tan học đợi tôi

Tác giả: Tương Tử Bối.

Độ dài: 92 chương chủ yếu & 04 chương lẻ.

Bạn đang xem: tan học đợi tôi

Gắn nhãn: Thanh xuân tuổi tác trẻ con, tình thương yêu thâm thúy, gương vỡ lại lành lặn, vườn ngôi trường, 1×1, HE.

Biên tập: Chước.

Wattpad: @the17film

Giới thiệu

Dụ Phồn vô cùng ngứa mắt với học viên trả lớp mới nhất.

Người nọ coi cậu.

Dụ Phồn: Cậu tớ mong muốn hứa hẹn tôi tiến công nhau đấy.

Nhìn phen nhì.

Dụ Phồn: Cậu tớ căn vặn tôi nhón nhén rồi à.

Nhìn phen tía.

Học sinh trả lớp, vẫn với khuôn mặt giá buốt tanh tưởi ko xúc cảm ấy, trả mang đến cậu một phong thư: “Bạn học tập Dụ này.”

Dụ Phồn suy nghĩ học viên xuất sắc thực sự thực hiện color, tiến công nhau còn cần trả thư khiêu chiến, cậu xắn ống tay áo vùng lên.

“Mong cậu hãy nhận lấy thư tình của tôi.”

Bạn học tập Dụ ngu người ngồi phịch về vị trí.

Mục lục

Chương 01 | Chương 02 | Chương 03

Chương 04 | Chương 05 | Chương 06

Chương 07 | Chương 08 | Chương 09

Chương 10 | Chương 11 | Chương 12

Chương 13 | Chương 14 | Chương 15

Chương 16 | Chương 17 | Chương 18

Chương 19 | Chương 20 | Chương 21

Chương 22 | Chương 23 | Chương 24

Chương 25 | Chương 26 | Chương 27

Xem thêm: thiếu tướng nhẹ một chút

Chương 28 | Chương 29 | Chương 30

Chương 31 | Chương 32 | Chương 33

Chương 34 | Chương 35 | Chương 36

Chương 37 | Chương 38 | Chương 39

Chương 40 | Chương 41 | Chương 42

Chương 43 | Chương 44 | Chương 45

Chương 46 | Chương 47 | Chương 48

Chương 49 | Chương 50 | Chương 51

Chương 52 | Chương 53 | Chương 54

Chương 55 | Chương 56 | Chương 57

Chương 58 | Chương 59 | Chương 60

Chương 61 | Chương 62 | Chương 63

Chương 64 | Chương 65 | Chương 66

Chương 67 | Chương 68 | Chương 69

Chương 70 | Chương 71 | Chương 72

Chương 73 | Chương 74 | Chương 75

Chương 76 | Chương 77 | Chương 78

Chương 79 | Chương 80 | Chương 81

Chương 82 | Chương 83 | Chương 84

Chương 85 | Chương 86 | Chương 87

Chương 88 | Chương 89 | Chương 90

Xem thêm: em thả thính anh đi

Chương 91 | Chương 92

Ngoại truyện

Chương 01 | Chương 02 | Chương 03 | Chương 04

KẾT THÚC