nữ phụ trùng sinh

 • Reads 576,070
 • Votes 18,308
 • Parts 197
 • Time 43h 38m

Complete, First published Nov 22, 2018

Bạn đang xem: nữ phụ trùng sinh

Table of contents

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Thu, Nov 22, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Chương 67: Bồi thông thường tiền- Giới thiệu

  Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Chương 71: Tức giận dỗi hít mê

  Fri, Nov 23, 2018

 • Chương 72: Trên lối đi gặp

  Fri, Nov 23, 2018

 • Chương 73: Ủng hộ chung đỡ

  Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Chương 83: Người quan liêu trọng

  Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Chương 90: Quỳ gối cầu van lơn

  Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Chương 98: Gây xích mích

  Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

  Xem thêm: truyện full cổ đại

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Fri, Nov 23, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Chương 123: Nghĩ cơ hội cứu giúp viện

  Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Chương 126: Mầm mống oán thù hận

  Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Chương 165: Lại đem thai

  Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Chương 168: Phụ phái đẹp đem chồng

  Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Chương 173: Nữ phụ trùng sinh

  Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Chương 187: Mầm tai ương 1

  Sat, Nov 24, 2018

 • Chương 188: Mầm tai ương 2

  Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Chương 194: Được cứu giúp giúp

  Sat, Nov 24, 2018

 • Sat, Nov 24, 2018

 • Chương 196: Ngoại truyện 1: Kiếp trước của Lan Lăng Yến

  Sat, Nov 24, 2018

  Xem thêm: abo truyện full

 • Chương 197: Ngoại truyện 2: Lâm Ý

  Sat, Nov 24, 2018

Hóa trở thành phái đẹp phụ của ngôn tình sắc dục, để thay thế thay đổi kết viên, Ninh Vân Hoan cần tủ cất giấu phiên bản tính. Nữ căn nhà đang được là Bạch Liên Hoa thánh kiểu mẫu thì cô tiếp tục thực hiện mang đến người xem thấy người hoàn thiện hơn hết Bạch Liên Hoa. Nhưng mặc dù cô đem nỗ lực từng nào cũng ko bay ngoài kết viên thảm ngại của phái đẹp phụ.
  
  Sống lại đợt tiếp nhữa, ko ngụy trang phiên bản thân thiện, bảo đảm an toàn sinh mạng, rời xa người nam nhi phúc hắc. Có điều, cô ko ngờ cô càng tách lại càng chui nguồn vào rọ, người nhưng mà thánh kiểu mẫu Bạch Liên Hoa ko cầu được lại rớt vào tay phái đẹp phụ Ninh Vân Hoan! Từ ni về sau, đem đứa ở phí a đằng sau thực hiện núi dựa, cô rất có thể thực hiện căn nhà cả thiên hạ.

#15ngontinh