huỷ ghép đôi apple watch

Hủy ghép song Apple Watch sẽ phục sinh đồng hồ đeo tay về setup gốc. 

Trước Khi bắt đầu

 • Nếu với iPhone được ghép song với Apple Watch, chúng ta nên tuân theo quá trình bỏ ghép song Apple Watch. Thao tác này tiếp tục xóa Khóa kích hoạt ngoài Apple Watch rưa rứa xóa toàn bộ nội dung và setup. Nếu không tồn tại iPhone được ghép song, chúng ta cũng có thể xóa Apple Watch, tuy nhiên Khóa kích hoạt tiếp tục vẫn tồn tại.
 • Nếu chúng ta đang được dùng Apple Watch với thẻ giao thông vận tải vô phần mềm Ví, hãy xóa thẻ giao thông vận tải ngoài Apple Watch trước Khi bỏ ghép song.
 • Apple Watch không tồn tại khe SIM cơ vật lý hoặc nút bịa lại. Các lỗ bên trên vỏ Apple Watch dùng để làm nhận tiếng động vô micrô và vạc tiếng động kể từ loa, bên cạnh đó được cho phép đo chừng thâm thúy bên dưới nước bên trên Apple Watch Ultra. Để rời hư đốn hư đốn, ko nhét ngẫu nhiên vật gì vô những lỗ bên trên vỏ Apple Watch.

Cách bỏ ghép song và xóa Apple Watch nếu như bạn với iPhone

 1. Đặt Apple Watch và iPhone ngay gần nhau Khi bỏ ghép song nhị vũ trang này.
 2. Mở phần mềm Apple Watch bên trên iPhone.
 3. Chuyển cho tới tab Đồng hồ nước của tôi và vấp vô Tất cả đồng hồ đeo tay.
 4. Chạm vô nút Thông tin  bên cạnh đồng hồ đeo tay mình thích bỏ ghép song. 
 5. Chạm vô Hủy ghép song Apple Watch.
 6. Chạm vô Hủy ghép song [tên Apple Watch của bạn].
 7. Đối với những kiểu GPS + Cellular, nên chọn lựa lưu giữ hoặc xóa gói cước địa hình. 
  • Nếu mình thích ghép song lại Apple Watch và iPhone, hãy không thay đổi gói cước. 
  • Nếu chúng ta không thích ghép song lại Apple Watch và iPhone, hãy xóa gói cước. Nếu không tồn tại dự định ghép song với đồng hồ đeo tay hoặc iPhone không giống, hoàn toàn có thể bạn phải tương tác với căn nhà mạng nhằm bỏ ĐK cty địa hình. 
 8. Nhập mật khẩu đăng nhập ID Apple nhằm tắt Khóa kích hoạt, tiếp sau đó vấp vô Hủy ghép song. 

Trước Khi xóa tất cả nội dung và cài bịa bên trên Apple Watch, iPhone sẽ tạo nên một bạn dạng sao lưu mang lại Apple Watch mới nhất. quý khách hoàn toàn có thể dùng bạn dạng sao lưu này nhằm phục sinh Apple Watch mới nhất. Sau Khi Apple Watch bỏ ghép song, các bạn sẽ thấy thông tin Bắt đầu ghép song.

Bây giờ, chúng ta với thể thiết lập lại Apple Watch hoặc tắt nếu như bạn hiện tại đang bán hoặc tặng.

Cách xóa Apple Watch nếu như bạn không tồn tại iPhone

 1. Trên Apple Watch, vấp vô Cài bịa > Cài bịa công cộng > Đặt lại > Xoá toàn bộ nội dung và setup. 
 2. Nhập mật khẩu đăng nhập của khách hàng nếu như được nhắc.
 3. Đối với những kiểu GPS + Cellular, nên chọn lựa lưu giữ hoặc xóa gói cước địa hình.
  • Nếu mình thích ghép song lại Apple Watch và iPhone, hãy không thay đổi gói cước. 
  • Nếu chúng ta không thích ghép song lại Apple Watch và iPhone, hãy xóa gói cước. Nếu không tồn tại dự định ghép song với đồng hồ đeo tay hoặc iPhone không giống, hoàn toàn có thể bạn phải tương tác với căn nhà mạng nhằm bỏ ĐK cty địa hình. 
 4. Chạm vô Xóa toàn bộ nhằm xác nhận. Thao tác này tiếp tục bịa lại Apple Watch về setup gốc.

Bây giờ, chúng ta với thể thiết lập lại Apple Watch. quý khách tiếp tục cần thiết ID Apple và mật khẩu đăng nhập link với đồng hồ đeo tay nhằm tắt Khóa kích hoạt.

Xem thêm: tổng tài không nhận ra vợ mình

Tính năng Xóa toàn bộ nội dung và setup tiếp tục xóa toàn bộ phương tiện đi lại, tài liệu và setup ngoài Apple Watch, tuy nhiên thao tác này sẽ không xóa Khóa kích hoạt. Để xóa Khóa kích hoạt, trước tiên hãy bỏ ghép song đồng hồ đeo tay. Trước Khi xóa đồng hồ đeo tay, một bạn dạng sao lưu nội dung của đồng hồ đeo tay sẽ tiến hành tạo ra bên trên iPhone.

Tìm hiểu thêm

Ngày đăng: 

Tác giả

Bình luận