messenger phiên bản cũ

Bạn đang xem: messenger phiên bản cũ

Tải xuống và setup những phiên phiên bản apk cũ giành riêng cho Android

Phiên phiên bản tiên tiến nhất của Messenger

427.0.0.0.36Trust Icon Versions

9/9/2023

80M chuyên chở về57.5 MB Kích thước

427.0.0.0.4Trust Icon Versions

7/9/2023

80M chuyên chở về58 MB Kích thước

426.0.0.12.102Trust Icon Versions

9/9/2023

80M chuyên chở về57 MB Kích thước

426.0.0.1.102Trust Icon Versions

7/9/2023

80M chuyên chở về55.5 MB Kích thước

426.0.0.0.33Trust Icon Versions

7/9/2023

80M chuyên chở về58 MB Kích thước

426.0.0.0.5Trust Icon Versions

2/9/2023

80M chuyên chở về70 MB Kích thước

425.0.0.29.109Trust Icon Versions

7/9/2023

80M chuyên chở về55 MB Kích thước

425.0.0.1.109Trust Icon Versions

1/9/2023

80M chuyên chở về57 MB Kích thước

Xem thêm: oppo k10 5g

424.0.0.25.113Trust Icon Versions

30/8/2023

80M chuyên chở về57 MB Kích thước

423.0.0.25.113Trust Icon Versions

30/8/2023

80M chuyên chở về60 MB Kích thước

424.0.0.7.113Trust Icon Versions

26/8/2023

80M chuyên chở về57 MB Kích thước

424.0.0.0.0Trust Icon Versions

17/8/2023

80M chuyên chở về57.5 MB Kích thước

422.0.0.18.107Trust Icon Versions

23/8/2023

80M chuyên chở về66.5 MB Kích thước

423.0.0.6.113Trust Icon Versions

23/8/2023

80M chuyên chở về56.5 MB Kích thước

423.0.0.1.113Trust Icon Versions

17/8/2023

80M chuyên chở về57 MB Kích thước

423.0.0.0.10Trust Icon Versions

11/8/2023

80M chuyên chở về57.5 MB Kích thước

Xem thêm: iphone 7 plus ra mắt năm nào