phân biệt đuôi ed

Ở phần trước, nội dung bài viết vẫn nhắc và chỉ dẫn những quy tắc hiệu suất cao nhằm xác lập cơ hội phân phát âm đuôi s/es của kể từ. Trong phần còn sót lại lượt này, nội dung bài viết tiếp tục kế tiếp với đuôi ed với mọi cách thức phân biệt phân phát âm đúng mực.

Published on

cach phat am duoi ed va vấp nhung quy tac de nho

Bạn đang xem: phân biệt đuôi ed

Key takeaways

Các tình huống kể từ với đuôi ed: Trong giờ đồng hồ Anh, đuôi “ed” xuất hiện nay ở động kể từ sẽ tạo trở thành dạng quá khứ đơn và phân kể từ 2 (đối với động kể từ với quy tắc).

Đuôi “ed” với 3 cơ hội đọc: /t/, /id/ và /d/:

 • Đuôi “ed” được gọi là “t” khi tận nằm trong kể từ là /k/, /f/, /p/, /Ꝋ/, /s/, /ʃ/, /tʃ/.

 • Đuôi “ed” được gọi là “id” khi tận nằm trong kể từ là /d/, /t/.

 • Đuôi “ed” được gọi là “d” vô đa số những tình huống còn sót lại nước ngoài trừ một trong những tình huống quan trọng đặc biệt (VD: wicked, naked, sacred, hatred, etc.).

Các tình huống kể từ với đuôi ed

Trong giờ đồng hồ Anh, đuôi “ed” thông thường xuất hiện nay ở động kể từ với quy tắc vô 2 ngôi trường hợp:

Được tăng vào thời gian cuối động kể từ sẽ tạo trở thành dạng quá khứ đơn.

Ví dụ:

 • wash → washed

→ I washed the dishes yesterday. (Tôi vẫn cọ chén bát ngày qua rồi).

 • reach → reached

→ She cooked her mom a great dish last night. (Cô ấy vẫn nấu nướng mang lại u một số thật ngon tối qua).

Được tăng vào thời gian cuối động kể từ sẽ tạo trở thành dạng phân kể từ II (past participle).

Ví dụ:

 • play → played

→ Maria has played this game 3 times. (Maria vẫn chơi trò chơi này 3 lượt rồi).

 • decide → decided

→ He has decided what to lớn tự next. (Anh ấy vẫn ra quyết định nên làm cái gi tiếp theo).

Xem thêm: Cách phân phát âm s es.

Các quy tắc phân phát âm ed

Đuôi “ed” vào cụ thể từng tình huống kể bên trên sẽ sở hữu được những cơ hội phân phát âm không giống nhau. Do cơ, tiếp sau đây nội dung bài viết tiếp tục reviews một trong những quy tắc thông thường gặp gỡ nhằm nhận ra và phân biệt những cơ hội phân phát âm đuôi ed cụ thể:

Âm vô thanh

Âm vô thanh là những âm mà mỗi khi phân phát âm ko thực hiện rung rinh thanh quản lí, chỉ giản dị là những giờ đồng hồ động nhẹ nhàng như giờ đồng hồ xì xì, giờ đồng hồ nhảy, giờ đồng hồ dông.

Các phụ âm vô thanh vô giờ đồng hồ Anh gồm những: /p/, /t/, /k/, /f/, /θ/, /s/, /∫/, / t∫/, /h/.

Là những âm mà mỗi khi phát biểu, âm nhảy đi ra tự khá kể từ mồm chứ không cần nên kể từ trong cổ họng, chính vì vậy trong cổ họng sẽ không còn rung rinh (không thực hiện rung rinh thanh quản).

Nếu một kể từ kết đốc tự âm vô thanh, thì âm “ed” sẽ tiến hành phân phát âm Theo phong cách vô thanh, ví dụ tiếp tục gọi trở thành âm /t/. Như vậy, những kể từ kết đốc tự những âm: /θ/,  /p/, /t/, /k/, /f/, /s/, /∫/, / t∫/, /h/ thì âm “ed” sẽ tiến hành phân phát âm trở thành /t/.

Ví dụ:

Coughed

/kɔːft/

Audio icon

Fixed

/fɪkst/

Audio icon

Hoped

/hoʊpt/

Audio icon

laughed

/læft/

Audio icon

Missed

/mɪst/

Audio icon

Watched

/wɒtʃt/

Audio icon

Âm hữu thanh

Âm hữu thanh: là những âm là lúc phân phát âm tiếp tục thực hiện rung rinh thanh quản lí.

Nếu một kể từ kết đốc tự 1 âm hữu thanh thì đuôi “ed” của chính nó sẽ tiến hành phân phát âm Theo phong cách hữu thanh.

Các âm hữu thanh bao gồm:

 • Toàn cỗ những vẹn toàn âm giờ đồng hồ Anh gồm những: / i /. / i: /; / e /. / æ /; / ɔ /, / ɔ: /, / a: /, / ʊ /, / u: /, / ə /, / ʌ /, / ə: /.

 • Các âm mũi: / m /, / n /, / ŋ /.

 • Một số âm khác: /r/, /l/, /w/, / nó /, /b/, /g/, /v/, /d/, /z/, /ð/, /ʒ/, /dʒ/.

Ví dụ:

Allowed

/əˈlaʊd/

Audio icon

Hugged

/hʌɡd/

Audio icon

Lived

/lɪvd/

Audio icon

Waved

/weɪvd/

Audio icon

Tham khảo thêm: Những cặp phụ âm hữu thanh và vô thanh.

Đuôi ed được gọi là /t/ 

Đuôi “ed” được gọi là /t/ (âm vô thanh) khi âm cuối của kể từ gốc phân phát âm là /k/, /f/, /p/, /Ꝋ/, /s/, /ʃ/, /tʃ/ (các âm vô thanh).

Âm cuối của kể từ phân phát âm là /k/ thông thường được viết lách là:

Âm cuối của kể từ phân phát âm là /f/ thông thường được viết lách là:

 • “f”: buff → buffedAudio icon; roof → roofedAudio icon; etc.

 • “gh”: laugh → laughedAudio icon; cough → coughedAudio icon; etc.

Âm cuối của kể từ phân phát âm là /p/ thông thường được viết lách là:

Âm cuối của kể từ phân phát âm là /s/ thông thường được viết lách là:

 • “s”: ; pass → passedAudio icon; grass → grassedAudio icon; etc.

 • “se”: base → basedAudio icon; chase → chasedAudio icon; etc.

 • “ce”: place → placedAudio icon; race → racedAudio icon; etc.

 • “x”: box → boxed; etc.

Âm cuối của kể từ phân phát âm là /Ꝋ/ thông thường được viết lách là:

 • “th”: bath → bathedAudio icon; etc.

Âm cuối của kể từ phân phát âm là /ʃ/ thông thường được viết lách là:

Âm cuối của kể từ phân phát âm là /tʃ/ thông thường được viết lách là:

Đuôi ed được gọi là /id/

Đuôi “ed” được gọi là /id/ khi âm cuối của kể từ gốc phân phát âm là /t/, /d/:

Âm cuối của kể từ phân phát âm là /t/ thông thường được viết lách là:

Âm cuối của kể từ phân phát âm là /d/ thông thường được viết lách là:

Đuôi ed được gọi là /d/

Các quy tắc bên trên hoàn toàn có thể được tóm lược tự sơ trang bị bên dưới đây:

Quy tắc phân phát âm Ed

Các tình huống quan trọng đặc biệt thông thường gặp

Ngoài 3 quy tắc phân phát âm phía trên, vô giờ đồng hồ Anh tiếp xúc, với một trong những cơ hội phân phát âm “ed” nhưng mà người học tập cần thiết quan hoài nhằm lưu giữ và hiểu, tách gọi sai. Sẽ với những cơ hội phân phát âm “ed” không giống, ví dụ là mặc dù âm cuối là /k/ tuy nhiên lại được phân phát âm “ed” là /id/ - naked…

Dưới đấy là một trong những ví dụ thông thường gặp:

Từ vựng

Cách phân phát âm

Nghĩa

naked (adj)

Audio icon/ˈneɪkɪd/

khỏa thân

wicked (adj)

Audio icon/ˈwɪkɪd/

gian trá

beloved (adj)

Audio icon/bɪˈlʌvd/ 

yêu quý

sacred (adj)

Audio icon/ˈseɪkrɪd/

thiêng liêng

hatred (adj)

Audio icon/ˈheɪtrɪd/

căm ghét

wretched (adj)

Audio icon/ˈretʃɪd/

khốn khổ

rugged (adj)

Audio icon/ˈrʌɡɪd/

lởm chởm, gồ ghề

ragged (adj)

Audio icon/ˈræɡɪd/

rách rưới, mô tả tơi

dogged (adj)

Audio icon/ˈdɒɡɪd/

kiên cường

blessed (adj)

/ˈblesɪd/

may mắn

blessed (v)

Audio icon/ˈblest/

ban phước lành

cursed (v) 

Audio icon/kɜːst/

nguyền rủa

cursed (adj) 

/ˈkɜːsɪd/

đáng ghét

crabbed (adj)

/ˈkræbɪd/

chữ nhỏ, khó khăn đọc

crabbed (v)

Audio icon/kræbd/

gắt gỏng

crooked (adj)

/ˈkrʊkɪd/

xoắn, xung quanh co

crooked (v)

Audio icon/ˈkrʊkt/

lừa đảo

used (adj)

Audio icon/juːst/

quen 

used (v)

/juːsd/

sử dụng

aged (adj) 

Audio icon/ˈeɪdʒɪd/

lớn tuổi

Xem thêm: kẹo dẻo vị quýt

Ngoài đi ra, người học tập giờ đồng hồ Anh hoàn toàn có thể lần hiểu tăng về một trong những cơ hội phân phát âm “ed” quan trọng đặc biệt thông thường gặp gỡ vô thực tiễn.

Bài tập dượt phân phát âm ed

Bài 1: Để lưu giữ rõ rệt và vận dụng hiệu suất cao những quy tắc bên trên, hoàn thiện bài xích tập dượt tiếp sau đây bằng phương pháp lựa chọn kể từ với phần gạch ốp chân không giống với những kể từ còn sót lại.

Câu

A

B

C

D

1

arrived

believed

received

hoped

2

opened

knocked

played

occurred

3

rubbed

tugged

stopped

filled

4

dimmed

traveled

passed

stirred

5

tipped

begged

quarreled

carried

6

tried

obeyed

cleaned

asked

7

packed

added

worked

booked

8

watched

phoned

referred

followed

9

agreed

succeeded

smiled

loved

10

laughed

washed

helped

weighed

11

walked

ended

started

wanted

12

killed

hurried

regretted

planned

13

visited

showed

wondered

studied

14

sacrificed

finished

fixed

seized

15

needed

booked

stopped

washed

16

loved

teased

washed

rained

17

packed

punched

pleased

pushed

18

filled

naked

suited

wicked

19

caused

increased

practised

promised

20

washed

parted

passed

barked

Bài 2: Trong đoạn văn bên dưới, với những động kể từ chứa chấp -ed. Hãy demo gọi đoạn văn bên dưới vận dụng quy tắc phân phát âm ed phía trên và tiếp sau đó soát lại cơ hội phân phát âm đúng mực cho những đuôi -ed cơ vô phần đáp án bên dưới.
We went to lớn the grocery yesterday to lớn get some food because we needed (1) it . A security officer generously opened the door for us as we approached (2) the supermarket and took our toàn thân temperatures as we entered (3). In addition, he requested (4)  that we always wear our masks when we were shopping there. We thanked (5) him and started (6) looking for the goods we wanted (7) right away. When we requested a salesperson for help because we couldn't find the breakfast cereal section, she pointed (8) it out to lớn us right away. We didn't want to lớn be there for too long, so sánh we moved (9) quite quickly. As a result, our trolley collided (10) with a woman's. We quickly apologized (11) to lớn her and hurriedly left for our destination. We went to lớn the cashier's desk after gathering everything we required (12). We quickly checked (13) out after waiting for our turn. As you can see, everything is getting harder and harder during the epidemic, even something as basic as shopping. But if we work together, I think we can quickly get over this difficult period.

Đáp án:

Bài 1:

1. D /t/; còn sót lại là /d/

2. B /t/; còn sót lại là /d/

3. C /t/; còn sót lại là /d/

4. C /t/; còn sót lại là /d/

5. A /t/; còn sót lại là /d/

6. D /t/; còn sót lại là /d/

7. B /id/; còn sót lại là /t/

8. A /t/; còn sót lại là /d/

9. B /id/; còn sót lại là /t/

10. D /d/; còn sót lại là /t/

11. A /t/; còn sót lại là /id/

12. C /id/; còn sót lại là/d/

13. A /id/; còn sót lại là /d/

14. D /d/; còn sót lại là /t/

15. A /t/; còn sót lại là /id/

16. C /t/; còn sót lại là /d/

17. C /d/; còn sót lại là /t/

18. A /d/; còn sót lại là /id/

19. B /t/; còn sót lại là /d/

20. B /id/; còn sót lại là /t/

Bài 2:

(1) needed - /ˈniː.dɪd/

(2) approached -  /əˈprəʊtʃɪd/

(3) entered - /ˈen.tərd/ 

(4) requested -  /rɪˈkwestɪd/

(5) thanked - /θæŋkɪd/

(6) started - /stɑːtɪd/

(7) wanted - /ˈwɒn.tɪd/

(8) pointed - /pɔɪntɪd/

(9) moved - /muːvd/

(10) collided - /kəˈlaɪdɪd/

(11) apologized - /əˈpɒl.ə.dʒaɪzd/

(12) required -  /rɪˈkwaɪəd/

(13) checked - /tʃekt/

Tổng kết

Trong giờ đồng hồ Anh, với 3 quy tắc chủ yếu nhằm phân biệt cách phân phát âm ed dựa vào 3 cơ hội phân phát âm, theo lần lượt là /t/, /id/ và /d/. Tuy nhiên, cũng đều có những tình huống quan trọng đặc biệt ko vâng lệnh quy tắc, và đối với đuôi “s/es”, những tình huống này ở đuôi “ed” được Reviews là nhiều hơn nữa. Do cơ, sỹ tử hoàn toàn có thể vận dụng những quy tắc vô hầu hết những bài xích tập dượt, tuy vậy vẫn cần thiết lần hiểu tăng một trong những tình huống quan trọng đặc biệt nhằm đạt được phỏng đúng mực tối đa. Bài viết lách này cũng chính là kết đốc mang lại chuỗi nội dung bài viết về kiểu cách phân biệt phân phát âm s es và ed.

Đọc thêm:

 • Cách phân phát âm “ea”

 • Cách phân phát âm “e”

  Xem thêm: bác sĩ thú y

 • Cách phân phát âm “o”

Bạn ham muốn học tập tăng về nội dung này?

Đặt lịch học tập đối chọi với Giảng viên bên trên ZIM sẽ được học tập sâu sắc rộng lớn về nội dung của nội dung bài viết các bạn đang được gọi. Thời gian trá hoạt bát và ngân sách học phí theo đuổi buổi