ở trong game thần quái sinh bánh bao

 • Reads 257,655
 • Votes 35,126
 • Parts 142

Ongoing, First published Mar 16, 2022

Bạn đang xem: ở trong game thần quái sinh bánh bao

Table of contents

 • Màn đầu tiên: Viện kho lưu trữ bảo tàng sáp [1]

  Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Màn loại hai: Đèn lồng domain authority người [1]

  Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Màn loại ba: Bác sĩ mỏ chim [1]

  Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Màn loại tư: Cô dâu quý tộc [1]

  Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Màn loại sáu: Pick-up-Artist (pua) nghề giáo trung học tập [1]

  Thu, Mar 17, 2022

 • [2] Pick-up-Artist (pua) nghề giáo trung học

  Thu, Mar 17, 2022

 • [3] Pick-up-Artist (pua) nghề giáo trung học

  Thu, Mar 17, 2022

 • [4] Pick-up-Artist (pua) nghề giáo trung học

  Thu, Mar 17, 2022

 • [5] Pick-up-Artist (pua) nghề giáo trung học

  Thu, Mar 17, 2022

 • [6] Pick-up-Artist (pua) nghề giáo trung học

  Thu, Mar 17, 2022

 • [7] Pick-up-Artist (pua) nghề giáo trung học

  Thu, Mar 17, 2022

 • [8] Pick-up-Artist (pua) nghề giáo trung học

  Thu, Mar 17, 2022

 • Màn loại bảy: Ai là quỷ núi tuyết? [1]

  Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Màn loại tám: Bài đồng dao "Thắt dây" [1]

  Thu, Mar 17, 2022

 • [2] Bài đồng dao "Thắt dây"

  Thu, Mar 17, 2022

 • [3] Bài đồng dao "Thắt dây"

  Thu, Mar 17, 2022

 • [4] Bài đồng dao "Thắt dây"

  Thu, Mar 17, 2022

 • [5] Bài đồng dao "Thắt dây"

  Thu, Mar 17, 2022

 • [6] Bài đồng dao "Thắt dây"

  Thu, Mar 17, 2022

 • [7] Bài đồng dao "Thắt dây"

  Thu, Mar 17, 2022

 • [8] Bài đồng dao "Thắt dây"

  Thu, Mar 17, 2022

 • [9] Bài đồng dao "Thắt dây"

  Thu, Mar 17, 2022

 • [10] Bài đồng dao "Thắt dây"

  Thu, Mar 17, 2022

 • Màn loại chín: Ai sẽ tiến hành thân thích vương vãi ma mãnh cà dragon nâng đầu? [1]

  Thu, Mar 17, 2022

 • [2] Ai sẽ tiến hành thân thích vương vãi ma mãnh cà dragon nâng đầu?

  Thu, Mar 17, 2022

 • [3] Ai sẽ tiến hành thân thích vương vãi ma mãnh cà dragon nâng đầu?

  Thu, Mar 17, 2022

  Xem thêm: bóng đêm ký ức truyện full

 • [4] Ai sẽ tiến hành thân thích vương vãi ma mãnh cà dragon nâng đầu?

  Thu, Mar 17, 2022

 • [5] Ai sẽ tiến hành thân thích vương vãi ma mãnh cà dragon nâng đầu?

  Thu, Mar 17, 2022

 • [6] Ai sẽ tiến hành thân thích vương vãi ma mãnh cà dragon nâng đầu?

  Thu, Mar 17, 2022

 • [7] Ai sẽ tiến hành thân thích vương vãi ma mãnh cà dragon nâng đầu?

  Thu, Mar 17, 2022

 • [8] Ai sẽ tiến hành thân thích vương vãi ma mãnh cà dragon nâng đầu?

  Thu, Mar 17, 2022

 • Màn loại mười: Tận thế Zombie [1]

  Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Màn loại mươi một: Trường cung cấp phụ vương kinh dị Nhật Bản [1]

  Thu, Mar 17, 2022

 • [2] Trường cung cấp phụ vương kinh dị Nhật Bản

  Thu, Mar 17, 2022

 • [3] Trường cung cấp phụ vương kinh dị Nhật Bản

  Thu, Mar 17, 2022

 • [4] Trường cung cấp phụ vương kinh dị Nhật Bản

  Thu, Mar 17, 2022

 • [5] Trường cung cấp phụ vương kinh dị Nhật Bản

  Thu, Mar 17, 2022

 • [6] Trường cung cấp phụ vương kinh dị Nhật Bản

  Thu, Mar 17, 2022

 • [7] Trường cung cấp phụ vương kinh dị Nhật Bản

  Thu, Mar 17, 2022

 • [8] Trường cung cấp phụ vương kinh dị Nhật Bản

  Thu, Mar 17, 2022

 • [9] Trường cung cấp phụ vương kinh dị Nhật Bản

  Thu, Mar 17, 2022

 • [10] Trường cung cấp phụ vương kinh dị Nhật Bản

  Thu, Mar 17, 2022

 • [11] Trường cung cấp phụ vương kinh dị Nhật Bản

  Thu, Mar 17, 2022

 • [12] Trường cung cấp phụ vương kinh dị Nhật Bản

  Thu, Mar 17, 2022

 • [13] Trường cung cấp phụ vương kinh dị Nhật Bản

  Thu, Mar 17, 2022

 • Màn loại mươi hai: Cô bé nhỏ quàng khăn đỏ loét vô rừng [1]

  Thu, Mar 17, 2022

 • [2] Cô bé nhỏ quàng khăn đỏ loét vô rừng

  Thu, Mar 17, 2022

 • [3] Cô bé nhỏ quàng khăn đỏ loét vô rừng

  Thu, Mar 17, 2022

 • [4] Cô bé nhỏ quàng khăn đỏ loét vô rừng

  Thu, Mar 17, 2022

 • [5] Cô bé nhỏ quàng khăn đỏ loét vô rừng

  Thu, Mar 17, 2022

 • [6] Cô bé nhỏ quàng khăn đỏ loét vô rừng

  Thu, Mar 17, 2022

 • [7] Cô bé nhỏ quàng khăn đỏ loét vô rừng

  Thu, Mar 17, 2022

 • [8] Cô bé nhỏ quàng khăn đỏ loét vô rừng

  Thu, Mar 17, 2022

 • [9] Cô bé nhỏ quàng khăn đỏ loét vô rừng

  Thu, Mar 17, 2022

 • [10] Cô bé nhỏ quàng khăn đỏ loét vô rừng

  Thu, Mar 17, 2022

 • Màn loại mươi ba: Tôi bị tiêu diệt vô cùng thảm [1]

  Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Thu, Mar 17, 2022

 • Màn cuối: Con cưng của Thiên Đạo [1]

  Thu, Mar 17, 2022

 • [2] Con cưng của Thiên Đạo

  Thu, Mar 17, 2022

 • [3] Con cưng của Thiên Đạo

  Thu, Mar 17, 2022

 • [4] Con cưng của Thiên Đạo

  Thu, Mar 17, 2022

 • [5] Con cưng của Thiên Đạo

  Thu, Mar 17, 2022

 • [6] Con cưng của Thiên Đạo

  Thu, Mar 17, 2022

 • [7] Con cưng của Thiên Đạo

  Thu, Mar 17, 2022

 • [8] Con cưng của Thiên Đạo

  Thu, Mar 17, 2022

 • [9] Con cưng của Thiên Đạo

  Thu, Mar 17, 2022

 • [10] Con cưng của Thiên Đạo

  Thu, Mar 17, 2022

 • [11] Con cưng của Thiên Đạo

  Thu, Mar 17, 2022

 • Phiên nước ngoài 1: Tình yêu thương của Haruhi

  Thu, Mar 17, 2022

 • Phiên nước ngoài 2: Một ngày của trở thành công ty Trần Thải Tinh

  Thu, Mar 17, 2022

 • Phiên nước ngoài 3: Thôn du lịch Thánh mẫu

  Wed, Apr đôi mươi, 2022

 • Phiên Ngoại 4: Bốn con cái quỷ ngôi trường Thanh Dương

  Wed, Apr đôi mươi, 2022

 • Phiên nước ngoài 5: Tiểu thịt tươi tỉnh có tiếng quỷ giới Tiểu Nguỵ

  Xem thêm: thập niên 70 người mẹ đanh đá

  Wed, Apr đôi mươi, 2022

 • Wed, Apr đôi mươi, 2022

Tên gốc: Tại linh dị du hí lý sinh tể tể
  
  Tác giả: Lộ Quy Đồ 路归途
  
  Thể loại: Sinh tử, linh dị thần quỷ quái, vô hạn lưu, điềm văn, trùm cuối kiêm chân thân thích trò đùa giả vờ làm học sinh tiểu học công × ưa fake gái trà xanh rớt kiêm thánh phái đẹp bạch liên bông thụ.
  
  Tình trạng: 136 chương chủ yếu văn + 25 phiên ngoại
  
  Văn án
  
  Một ngày nọ, Trần Thải Tinh tự nhiên xuyên vô trái đất thần quỷ quái kinh dị vô game, ở điểm này kiểu mẫu gì rồi cũng khá đầy đủ, ngược lại còn nhiều thêm thắt một chiếc bụng bia 5 mon.
  
  Trần Thải Tinh nom một cái bụng nhô lên của tớ, rớt vào trầm tư.
  
  Cậu là nam giới nha... Vậy nên điều này là bàn tay vàng tặng tất nhiên sao?
  
  Trần Thải Tinh ko biết phía trên liệu có phải là bàn tay vàng hay là không, cậu chỉ biết là một cái bụng bia này tiếp tục càng ngày càng to tát thêm!
  
  Giống như thể...đem thai
  
  Mang bầu là vấn đề ko thể nào là, còn việc nghi trang trở thành phụ phái đẹp mang bầu nghĩ về cũng chớ nghĩ về cho tới.
  
  Sau bại liệt...
  
  Trần Thải Tinh: Uhuhu người tớ chỉ là 1 trong những người phụ phái đẹp mang bầu nhỏ yếu đuối bất lực xứng đáng thương thôi nha.
  
  Đám quỷ quái: Một người phụ phái đẹp vác bụng bầu năm mon tống cổ theo đòi năm tụi tui???
  
  Từ khóa: Vai chính: Trần Thải Tinh, Nguyên Cửu Vạn┃ vai phụ: Bánh Bao┃ kiểu mẫu khác: Vô hạn lưu, ngọt sủng, sinh con

#328đammỹ