tang trĩ đoàn gia hứa

Để minh chứng cho mình trai hiểu được cô mến anh, Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) đang được dữ thế chủ động đòi hỏi cả nhị thơm nhau ở tập luyện mới nhất "Vụng trộm ko thể giấu".