = 64 : 8

Một. 64 b. 72 c. 81 d. 65

Câu 6: Lớp 3A quyên góp được 275 quyển vở, lớp 3A quyên góp được nhiều hơn lớp 3B là 95 quyển vở. Lớp 3B thu được số sách là:

Một. 370b. 360c. 170d. 180

II. PHẦN THẢO LUẬN

Bài 1: a) Đặt thuộc tính:

256 + 539

…………………………….. .. .. .

…………………………….. .. .. .

…………………………….. .. .. .

…………………………….. .. .. .

508 – 327

…………………………….. .. .. .

…………………………….. .. .. .

…………………………….. .. .. .

…………………………….. .. .. .

a) 18 : 2 + 256

…………………………….. .. .. .

…………………………….. .. .. .

…………………………….. .. .. .

…………………………….. .. .. .

b) ….?… x 7 = 309 – 253

…………………………….. .. .. .

…………………………….. .. .. .

…………………………….. .. .. .

Xem thêm: Đề thi Khoa học lớp 4 năm 2020-2021, Đề thi hk1 Khoa học lớp 4 năm 2020 2021 đề 2

…………………………….. .. .. .

bài 4: Lan có 6 hộp sôcôla, mỗi hộp có 9 thanh sôcôla. Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu thanh sô cô la?

Tham Khảo Thêm:  Cảm nhận về giọng điệu vui đùa, tinh thần lạc quan, phong thái ung dung của người chiến sĩ cách mạng trong bài thơ Tức cảnh Pác Bó

Bản tóm tắt

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Giải pháp

………………………….. …………….. . ……………. ……………………………

………………………….. …………….. . ……………. ……………………………

………………………….. …………….. . ……………. ……………………………

………………………….. …………….. . ……………. ……………………………

Bài 5: a) Cho một tình huống thực tế có sử dụng phép chia trong phép chia 6 . bàn

………………………….. …………….. . ……………. ……………………………

………………………….. …………….. . ……………. ……………………………

………………………….. …………….. . ……………. ……………………………

………………………….. …………….. . ……………. ……………………………

b. Tính nhanh: 254 + 334 + 266 – 154

………………………….. …………….. . ……………. ……………………………

………………………….. …………….. . ……………. ……………………………

………………………….. …………….. . ……………. ……………………………

………………………….. …………….. . ……………. ……………………………

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2022 – 2023 (Kỳ 2)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu hỏi 1: Số liền trước của 234 là

A. 233B. 234C. 235D. 236

Câu 2: Tính độ dài quãng đường ốc sên bò từ trường về nhà:

A. 453 MB. 716 mC. 718 mĐ. 398 mét

Câu 3: Nếu phép trừ là 275 thì hiệu là 389. Số bị trừ là:

A.114B. 664C. 372D. 275

Câu 4: Đồng hồ sau chỉ mấy giờ:

A. 6 giờB. 12 giờ 30 phút C. 1 giờ 30 phútD. 6 giờ 5 phút

Câu 5: Khoanh vào một số quả táo:

MỘT.

*

b.

*

C.

*

Đ.

*

Câu 6: Hoa làm bầu có dạng hình hộp chữ nhật; Sử dụng mỗi bên 1 tờ giấy màu. Hỏi Hoa cần bao nhiêu tờ giấy màu để làm 5 hộp như vậy?

A. 20 tờ

C. 30 tờ

B. 25 tờ

D. 35 tờ

II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 7 (1 điểm): Tính rồi tính

Câu 8 (2 điểm): Tìm x biết

a) x + 274 = 854

b) 110 – x = 100

c) x – 233 = 100

d) 72 : x = 8

Câu 9 (1,5 điểm): Có bao nhiêu hình tứ giác trong hình dưới đây?

Câu 10 (1,5 điểm): Mẹ mua 20 quả táo. Mẹ chia cho Linh

*

số táo đó. Hỏi Linh có bao nhiêu quả táo?

Câu 11 (1 điểm): Hiệu của hai số là 55, nếu viết thêm vào số trừ 17 và giữ nguyên số bị trừ thì hiệu mới là bao nhiêu?

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2022 – 2023

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu hỏi 1: MỘT

Câu 2: DI DỜI

Câu 3: DI DỜI

Câu 4: BỎ QUA

Câu 5: DỄ

Câu 6:

II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 7 (1 điểm): Tính rồi tính

a) 321 + 299 = 620

b) 530 – 210 = 320

Tham Khảo Thêm:  Tranh Vẽ Cây Xanh Mầm Non

Câu 8 (2 điểm): Tìm x biết

a) x + 274 = 854

x = 854 – 274

x = 580

b) 110 – x = 100

x = 110 – 100

x = 10

c) x – 233 = 100

x = 100 + 233

x = 333

d) 72 : x = 8

x = 72 : 8

x = 9

Câu 9 (1,5 điểm): Hình 4 tứ giác

Câu 10 (1,5 điểm):

Mẹ đã cho Linh số táo là:

20 : 4 = 5 (quả)

Đáp số: 5 quả táo

Câu 11 (1 điểm):

Thương hiệu mới là:

55 − 17 = 38

Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 3 sách Cánh diều

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2022 – 2023

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu hỏi 1: Điền vào chỗ trống số thích hợp

A. 11B. 1 C. 30Đ. 35

Câu 2: Mỗi luống, chị Dung trồng 8 cây. Hỏi 8 luống như vậy có bao nhiêu cây?

A. 16 câyB. 64 câyC. 36 câyD. 42 cây

Câu 3: Một giờ có 60 phút

*

Giờ có rồi:

A. 10 phútB. 14 phútC. 15 phútD. 16 phút

Câu 4: Tính 530g – 325g = …..g

A. 205gB. 210gC. 215gD. 220g

Câu 5: Một cửa hàng có 36 quả dưa hấu, sau khi bán đi số dưa hấu giảm đi 6 lần. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu quả dưa hấu?

A. 30 quả bóngB. 5 quả bóng C. 6 quảD. 5 quả.

Câu 6: Bác Minh làm trong 7 giờ, mỗi giờ bác làm được 7 sản phẩm. Hỏi Minh làm được tất cả bao nhiêu sản phẩm?

A. 49 sản phẩmB. 50 sản phẩmC. 51 sản phẩmD. 52 sản phẩm

II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 7 (2 điểm): Tính rồi tính

Một. 45 x 8

b. 128 : 8

Câu 8 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 34mm + 16mm = ….cm c) 12g x 3 = …..g
b) 2dm = …mm d) 72 gam : 8 = ….. gam

Câu 9 (1 điểm): Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác?

Câu 10 (2 điểm): Cửa hàng có 27 kg gạo. Ngày hôm sau nhập số gạo gấp 6 lần số gạo hiện có ở cửa hàng. Hỏi cửa hàng đã nhập bao nhiêu kg gạo?

Câu 11 (1 điểm): Phép chia mà số chia là số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau, thương là 3 và số dư là số dư lớn nhất có thể. Tìm số bị chia?

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2022 – 2023

I. Phần trắc nghiệm

Câu hỏi 1:

Câu 2: DI DỜI

Câu 3:

câu 4:

Câu 5:

Câu 6: MỘT

II. Tiểu luận:

Câu 7 (2 điểm): Tính rồi tính

Tham Khảo Thêm:  Vẽ Cánh Đồng Hoa Hướng Dương, Vẽ Tranh Phong Cảnh Hoa Hướng Dương

Một. 45 x 8 = 360

b. 128 : 8 = 16

Câu 8 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 34mm + 16mm = 5cm c) 12 gam x 3 = 36 gam
b) 2dm = 200 mm đ) 72 gam : 8 = 9 gam

Câu 9 (1 điểm): Hình có 5 hình tam giác

Câu 10. (2 điểm)

Cửa hàng đã nhập số kg gạo

27 x 6 = 162 (kg)

Đáp số: 162 kg gạo

Câu 11. (1 điểm)

Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là: 11

Số chia là 11 thì số dư lớn nhất có thể là 10

Số bị chia là

11 x 3 + 10 = 43

Trả lời: 43

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán 3 sách Những chân trời sáng tạo

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2022 – 2023

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Chọn đáp án đúng trong các câu sau:

A. 219 gồm 2 trăm, 1 chục và 9 đơn vịB. 223 gồm 3 trăm, 2 chục, 6 đơn vịC. Các số 717, 718, 729, 709 được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớnD. 456 + 419 = 975

Câu 2: Mỗi xe có 4 bánh. Có bao nhiêu chiếc xe 20 bánh có thể lắp vừa?

A. 5 chiếc B. 4 chiếc C. 6 chiếcD. 7 cái

Câu 3: Kết quả của phép tính 10 + 15 x 4 bằng

A.60B. 70C. 80D. 65

Câu 4: Tìm x biết: x + 212 = 467

A. 255C. 256B. 257D. 258

Câu 5: 20mm + 20mm = … cm

A. 40mmB. 4cmC. 40cmD. 4mm

Câu 6: Lớp 3A tổ chức sinh hoạt lớp từ 8h25 đến 10h50 Lớp 3A tổ chức sinh hoạt lớp được bao lâu rồi?

A. 2 giờ 25 phútB. 1 giờ 75 phútC. 2 giờ 50 phútD. 1 giờ 55 phút

II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 7 (2 điểm): Đặt tính rồi tính

a) 172 + 554

b) 437 – 234

c) 116 x 4

d) 177 x 5

Câu 8 (1 điểm): Tìm x

Một. 7 × x = 49

b. 88 : x = 2

Câu 9 (1 điểm): Điền dấu câu đúng

Một. 5 m 3cm… 7m 2cm

b. 4m 7 dm… 470 dm

c. 6m 5 cm … 603 m

d. 2m 5 cm… 205 cm

Câu 10 (2 điểm): Cô giáo có 36 quyển sách. Cô thưởng cho học sinh giỏi 1/3 số sách, 1/4 số sách còn lại cô thưởng học sinh giỏi. Sau khi khen thưởng học sinh khá, giỏi, thầy còn lại bao nhiêu quyển vở.

Câu 11 (1 điểm): Tìm số chia có thương là số chẵn lớn nhất có hai chữ số, số chia là 4 và số dư là số nhỏ nhất có thể.

Related Posts

Cách Vẽ Pokemon Hệ Điện Zeraora Mới Nhất

Mời các bạn khám phá thông tin và kiến ​​thức về Cách vẽ pokemon dạng bay Hot nhất hiện nay được quan tâm nhiều nhất, đừng quên…

Cách Vẽ Tường Đơn Giản Từ Họa Sĩ, Hướng Dẫn Cách Vẽ Tranh Tường Siêu Đơn Giản

Tranh tường hiện nay đang hot như thế nào chắc các bạn cũng đã biết. Vì vậy, bạn muốn vẽ một bức tranh tường? Bạn không biết…

Đề Thi Tin Học Trẻ Scratch, Đề Thi Tin Học Trẻ Lâm Đồng 2021

neftekumsk.com Chia sẻ với bạn kỳ thi cào tiểu học 2021– Bảng A – Trường tiểu học Scratch. Năm nay, một điểm khác là…

Hướng Dẫn Các Bước Vẽ Nail Cơ Bản Tại Nhà Đơn Giản Ai Cũng Làm Được

Học nail cơ bản tại nhà là từ khóa dành cho các bạn muốn tự học nail để có thể tự chăm sóc móng tại nhà mà…

Top 20 Bản Vẽ Cad Máy Nén Khí Nén, Bản Vẽ Cad Chi Tiết Máy Ngành Cơ Khí Chuẩn Nhất

Trình duyệt của bạn đã tắt hỗ trợ JAVASCRIPT. Trang web chỉ hoạt động khi bạn bật lại. Để xem cách bật JAVASCRIPT, hãy nhấp vào đây!…

Phần Mềm Vẽ 3D Trên Ipad Dành Cho Nghề Tư Vấn Thiết Kế Nội Thất

Công nghệ ngày càng phát triển với những thiết bị cầm tay hỗ trợ rất tốt cho công việc và đặc biệt là iPad hay máy tính…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *