lục phấn côi tư

  • Trang chủ
  • Ngôn Tình Trung Quốc
  • Lưỡng Đồng Tâm
Lưỡng Đồng Tâm

FULL

Chuyên mục: Ngôn Tình Trung Quốc

Bạn đang xem: lục phấn côi tư

BTV: IZTruyen.Com

Nguồn: Lục Phấn Côi Tư

Tình trạng: Full

9 chương 50.080 Đọc

1 Đề cử

Năm cơ tao tiến bộ cung, mới chỉ mươi tư tuổi hạc.

Xem thêm: truyện đam mỹ hd

Bá phụ căn vặn tao, cũng muốn trở nên phi tử của tân đế hay là không.

“Tân đế là ai?”

Ta nhìn bá phụ, sở hữu chút tò lần.

Bá phụ cười cợt cực kỳ hòa ái, thưa với ta: “Tân đế, đương nhiên là hoàng thái tử trước đó.”

“Thái tử?” Ta banh vĩ đại nhị đôi mắt, gật đầu, “Vậy thì thực hiện.”

Xem thêm: dac cong hoang phi full

Vì vậy, tao vào sinh sống Bạch Lộc Đài, trở nên Thục phi.

Xem đẫy đủ