thần ấn vương toạ

(2022)

80/?? HH 3 chiều, Hoạt Hình Trung Quốc

Bạn đang xem: thần ấn vương toạ

Xem Trailer Chọn tập

Click to lớn Play

WLT

Xem thêm: giết con chim nhại

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80

Loading server...

Xem thêm: nam chính luôn muốn độc chết tôi

Phim được update nhập loại 5 mặt hàng tuần

Nội dung phim

Vào khi loại người chuẩn bị tiêu vong, Lục Đại Thánh Điện nổi lên, dẫn dắt loại người bảo đảm an toàn cương vực sau cùng. Một thiếu thốn niên vì thế cứu giúp u nhưng mà thâm nhập Kỵ Sĩ Thánh Điện, kỳ tích, quỷ nối tiếp không ngừng nghỉ ra mắt bên trên người cậu. Trong loại toàn cầu nhưng mà Lục Đại Thánh Điện của loại người giành giật đầu nằm trong Thất Thập Lục Trụ Ma Thần, liệu cậu sở hữu trèo lên được Thần bấm Vượng Toạ thay mặt vô thượng cho tới Kỵ sĩ không?