Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Hàm Số Y 2X 4 Lớp 9, Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Hàm Số Y = 2X

*

Làm ơn giúp tôi với

a) Vẽ đồ thị hàm số y = 2x + 4 (d)

b) Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng (d) và đường thẳng (d’): y = -x – 5 bằng phép tính

c) Gọi A, B lần lượt là giao điểm của (d) với hai trục tọa độ. Tính góc tạo bởi (d) và trục Ox (làm tròn đến phút)

d) Tính diện tích AOB

*

Cho 2 hàm số: y = 2x+4 có đồ thị là đường thẳng (d) và y = -x+1 có đồ thị là đường thẳng ( d1)a, vẽ đồ thị của 2 hàm số trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxyb. gọi giao điểm của (d) và (d1) với nhau là C ; giao điểm của các đường thẳng (d) với (d1) với trục Ox là A và B . Tìm tọa độ các điểm A , B , C bằng phép tính . Tính diện tích tam giác ABC .c, Tính góc tạo bởi đường thẳng y = 2x+4 với trục Ox (làm tròn đến độ)

Cho 2 hàm số: y = 2x+4 có đồ thị là đường thẳng (d) và y = -x+1 có đồ thị là đường thẳng ( d1)

a, Vẽ đồ thị của hai hàm số trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy

b. gọi giao điểm của (d) và (d1) với nhau là C ; giao điểm của các đường thẳng (d) với (d1) với trục Ox là A và B . Tìm tọa độ các điểm A , B , C bằng phép tính . Tính diện tích tam giác ABC.

Bạn đang xem: Vẽ đồ thị hàm số y 2x 4 lớp 9

c, Tính góc tạo bởi đường thẳng y = 2x+4 với trục Ox (làm tròn đến độ )

*

cho hàm y=2x-4 có đồ thị là (d)

a) đồ thị (d) của hàm

b) tìm tọa độ giao điểm m của (d) và đường thẳng y=8-x bằng cách sử dụng

c) Tính góc tạo bởi đường thẳng y=2x-4 với trục Ox

Các bác giúp em với, em đang cần gấp 🙁

cho hai hàm bậc nhất y=-2x+5(d) và y=0.5x(d”) .

a, vẽ đồ thị (d) và (d”) của hai hàm số đã cho trên cùng hệ tọa độ xOy

b, tìm tọa độ giao điểm M là giao điểm của hai thành phố vừa vẽ {bằng phép tính}c, tính góc a tạo bởi đường thẳng (d) với trục hoành Ox

đ. Gọi giao điểm của (d) với trục Oy là A, tính chu vi và diện tích tam giác MOA

Giúp mình giải 2 câu này với mọi người: Câu1: Cho đường thẳng y=(2-k)x+k-1(d)a) Với giá trị nào của k thì (d) tạo với trục Õ một góc tù Õ ?b ) Tìm k để (d) cắt trục tung tại điểm có tọa độ bằng 5 ? Câu 2: Cho hai hàm số y=2x-4(d) và y=-x+4a) Vẽ đồ thị của hai hàm số trên. cùng tọa độ mp”?b) Gọi giao điểm của các đường thẳng (d) và (d”) với trục Oy là A và B, giao điểm của hai đường thẳng là C. Xác định tọa độ điểm C và tính diện tích tam giác ABC ?c) Tính các góc của tam giác ABC Bạn nào tốt bụng vẽ đồ thị…
Tiếp tục đọc

Tham Khảo Thêm:  Đừng để lòng tốt phải đi vào ‘sách đỏ’. Theo anh (chị), nhan đề của bài báo trên đẻ cập đến vấn đề gì? Hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ của anh (chị) về vấn đế đó.

Giúp mình giải 2 câu này với mọi người:

Câu hỏi 1:

Cho đường thẳng y=(2-k)x+k-1(d)

a) Với giá trị nào của k thì (d) tạo một góc tù với trục Õ?

b) Tìm k để (d) cắt trục tung tại điểm có hoành độ 5 ?

Câu 2:

Cho hai hàm số y=2x-4(d) và y=-x+4

a) Vẽ đồ thị của hai hàm số trên cùng mp” tọa độ?

b) Gọi giao điểm của hai đường thẳng (d) và (d”) với trục Oy là A và B, giao điểm của hai đường thẳng là C. Xác định tọa độ điểm C và tính diện tích tam giác ABC?

c) Tính các góc của tam giác ABC

Nếu có ai tốt bụng, xin vui lòng vẽ toàn bộ biểu đồ cho tôi….

Xem chi tiết
Lớp 9ToánOLM 🔸Câu hỏi


Gửi Hủy bỏ

cho hai hàm bậc nhất y=-2x+5 (d) và y=0.5x (d”)

a) Vẽ đồ thị (d) và (d”) của 2 hàm số đã cho trên cùng hệ tọa độ Oxy

b) tìm tọa độ điểm M là giao điểm của hai đồ thị vừa vẽ (bằng phép tính)

c) Tính góc α tạo bởi đường thẳng d với trục hoành Ox (làm tròn kết quả đến độ)

d) Gọi giao điểm của d với trục Oy là A, tính chu vi và diện tích tam giác MOA

Xem chi tiết
Lớp 9ToánOLM 🔸Câu hỏi


Gửi Hủy bỏ

cho hai dòng y=2x+4 (d) và y= -x+3 (d”)

a) vẽ đồ thị (d) và (d”) trên cùng một mặt phẳng tọa độ

b) Gọi A là giao điểm của (d) và (d”) tìm tọa độ giao điểm A (bằng phép tính)

c) cho hàm số y= (m-2)x+m-3 có đồ thị là (p), trong đó m là một số thực cho trước. tìm các giá trị của m để (p) song song với (d)

Xem chi tiết
Lớp 9ToánOLM 🔸Câu hỏi


Gửi Hủy bỏ
Cho hàm số y=x có đồ thị là (d1) và hàm số y=-x+4 có đồ thị là (d2)a) Vẽ (d1) và (d2) trên cùng một mặt phẳng tọa độ (đơn vị trên các trục tọa độ là cm ). Tìm tọa độ giao điểm A của (d1) và (d2) bằng phép tính. b) Gọi B, C là giao điểm của (d1) và (d2) với đường thẳng y=-2. Tính diện tích tam giác ABCc) Cho hàm số y=(m-3)x-14 (với m khác 3) có đồ thị là đường thẳng d3. Xác định tham số m để đường thẳng d1, d2, d3 đồng quy. Xin hãy giúp tôi giải quyết nó!! Cần gấp … cảm ơn bạn
Tiếp tục đọc

Tham Khảo Thêm:  Đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ: Để giàu sang, một con người có thể chỉ mất vài năm, nhưng để trở thành người có văn hóa có thể phải mất hàng chục năm, có khi cả cuộc đời

Cho hàm số y=x có đồ thị là (d1) và hàm số y=-x+4 có đồ thị là (d2)

a) Vẽ (d1) và (d2) trên cùng một mặt phẳng tọa độ (đơn vị trên các trục tọa độ là xăng-ti-mét). Tìm tọa độ giao điểm A của (d1) và (d2) bằng phép tính.

b) Gọi B, C là giao điểm của (d1) và (d2) với đường thẳng y=-2. Tính diện tích tam giác ABC lần lượt.

c) Cho hàm số y=(m-3)x-14 (với m khác 3) có đồ thị là đường thẳng d3. Xác định tham số m để các đường thẳng d1, d2, d3 đồng quy.

Xin hãy giúp tôi giải quyết nó!! Cần gấp… cảm ơn

Xem chi tiết
Lớp 9ToánOLM 🔸Câu hỏi


Gửi Hủy bỏ
Trong cùng một mặt phẳng tọa độ cho hai đường thẳng(d): y=x+1 và (d”): y=x+2y+4 =0a) Tìm tọa độ giao điểm A của (d) và (d” ) vẽ đồ thị và kiểm tra lại bằng toán b) Tìm a để hàm số \(y=ax^2\) có đồ thị (P) qua A. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (P) với đường trung bình là a tìm c) Tìm phương trình của tiếp tuyến với a Giúp em với, em đang cần gấp. Cảm ơn!
Tiếp tục đọc

Trong cùng một mặt phẳng tọa độ cho hai đường thẳng (d): y=x+1 và (d”): y=x+2y+4 =0

a) Tìm tọa độ giao điểm A của (d) và (d”) có đồ thị và kiểm tra bằng toán b) Tìm a để hàm số \(y=ax^2\) có đồ thị (P) đi qua A Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (P) với a vừa tìm được c) Tìm phương trình tiếp tuyến của a Giúp mình với, mình đang cần gấp Thank you!

Xem chi tiết
Lớp 9ToánOLM 🔸Câu hỏi


Gửi Hủy bỏ
Cho hai hàm số y = 2x + l và y = x – 1 có đồ thị lần lượt là các đường thẳng d1 và d2a, Vẽ d1 và d2 trên cùng một hệ trục tọa độ Oxyb, Tìm tọa độ giao điểm C của d1 và d2 bằng đồ thị và bằng p…

Tham Khảo Thêm:  White House To Extend Phe Vin 1, Coming End Of Covid

Xem thêm: Cách Vẽ Eyeliner Cho Mắt To, Tổng Hợp Các Kiểu Phù Hợp Với Mọi Dáng Mắt

Tiếp tục đọc

Cho hai hàm số y = 2x + l và y = x – 1 có đồ thị lần lượt là các đường thẳng d1 và d2.

a, Vẽ d1 và d2 trên cùng một hệ tọa độ Oxy

b, Tìm tọa độ giao điểm C của d1 và d2 bằng đồ thị và bằng toán

c, Gọi A, B lần lượt là giao điểm của d1, d2 với trục đường hoàng. Tính diện tích tam giác ABC

Xem chi tiết
Lớp 9Toán
Đầu tiên
0
Gửi Hủy bỏ
a, Học sinh tự làm, Tìm C(–2; –3) là tọa độ giao điểm của d1 và d2c, Vẽ OH⊥AB(CHOx)SABC=12CH….
Tiếp tục đọc

a, Học sinh tự làm

b, Tìm C(–2; –3) là tọa độ giao điểm của d1 và d2

c, Vẽ OH⊥AB(CHORX)

SABC=12CH.AB=94(đơn vị)

Chính xác 0
Bình luận (0)
x1 thì hai đường thẳng y=(m-1)x + 2 và y=xk song song với nhau khi.2, a, Vẽ trên cùng một trục tọa độ Oxy đồ thị các hàm số sau: y=-2x +3, y= x+2b Tìm tọa độ giao điểm C của hai đồ thị hàm số trên c, Gọi A, B lần lượt là giao điểm của đồ thị hai hàm số đó với trục Ox. Tính diện tích tam giác ABC3, Cho đường thẳng y=(2-m)x+m+1 (d)Chứng minh rằng với các giá trị của m \(\ne\)2 , các đường thẳng xác định bởi ( d) luôn đi qua một điểm cố định? Tìm điểm cố định đó. Giúp tôi.
Tiếp tục đọc

x1 thì hai đường thẳng y=(m-1)x + 2 và y=xk song song với nhau khi nào.

2, a, Vẽ trên cùng một trục tọa độ Oxy đồ thị các hàm số sau: y=-2x+3, y=x+2

b Tìm tọa độ giao điểm C của hai đồ thị hàm số trên

c, Gọi A, B lần lượt là giao điểm của đồ thị 2 hàm số với trục Ox. Tính diện tích tam giác ABC

3, Cho đường thẳng y=(2-m)x+m+1 (d)

Chứng minh rằng với những giá trị nào của m \(\ne\)2 thì đường thẳng xác định bởi (d) luôn đi qua một điểm cố định? Tìm điểm cố định đó.

Giúp tôi.

Xem chi tiết
Lớp 10Toán §1. liên tục
Đầu tiên

Gửi Hủy bỏ

toán lớp 9.

Chính xác 0
Bình luận (0)

Các khóa học về OLM (olm.vn)

Related Posts

Cách Vẽ Pokemon Hệ Điện Zeraora Mới Nhất

Mời các bạn khám phá thông tin và kiến ​​thức về Cách vẽ pokemon dạng bay Hot nhất hiện nay được quan tâm nhiều nhất, đừng quên…

Cách Vẽ Tường Đơn Giản Từ Họa Sĩ, Hướng Dẫn Cách Vẽ Tranh Tường Siêu Đơn Giản

Tranh tường hiện nay đang hot như thế nào chắc các bạn cũng đã biết. Vì vậy, bạn muốn vẽ một bức tranh tường? Bạn không biết…

Đề Thi Tin Học Trẻ Scratch, Đề Thi Tin Học Trẻ Lâm Đồng 2021

neftekumsk.com Chia sẻ với bạn kỳ thi cào tiểu học 2021– Bảng A – Trường tiểu học Scratch. Năm nay, một điểm khác là…

Hướng Dẫn Các Bước Vẽ Nail Cơ Bản Tại Nhà Đơn Giản Ai Cũng Làm Được

Học nail cơ bản tại nhà là từ khóa dành cho các bạn muốn tự học nail để có thể tự chăm sóc móng tại nhà mà…

Top 20 Bản Vẽ Cad Máy Nén Khí Nén, Bản Vẽ Cad Chi Tiết Máy Ngành Cơ Khí Chuẩn Nhất

Trình duyệt của bạn đã tắt hỗ trợ JAVASCRIPT. Trang web chỉ hoạt động khi bạn bật lại. Để xem cách bật JAVASCRIPT, hãy nhấp vào đây!…

Phần Mềm Vẽ 3D Trên Ipad Dành Cho Nghề Tư Vấn Thiết Kế Nội Thất

Công nghệ ngày càng phát triển với những thiết bị cầm tay hỗ trợ rất tốt cho công việc và đặc biệt là iPad hay máy tính…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *