Tải các ứng dụng

VÀO HỌC CHO BÉ

Link trên máy tính, trình duyệt Microsoft Edge hoặc Google Chrome

App Kid trên Ipad (hệ điều hành IOS)

Tải ngay

THEO DÕI SỰ TIẾN BỘ CỦA CON TRÊN TÀI KHOẢN BA MẸ

Link trên máy tính

App Parent hệ điều hành iOS

Tải ngay

App Parent hệ điều hành Android

Tải ngay