phế hậu tướng quân


Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Thể loại: Ngôn tình cổ xưa, cung đình, cuộc chiến tranh, ngược thân ái, ngược tâm, SE

Độ dài: 1 tập dượt – 13 chương

(bản xuất bản)

phế hậu tướng quân

Văn án

Tả Thương Lang nường, kể từ khoảng thời gian ngắn được Mộ Dung Viêm cứu vãn sinh sống từng thề bồi với lòng bản thân tiếp tục vì như thế người sở hữu nhưng mà sinh nhưng mà tử. Vì hắn nhưng mà gạt bỏ thân ái phận phái đẹp nhi, trở nên tướng mạo quân dính ngày tiết rơi ngôi trường. Vì hắn nhưng mà chôn chặt tình thương trong tâm, trở nên hoàng thái tử phi thế thân ái ko ân oán ko ăn năn. Vì hắn nhưng mà gạt bỏ bạn dạng thân ái bản thân, trở nên bất kể ai, bất kể điều gì hắn cần thiết. Nhưng còn Mộ Dung Viêm, so với hắn, nường là gì vô tham lam vọng giang sơn? Ước vọng của nường rất có thể này trở nên sự thật? Rượu lạnh lẽo thân ái tàn, ngược tim hóa đá, sao dám cầu chút tình thương của bậc đế vương?

Bạn đang xem: phế hậu tướng quân

Ngoài Chúc Lương, này ai được hóa trở nên hồ nước điệp? Kết đốc mẩu truyện, tiếng thề… thôi thôi đang được trở nên tiếng rằng dông bay…

hghjgj

MỤC LỤC

Mở đầu

Xem thêm: chiếc lược tình yêu trong sáng

Chương 01

Chương 02 – Chương 03 – Chương 04

Xem thêm: khế ước hào môn

Chương 05 – Chương 06 – Chương 07

Chương 08 – Chương 09 – Chương 10

Chương 11 – Chương 12 – Chương 13

~ HOÀN ~

Tác giả

Bình luận