Phương pháp giảng dạy MLIPPEA được đội ngũ sư phạm và Hội đồng Sư phạm Kidtopi nghiên cứu và phát triển chuyên sâu cho trẻ em Châu Á theo hướng học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, dựa trên các nghiên cứu mới nhất về não bộ và khoa học học tập: Phương pháp học Tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ của Giáo sư Stephen Krashen (Đại học miền Nam California), ôn luyện kiến thức có quy tắc (spaced repetition & interleaving), tích hợp ngôn ngữ và nội dung (CLIL) và mô hình Flipped Classroom (lớp học đảo ngược) được Giáo sư Harvard Eric Mazur nghiên cứu và phát triển. Để đảm bảo chữ M (motivation) được triển khai một cách hiệu quả, Kidtopi chú trọng tạo ra nhiều điểm chạm gây hứng thú cho bé xuyên suốt trong quá trình học

Cấu trúc và lợi ích của phương pháp MLIPPEA

Tên bước Cấu trúc Lợi ích
Motivation Tạo hứng thú và năng lực cho quá trình học tập Tạo hứng thú về chủ để bài học
Learning Khám phá kiến thức cũng giáo viên hướng dẫn người Mỹ, Canada Xây dựng hiểu biết về khái niệm liên quan
Interaction Tương tác với giáo viên, thảo luận nội dung học tập Đi sâu, phân tích nội dung bài học
Guided practice Luyện tập với sự hỗ trợ của giáo viên người Mỹ, Canada Làm quen, giải quyết nhiệm vụ học tập cơ bản
Independent practice Luyện tập độc lập Tự vận dụng kiến thức, kỹ năng để giải quyết nhiệm vụ học tập
Evaluation Đánh giá hiệu quả học tập sau mỗi mục tiêu và cuối mỗi buổi học Chỉ ra những mục tiêu chưa đạt được để khắc phục
Apaptive learning Học tập thích ứng với sự hỗ trợ và khuyến nghị từ giáo viên Luyện tập cá nhân hóa, điều chỉnh hoạt động phù hợp với học lực

Làm cách nào để ba mẹ biết được tình hình học tập của con?

Áp phương pháp sư phạm MLIPPEA cùng công nghệ trí tuệ nhân tạp và nhận diện giọng nói Speech Recognition, Kidtopi đảm bảo hiệu quả học tập của bé

Tiên phong công nghệ giáo dục tại châu Á

Công nghệ trí tuệ nhân tạo đo cảm xúc của bé trong lớp

Công nghệ nhận diện độ tập trung của bé trong lớp, phân biệt cảm xúc để biết bé hứng thú với bài học hay không.

Công nghệ speech recognition phát hiện phát âm sai cho bé

Công nghệ nhận diện giọng nói giúp phát hiện lỗi sai khi phát âm, đếm được số lần bé phát âm sai để cải thiện.

Ba mẹ được:

  • - Quan sát và cảm nhận tiến bộ của con hàng ngày qua 30 tiêu chí đánh giá tiến bộ, hứng thú của bé và ghi hình từng buổi học.
  • - Chủ động phát hiện ngay lập tức các vấn đề bé gặp phải trong quá trình học, những lỗ hổng kiến thức để có điều chỉnh phù hợp.

Báo cáo buổi học

Báo cáo buổi học

Báo cáo buổi học

Video ghi hình buổi học