Oxi Lưu Huỳnh Trong Đề Thi Đại Học Violet, Kt 1 Tiết Chương

Đây là bài tập trắc nghiệm chương 6: Lưu huỳnh phân loại theo 4 mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao. Bài tập được viết dưới dạng word gồm 22 trang. Bạn có thể xem và tải về bên dưới.

Bạn đang xem: Oxi lưu huỳnh trong violet đề thi đại học

CHƯƠNG 6: OXI – SỰ DẪN XUẤT. LÝ THUYẾT CHƯƠNG OXI – SỰ LỎNG.Hướng dẫn học lý thuyếtSách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 10 Cơ Bản

Tóm tắt lý thuyết

I.Một số đặc điểm của oxi – lưu huỳnh

1. Các nguyên tố oxi và lưu huỳnh trong bảng tuần hoàn.

Các nguyên tố oxi và lưu huỳnh thuộc nhóm VIA của bảng tuần hoàn.

Oxy là nguyên tố dồi dào nhất trên Trái đất, chiếm khoảng 20% ​​thể tích khí quyển, khoảng 50% khối lượng vỏ trái đất, khoảng 60% khối lượng cơ thể con người.

– Lưu huỳnh có nhiều trong lòng đất. Ngoài ra, lưu huỳnh còn có trong dầu thô, khói núi lửa, cơ thể sống…

2. Cấu tạo nguyên tử của oxi và lưu huỳnh.

– Các nguyên tử của nguyên tố oxi – lưu huỳnh đều có 6 electron ở lớp vỏ ngoài cùng (ns2np4), là phi kim, chúng có xu hướng nhận thêm 2 electron để bão hòa lớp electron ngoài cùng tạo thành anion mang 2 điện tích âm. .

Cấu hình electron nguyên tử và độ âm điện:

Bấm vào đây để xem toàn văn Bấm vào đây để xem toàn văn

Vui lòng bỏ ra 15s làm khảo sát để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.

*

*

2M + xS → M2Sx.

+ Phương pháp giải: áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, bảo toàn electron, bảo toàn nguyên tố.

bảo toàn khối lượng

Tái bút: Các bài toán dựa trên nhiều phản ứng oxi hóa khử, chúng ta không nên giải bằng các phương pháp truyền thống mà nên ưu tiên các phương pháp bảo toàn như bảo toàn khối lượng, bảo toàn electron, bảo toàn nguyên tố.

► Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: oxy hóa hoàn toàn tôi gam hỗn hợp X gồm Cu và Al với tỉ lệ số mol 1:1, thu được 13,1 gam hỗn hợp Y gồm các oxit. Giá trị của tôi Được

MỘT. 7.4. b. 8.7. C. 9.1. Đ. mười.

Ví dụ 2: Đun nóng hỗn hợp gồm 4,8 gam bột magie và 3,2 gam bột lưu huỳnh trong ống nghiệm kín. Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là

MỘT. 8,0 gam. b. 11,2 gam. C. 5,6 gam. Đ. 4,8 gam.

Ví dụ 3: Đốt cháy hoàn toàn 13 gam một kim loại hóa trị II trong oxi dư đến khối lượng không đổi thu được 16,2 gam chất rắn X. Kim loại đó là

MỘT. Zn. b. Fe. C. cu. Đ. Sự thay đổi.

Ví dụ 4: Cho 7,2 gam kim loại M, có hóa trị không đổi trong hợp chất phản ứng hết với hỗn hợp khí X gồm Cl2 và O2. Sau phản ứng thu được 23,0 gam chất rắn Y và thể tích hỗn hợp khí đã phản ứng là 5,6 lít (ở đktc). Kim loại M là

MỘT. cu. b. Sự thay đổi. C. Bố. Đ. Mg.

Tham Khảo Thêm:  Dạy Vẽ Các Con Vật Đơn Giản Bé Nào Cũng Vẽ Được, Tổng Hợp Cách Vẽ Các Con Vật Đơn Giản Cho Bé

Dạng 2. Hỗn hợp khí và phản ứng tạo Ozon.

phương pháp giải

+ Để định lượng (mol, khối lượng, thể tích…) các chất trong hỗn hợp khí không phản ứng với nhau, phương pháp q đồ đường chéo được sử dụng tương đối hiệu quả.

Phản ứng ozon hóa:

3O2 2O3;

Phản ứng ozone phân:

2O3 3O2;

► Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Một hỗn hợp khí X gồm ozon và oxi có tỉ khối so với hiđro là 18. Phần trăm theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp X lần lượt là:

MỘT. 25% và 75%. b. 30% và 70%.

C. 35% và 65%. Đ. 40% và 60%.

Ví dụ 2: Hỗn hợp X gồm SO2 và O2 có tỉ khối hơi đối với H2 là 24. Phải thêm V lít O2 vào 20 lít hỗn hợp X thu được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi đối với H2 là 22,4. Biết thể tích các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Giá trị của V là:

MỘT. 2.5. b. 7.5. C. 8.0. Đ. 5.0

Ví dụ 3: Cho V lít hỗn hợp khí X gồm O2 và O3. Thực hiện phản ứng ozon phân hoàn toàn, sau một thời gian thu được khí Y và thể tích khí tăng lên 30% so với thể tích ban đầu, biết thể tích các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Phần trăm thể tích của O2 trong hỗn hợp đầu là

MỘT. 25%. b. 40%. C. 50%. Đ. 57,14%.

Ví dụ 4: Sục qua O2 thu được hỗn hợp khí có khối lượng mol trung bình là 33 g/mol. Hiệu suất của phản ứng ozon hóa là

MỘT. 7,09%. b. 9,09%. C. 11,09%. Đ. 13,09%.

Câu 5: Một bình 0,336 lít chứa đầy khí oxi và được cân m1 gam. Xả để ozon hóa, sau đó nạp oxi vào bình rồi đem cân, khối lượng là m2. Khối m1m2 chênh lệch 0,04 gam. Giả sử rằng các khối lượng chất tải đều ở điều kiện tiêu chuẩn. Thành phần phần trăm thể tích của ozon trong hỗn hợp phản ứng gần nhất với giá trị nào sau đây?

MỘT. 9%. b. mười%. C. 18%. Đ. 17%.

Ví dụ 6: Hỗn hợp X gồm O2 và O3 có tỉ khối so với H2 là 20. Để đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít khí CH4 cần V lít hỗn hợp khí X. Các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị của V là:

MỘT. 3,584. b. 4.480. C. 8.960. Đ. 7.168.

Dạng 3. Tính oxi hóa mạnh của Ozon.

phương pháp giải

+ Ozon là chất oxi hoá rất mạnh, mạnh hơn oxi nó oxi hoá được nhiều nguyên tố và hợp chất.

+ Ví dụ:

O3 + 2KI + H2O O2 + 2KOH + I2.

O3 + 2Ag Ag2O + O2

► Ví dụ minh họa

Dạng 4. Điều chế phản ứng oxi – nhiệt phân.

phương pháp giải

+ Nguyên tắc điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm là nhiệt phân các hợp chất giàu oxi kém bền về nhiệt.

+ Ví dụ:

2 KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2.

2 KClO3 2KCl + 3O2.

+ Để giải các dạng bài này có thể viết phương trình hóa học hoặc sử dụng định luật bảo toàn electron, bảo toàn nguyên tố.

Tham Khảo Thêm:  Phát biểu cảm nghĩ về câu ca dao: Chiều chiều ra đứng ngõ sau Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều.

► Ví dụ minh họa

Ví dụ: Nhiệt phân 55,3 gam KMnO4 sau một thời gian phản ứng thu được V lít khí O2 (dktc). Giá trị lớn nhất có thể có của V là

MỘT. 7,84. b. 3.36. C. 3,92. Đ. 6,72.

Dạng 5. Phản ứng tạo kết tủa của ion sunfua ( ), sunfat ( ).

phương pháp giải

+ Một số muối sunfua (như Na2S, K2S, BaS, CaS…) tan được trong nước. Hầu hết các muối sunfua không tan trong nước.

– Một số muối sunfua không tan trong nước nhưng tan trong dung dịch axit như FeS, ZnS, MgS, v.v.

– Một số muối sunfua không tan trong nước và không tan trong dung dịch axit (HCl, H2SO4 loãng, HNO3 loãng…) như CuS, PbS…

Hầu hết các muối sunfat đều tan trong nước. Một số muối sunfat không tan trong nước, không tan trong axit mạnh (HCl, HNO3…) như BaSO4, SrSO4, PbSO4…

+ Khi giải bài tập nên áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố, bảo toàn khối lượng…

► Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Hấp thụ 7,84 lít (dktc) khí H2S vào 64 gam dung dịch CuSO4 10%, sau phản ứng hoàn toàn thu được tôi kết tủa đen. Giá trị của tôi Được:

MỘT. 33.6. b. 38.4. C. 3.36. Đ. 3,84.

Ví dụ 2: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Fe và FeS trong dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y và thoát ra 4,928 lít hỗn hợp khí Z. Cho hỗn hợp khí Z đi qua dung dịch Pb(NO3)2 dư thu được 47,8 gam kết tủa màu đen. Thành phần phần trăm khối lượng của FeS trong X . hỗn hợp gần nhất với giá trị nào sau đây?

MỘT. 94%. b. 6%. C. 60%. Đ. 40%.

Ví dụ 3: Đốt 5,6 gam bột sắt và 13 gam kẽm với lượng dư bột lưu huỳnh, sau phản ứng thu được chất rắn X. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch axit clohiđric thu được khí Y. Dẫn khí Y vào V lít dung dịch. CuSO4 dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

MỘT. 9.6. b. 19.2. C. 18.6. Đ. 28.8.

Ví dụ 4: Nhỏ từ từ dung dịch BaCl2 vào 300 ml dung dịch Na2SO4 1 M cho đến khi kết tủa bắt đầu chuyển màu thì dừng lại, thấy hết 500 ml. Nồng độ mol của dung dịch BaCl2 là

MỘT. 0,3M. b. 0,6M. C. 0,5M. Đ. 0,15M.

Dạng 6. H2S, SO2 phản ứng với dung dịch bazơ.

phương pháp giải

+ H2S, SO2 khi phản ứng với dung dịch bazơ sẽ tạo ra muối axit, muối trung hòa tuỳ theo số mol của chúng với số mol của OH–.

+ Khi giải bài tập ta nên vận dụng định luật bảo toàn nguyên tố, bảo toàn khối lượng..

► Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho 2,24 lít (dktc) khí H2S hấp thụ hoàn toàn vào 85 ml dung dịch NaOH 2M, sau phản ứng thu được dung dịch X. Dung dịch X chứa các chất tan gồm:

MỘT. NaHS và Na2S. b. NaHS.

C. Na2S. Đ. Na2S và NaOH.

Tham Khảo Thêm:  Tuần 32: Luyện tập xây dựng đoạn văn tả con vật
Ví dụ 2: Cho 2,24 lít SO2 (dktc) hấp thụ hết vào 150 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Y. Khối lượng muối trong dung dịch Y là

MỘT. 11,5 gam. b. 12,6 gam. C. 10,4 gam. Đ. 9,64 gam.

Ví dụ 3: Đốt cháy hoàn toàn 6,8 gam khí H2S thu được V lít SO2 (dktc) và m gam hơi nước. Hấp thụ hết lượng SO2 trên vào 200g dung dịch NaOH 5,6% thu được dung dịch Y. Nồng độ phần trăm của chất tan có phân tử khối lớn hơn trong Y là

MỘT. 5,04%. b. 4,74%. C. 6,24%. Đ. 5,86%.

Ví dụ 4: đốt cháy hoàn toàn tôi gam S trong oxi dư, hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 120 ml dung dịch NaOH 1M thì thu được dung dịch chứa 2 muối có cùng nồng độ mol. Giá trị của tôi Được

MỘT. 3,84. b. 2,56. C. 3.20. Đ. 1,92.

(Kỳ thi thử THPT Quốc gia lần 1 – Trường THPT Chuyên Đại học Vinh, năm 2016)

Ví dụ 5: Dẫn 3,36 lít khí H2S (dktc) vào 250 ml dung dịch KOH 2M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được. tôi gam chất rắn khan. Giá trị của tôi Được:

MỘT. 16.5. b. 27.5. C. 14.6. Đ. 27.7.

Ví dụ 6: Đốt cháy hoàn toàn 8,96 lít H2S (dktc) trong oxi dư, rồi dẫn toàn bộ sản phẩm vào 50 ml dung dịch NaOH 25% (d=1,28). Nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch là bao nhiêu?

MỘT. 47,92%. b. 42,98%. C. 42,69%. Đ. 46,43%.

(Thi thử THPT Tam Nông – Phú Thọ lần 1 năm 2016)

Ví dụ 7: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Fe và FeS bằng dung dịch HCl thấy thoát ra 8,96 lít (đkc) hỗn hợp khí X. Cho hỗn hợp khí X đi qua dung dịch CuCl2 dư sinh ra 9,6 gam kết tủa. kết tủa. Giá trị m gam hỗn hợp đã dùng là

MỘT. 16.8. b. 18.6. C. 25.6. Đ. 26.5.

Dạng 7. H2S, SO2 phản ứng với chất oxi hóa mạnh.

phương pháp giải

+ H2S, SO2 có tính khử khi phản ứng với các chất oxi hóa mạnh như dung dịch KMnO4, dung dịch Br2… thì nguyên tử lưu huỳnh sẽ chuyển lên trên. Ví dụ:

5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4;

H2S + 4Br2 + 4H2O 8HBr + H2SO4;

SO2 + Br2 + 2H2O 2HBr + H2SO4;

+ Khi giải bài tập ta nên vận dụng định luật bảo toàn nguyên tố, bảo toàn electron, bảo toàn khối lượng…

► Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Đốt cháy hoàn toàn V lít khí H2S (dktc) bằng một lượng oxi vừa đủ thu được khí Y. Hấp thụ hết Y cần vừa đủ 200 ml dung dịch KMnO4 1M. Giá trị của V là

MỘT. 0,2. b. 4,48. C. 0,5. Đ. 11.2.

Ví dụ 2: Cho 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm H2S và SO2 hấp thụ hoàn toàn bằng 1,25 lít dung dịch nước brom dư. Thêm vào dung dịch sau phản ứng Ba(NO3)2 dư thì được tôi gam kết tủa trắng. Giá trị của tôi Được

MỘT. 116,50. b. 29.125. C. 58,25. Đ. 291,25.

Related Posts

Cách Vẽ Pokemon Hệ Điện Zeraora Mới Nhất

Mời các bạn khám phá thông tin và kiến ​​thức về Cách vẽ pokemon dạng bay Hot nhất hiện nay được quan tâm nhiều nhất, đừng quên…

Cách Vẽ Tường Đơn Giản Từ Họa Sĩ, Hướng Dẫn Cách Vẽ Tranh Tường Siêu Đơn Giản

Tranh tường hiện nay đang hot như thế nào chắc các bạn cũng đã biết. Vì vậy, bạn muốn vẽ một bức tranh tường? Bạn không biết…

Đề Thi Tin Học Trẻ Scratch, Đề Thi Tin Học Trẻ Lâm Đồng 2021

neftekumsk.com Chia sẻ với bạn kỳ thi cào tiểu học 2021– Bảng A – Trường tiểu học Scratch. Năm nay, một điểm khác là…

Hướng Dẫn Các Bước Vẽ Nail Cơ Bản Tại Nhà Đơn Giản Ai Cũng Làm Được

Học nail cơ bản tại nhà là từ khóa dành cho các bạn muốn tự học nail để có thể tự chăm sóc móng tại nhà mà…

Top 20 Bản Vẽ Cad Máy Nén Khí Nén, Bản Vẽ Cad Chi Tiết Máy Ngành Cơ Khí Chuẩn Nhất

Trình duyệt của bạn đã tắt hỗ trợ JAVASCRIPT. Trang web chỉ hoạt động khi bạn bật lại. Để xem cách bật JAVASCRIPT, hãy nhấp vào đây!…

Phần Mềm Vẽ 3D Trên Ipad Dành Cho Nghề Tư Vấn Thiết Kế Nội Thất

Công nghệ ngày càng phát triển với những thiết bị cầm tay hỗ trợ rất tốt cho công việc và đặc biệt là iPad hay máy tính…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *