nếu ánh trăng không ôm lấy em

                  
                       

Editor: Cao Quế Chi 🍋

Beta: Doãn Song

Bạn đang xem: nếu ánh trăng không ôm lấy em


Rất không nhiều lữ khách hàng chu du Tây Tạng tiếp tục lựa lựa chọn cho tới Ba Cát Hương xa thẳm xôi này, tuy nhiên hoàn toàn có thể đem một số trong những người đang được nghe cho tới những ngọn núi và hồ nước nước linh thiêng* ở trên đây.

(Editor "Mình mò mẫm hiểu thì hiểu rằng Tây Tạng đem thật nhiều hồ nước và đem 4 hồ nước nước rất linh thiêng. Dưới đấy là một số trong những hình hình họa của 4 hồ nước nước rất linh thiêng ở Tây Tạng.

1.Thiêng liêng nhất và được tôn trọng nhất là hồ nước Lhamo Latso. Thánh hồ nước Lhamo Latso đem diện tích S khoảng chừng 2km vuông, hình bầu dục nằm tại vị trí chừng cao hơn nữa 5.000m bên trên mực nước biển khơi và được xung quanh vị những mặt hàng núi cao. Lhamo Latso là hồ nước nước nhưng mà những vị cao tăng Tây Tạng thông thường cần cho tới nhằm để ý và mò mẫm tìm tòi những điềm báo về việc tái mét sinh của Đức Đạt Lai Lạt Ma.

Xem thêm: thuần tình nha đầu hoả lạt lạt

 Lhamo Latso là hồ nước nước nhưng mà những vị cao tăng Tây Tạng thông thường cần cho tới nhằm để ý và mò mẫm tìm tòi những điềm báo về việc tái mét sinh của Đức Đạt Lai Lạt Ma

Rất tiếc! Hình hình họa này sẽ không tuân theo phía dẫn nội dung. Để kế tiếp đăng lên, mừng lòng xóa hoặc chuyên chở lên một hình hình họa không giống.

Xem thêm: dạ tử sân

Rất tiếc! Hình hình họa này sẽ không tuân theo phía dẫn nội dung. Để kế tiếp đăng lên, mừng lòng xóa hoặc chuyên chở lên một hình hình họa không giống.

2.Hồ Namtso (hay hồ nước Nam Nghĩa, hồ nước Thiên Đường) là 1 hồ nước nước bên trên núi cao bên trên chống ranh giới thân thiện thị xã Damxung (Đương Hùng huyện) của TP. Hồ Chí Minh Lhasa (Lạp Tát) và thị xã Baingoin (Ban Quan huyện) của địa quần thể Nagqu (Na Khúc địa khu) bên trên Khu tự động trị Tây Tạng.

Hồ Namtso vô giờ Tây Tạng tức thị "hồ thiên đường", là hồ nước nước đậm tối đa trái đất với chừng cao 4720m đối với mực nước biển và diện tích S khoảng chừng 1900km2.

Hồ Namtso vô giờ Tây Tạng tức thị "hồ thiên đường", là hồ nước nước đậm tối đa trái đất với chừng cao 4720m đối với mực nước biển khơi và diện tích S khoảng chừng 1900km2

Rất tiếc! Hình hình họa này sẽ không tuân theo phía dẫn nội dung. Để kế tiếp đăng lên, mừng lòng xóa hoặc chuyên chở lên một hình hình họa không giống.