lịch sử duyệt web

 1. 1

  Bạn đang xem: lịch sử duyệt web

  Mở Goolge Chrome với hình tượng hình tròn trụ red color, vàng, xanh xao lá và xanh xao dương.

 2. 2

  Nhấp ở phía bên trên góc cần hành lang cửa số.

 3. 3

  Chọn History (Lịch sử) ở sát phía bên trên trình đơn đang được hiển thị nhằm được mở thêm một trình đơn không giống.

 4. 4

  Nhấp vô Lịch sử ở phía bên trên trình đơn đang được hiển thị nhằm coi lịch sử duyệt web nhưng mà bạn phải dò thám.

 5. 5

  Xem lịch sử duyệt web. Quý khách hàng rất có thể kéo xuống phần lịch sử duyệt web nhằm coi những nội dung trước cơ, hoặc nhấp vào một trong những đường đi nhằm mở ra trang.

  • Để xóa lịch sử duyệt web, các bạn nhấp vô Clear browsing data (Xóa tài liệu duyệt web) ở phía trái trang, đáp ứng dù "Browsing history" (Lịch sử duyệt web) đã và đang được lưu lại và nhấp vô Clear data (Xóa dữ liệu).

  Quảng cáo

 1. 1

  Mở phần mềm Google Chrome với hình tượng Chrome bên trên nền White.

 2. 2

  Chọn hình tượng ở phía bên trên góc cần screen.

 3. 3

  Chọn History (Lịch sử) ở sát thân thiện trình đơn.

 4. 4

  Xem lịch sử duyệt web của doanh nghiệp. Chọn một nội dung nhằm mở ra trang cơ.

  • Để xóa lịch sử duyệt web, các bạn lựa chọn Clear Browsing Data... (Xóa tài liệu duyệt web…) ở phía bên dưới góc trái khoáy (hoặc ở đầu trang, nếu như bạn sử dụng Android), đáp ứng dù "Browsing History" (Lịch sử duyệt web) đã và đang được lưu lại và chạm vô Clear Browsing Data (Xóa tài liệu duyệt web) (hoặc CLEAR DATA (XÓA DỮ LIỆU) bên trên Android) nhị lượt.

  Quảng cáo

 1. 1

  Mở Firefox với hình tượng con cái cáo color cam quấn xung quanh trái khoáy toàn cầu màu xanh lá cây dương.

 2. 2

  Nhấp vô ở phía bên trên góc cần hành lang cửa số Firefox nhằm coi trình đơn.

 3. 3

  Nhấp vô Library (Thư viện) vô list lựa lựa chọn.

 4. 4

  Nhấp vô History (Lịch sử) ở sát phía bên trên trình đơn.

 5. 5

  Nhấp vô Show All History (Hiện toàn bộ lịch sử) ở cuối trình đơn Lịch sử nhằm Open buột lịch sử duyệt web của Firefox.

 6. 6

  Xem lịch sử duyệt web của doanh nghiệp. Nhấp lưu ban nhằm hé một nội dung cần thiết dò thám bởi vì trình duyệt Firefox.

  • Bạn rất có thể xóa lịch sử vẻ vang (chẳng hạn như 1 trang hoặc những thư mục) bằng phương pháp nhấp cần (hoặc nhấp nhị ngón tay) vô những nội dung và lựa chọn Delete (Xóa).

  Quảng cáo

 1. 1

  Mở Firefox với hình tượng trái khoáy toàn cầu màu xanh lá cây dương và con cái cáo color cam.

 2. 2

  Chạm vô ở phía bên dưới góc cần screen nhằm hé một trang không giống.

  • Trên Android, lựa chọn ở phía bên trên góc cần screen nhằm hé trình đơn.
 3. 3

  Chọn History (Lịch sử) vô trình đơn nhằm hé trang lịch sử duyệt web của Firefox bên trên điện thoại cảm ứng thông minh.

 4. 4

  Xem lịch sử duyệt web của Firefox. Khi các bạn chạm vào một trong những nội dung thì phần cơ sẽ tiến hành hé bởi vì Firefox; còn khi vuốt thanh lịch trái khoáy thì nội dung sẽ tiến hành xóa ngoài lịch sử duyệt web của doanh nghiệp.

  Xem thêm: bạn là ai trong naruto

  • Để xóa toàn cỗ lịch sử vẻ vang Firefox, các bạn lựa chọn hoặc , lựa chọn Settings (Cài đặt), lựa chọn Clear Private Data (Xóa tài liệu cá nhân), lựa chọn Clear Private Data (trên iPhone) hoặc Clear now (Xóa) (trên Android) và lựa chọn OK (trên iPhone) hoặc CLEAR DATA (XÓA DỮ LIỆU) (trên Android).

  Quảng cáo

 1. 1

  Mở Microsoft Edge với hình tượng chữ "e" white color bên trên nền xanh xao dương.

 2. 2

  Nhấp vô "Hub" với hình tượng hình ngôi sao sáng ở phía bên trên góc cần hành lang cửa số Edge (bên trái khoáy hình tượng cây bút chì) nhằm coi trình đơn.

 3. 3

  Nhấp vô History (Lịch sử) ở phía trái trình đơn đang được hiển thị. Lịch sử duyệt trang web được liệt kê vô phần chủ yếu của hành lang cửa số đang được hiển thị.

 4. 4

  Xem lịch sử duyệt web. Quý khách hàng rất có thể nhấp vào một trong những nội dung nhằm coi trang.

  • Để xóa lịch sử duyệt web, nhấp vô Clear history (Xóa lịch sử) ở phía bên trên góc cần trình đơn, đáp ứng dù "Browsing history" (Lịch sử duyệt web) đã và đang được lưu lại và nhấp vô Clear (Xóa).

  Quảng cáo

 1. 1

  Mở Internet Explorer với hình tượng chữ "e" màu xanh lá cây nhạt nhẽo.

 2. 2

  Nhấp vô hình tượng ngôi sao sáng ở phía bên trên góc cần hành lang cửa số nhằm hé trình đơn.

 3. 3

  Nhấp vô thẻ History (Lịch sử) ở phía bên trên góc cần trình đơn đang được hiển thị.

 4. 4

  Xem lịch sử duyệt web. Quý khách hàng rất có thể nhấp vô folder vô trình đơn Lịch sử nhằm coi lịch sử duyệt web của một ngày rõ ràng, hoặc nhấp cần vào một trong những folder (hay nội dung) và nhấp Delete (Xóa) nhằm xóa ngoài lịch sử vẻ vang.

  • Để xóa lịch sử duyệt web, các bạn nhấp vô hình tượng bánh răng ở phía bên trên góc cần hành lang cửa số, nhấp Internet options (Lựa lựa chọn Internet), lựa chọn Delete (Xóa) bên dưới "Browsing history" (Lịch sử duyệt web), đáp ứng dù "Lịch sử" đã và đang được tấn công đấu, và sau cuối lựa chọn Xóa.

  Quảng cáo

 1. 1

  Mở Safari với hình tượng la bàn màu xanh lá cây dương bên trên nền White.

 2. 2

  Chạm vô hình tượng hình cuốn sách phía trái hình tượng nhị hình vuông vắn ông xã lên nhau ở phía bên dưới góc cần screen.

 3. 3

  Chạm vô thẻ "History" (Lịch sử) với hình tượng hình đồng hồ đeo tay ở phía bên trên góc cần screen.

 4. 4

  Xem lịch sử duyệt web. Chạm vào một trong những nội dung bên trên trang này nhằm coi vấn đề không thiếu bởi vì trình duyệt trang web.

  • Để xóa nội dung vô lịch sử duyệt web, các bạn lựa chọn Clear (Xóa) ở phía bên dưới góc cần screen, tiếp sau đó lựa chọn sườn thời hạn khi được đặt câu hỏi.

  Quảng cáo

 1. 1

  Mở Safari với hình tượng la bàn màu xanh lá cây dương bên trên máy Mac.

 2. 2

  Nhấp vô History (Lịch sử) ở phía bên trên góc trái khoáy screen máy Mac.

 3. 3

  Nhấp vô Show History (Hiện lịch sử) nhằm Open buột hiển thị lịch sử duyệt web bên trên máy Mac.

 4. 4

  Xem lịch sử duyệt web. Nhấp vào một trong những nội dung nhằm coi trang không thiếu.

  • Để xóa lịch sử duyệt web của Safari bên trên máy Mac, các bạn nhấp vô Safari, lựa chọn Clear History... (Xóa lịch sử…), lựa chọn sườn thời hạn và nhấp Clear History (Xóa lịch sử duyệt web).

  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Các trang web được coi ở cơ chế Incognito (hoặc InPrivate) sẽ không còn hiển thị vô lịch sử duyệt web.

Cảnh báo

 • Việc xóa lịch sử duyệt web bên trên trang bị đã và đang được đồng điệu với cùng 1 trang bị không giống (chẳng hạn iPad và Mac) thông thường sẽ không còn xóa nội dung tương tự động bên trên trang bị còn sót lại.

Về bài xích wikiHow này

Trang này đã và đang được hiểu 67.812 lượt.

Xem thêm: icon trái tim iphone

Bài ghi chép này đã hỗ trợ ích cho tới bạn?