tiểu tổ tông

 • Reads 395,990
 • Votes 18,207
 • Parts 76

Complete, First published Sep 28, 2019

Bạn đang xem: tiểu tổ tông

Table of contents

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

  Xem thêm: ngôn của anh

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

  Xem thêm: chú không thể nhẫn

 • Sat, May 15, 2021

 • Sat, May 15, 2021

Tiểu tổ tông
  Tác giả: Thông Minh Lí Đạt
  Editor: Xiang Xiang
  Bìa: LMM
  Văn án:
  Tôi rằng với Thời Ẩn Chi tôi có thai rồi.
  
  Anh đáp: Đừng làm mưa làm gió.
  
  "Thật nhưng mà, là của anh ý."
  
  - "Không thể này."
  
  Tôi trọn vẹn tuyệt vọng, biết anh đang được hoảng hãi, anh ko suy nghĩ tiếp tục phụ trách móc. Thật rời khỏi thì cũng hoàn toàn có thể hiểu rõ, tôi chẳng qua quýt đơn thuần người thông thường, nhưng mà anh lại là GS ĐH. Tôi ko thể đòi hỏi anh vì như thế bản thân thực hiện nhiều loại rộng lớn được.
  
  Tôi nói: Đứa nhỏ bé cũng muốn hoặc không? Nếu ko cút khám đa khoa chủ yếu quy tối thiểu nên mất mặt 2000.
  
  Anh thẳng gửi 2000 tệ mang lại cô, hơn thế nữa cũng ko rằng gì!
  
  Tôi ráng chi phí, tắt điện thoại cảm ứng, 1 mình bên trên lối long dong.
  
  Tôi ko ngờ anh lại ác như thế, ngỏ điện thoại cảm ứng lên ngay lập tức thấy bao nhiêu chục lời nhắn, người sử dụng kể từ ác nghiệt đến mức độ thực hiện cho tất cả những người tớ tức lộn ruột, trách móc mắng đều là trách móc nhiệm của tôi.
  
  Ý chủ yếu phiên phiến là:
  
  Tiểu tổ tông! Lão tử cũng ko va vô em, ham muốn chi phí chi tiêu lặt vặt thì thẳng cho tới lấy. Một năm rộng lớn tía trăm phen fake có thai, từng phen anh đều nên trình diễn với em, thời điểm hôm nay anh chắc chắn nên chỉnh bị tiêu diệt em!
  
  Ai, đem các bạn trai cưng chiều thiệt là tốt>!

#459hiệnđại