hợp thể song tu

    《 Chấp Ma 》, một quyển đái thuyết tiên hiệp được sáng sủa tác bởi tác fake Ngã Thị Mặc Thủy.

    Tiểu thuyết giảng thuật cố sự một dòng sản phẩm Vũ Chi Tiên Giới, một chiếc thế giới 'ta mệnh như điệp, trảm luân hồi', giảng thuật tao như chấp quái, thiên địa vô tiên, tao như chấp thiên, thiên địa vô ma.

Bạn đang xem: hợp thể song tu

Sơ lược Chấp Ma

Thông tin cẩn cơ bản

— Tên: Chấp Ma

— Tên khác: Hợp Thể Song Tu

— Tác giả: Ngã Thị Mặc Thủy

— Thể loại: Tiên hiệp

— Tình trạng: Đang ra

— Tổng số chữ: 679 vạn

— Điểm: 9.2

Giới thiệu vắn tắt

Sư phụ rằng, lên tay phái đẹp nhân, ngay lập tức phải một đời một thế đảm bảo an toàn đảm bảo chất lượng.

Sư phụ rằng, tu quái cực kỳ khó khăn, vừa vặn nhập quái đạo vĩnh viễn không xoay đầu.

Sư phụ rằng, trời tròn trĩnh khu đất vuông, viên cơ là tròn trĩnh đầy, cơ mới mẻ là tâm khía cạnh, là đối vận mệnh ngỗ ngược, là đối trời ko thuận theo đòi.

Sư phụ của tao gọi là Ninh Phàm, hắn ko cần người, là một trong những con hồ điệp nhập quái. Hắn đang được mò mẫm người, không có ai biết hắn đang được mò mẫm ai, không có ai biết hắn còn mong muốn mò mẫm bao lâu...

Ca khúc căn nhà đề

— 《 Chấp Ma · Kiếp 》 : Biểu biểu diễn / Làm thơ / Soạn / Biên khúc / Hỗn âm: Cửu Sơn Tà

— 《 Thất Mai Tuyết 》: Biểu diễn: Thỏ Khỏa Tiên Đản Quyển / Làm thơ: Cửu Sơn Tà / Soạn + biên khúc: Mễ Trà & Cửu Sơn Tà / Hỗn âm: Giai điệu D tía động

Nhân vật tương quan

— Nam chính: Xem cụ thể Ninh Phàm

— Nữ chính: Danh sách phái đẹp chính

Hệ thống tu luyện

— Cách 1: Thất cảnh tu sĩ khổ cực giãy đạp dụa, chỉ vì như thế trường thọ, cơ đó là mệnh. Minh ngộ sống chết.

—— Tiên tu: Tịch Mạch → Dung Linh → Kim Đan → Nguyên Anh → Hóa Thần → Luyện Hư → Toái Hư.

—— Thể tu: Ngân quang đãng 9 cảnh → Ngân cốt 4 cảnh → Ngọc mệnh 4 cảnh → Kim thân thiện 4 cảnh → Niết bàn 9 trọng thiên.

—— Cổ ma: Luyện huyết 9 tầng → Cốt Phù cảnh → Ngọc Huyết cảnh → Man Ma cảnh → Tôn Ma cảnh.

— Cách 2: Tam cảnh tiên nhân khổ cực mò mẫm mò mẫm, chỉ vì như thế đạo chân, cơ đó là đạo. Minh ngộ đạo chân.

—— Tiên tu: Mệnh Tiên cảnh ( nhân huyền → quỷ huyền) → Chân Tiên cảnh ( chừng chân → xá không → toái niệm ) → Vạn Cổ cảnh ( tiên tôn → tiên vương → tiên đế ).

—— Thể tu: Tiên Thể 8 trảm → Chân Thân 3 cực → Vô Lượng 9 kiếp.

—— Cổ ma: Ti Thần 8 trọng thiên → Thiên Ma 12 niết → Phản Tổ 9 cảnh.

— Cách 3: Minh ngộ thời không

—— Thủy Thánh Khai Thiên cảnh

—— Niết Thánh Tuế Nguyệt cảnh

—— Hoang Thánh Bất Diệt cảnh

— Cách 4: Triệt ngộ luân hồi.

—— Nghịch Thánh Tiên Hoàng

♦♦♦ Chú giải

1. Tịch Mạch phân 10 tầng, Toái Hư - Niết Án - Tôn Ma phân 9 trọng thiên, tam kiếp xưng Tiên Tôn, lục kiếp xưng Tiên Vương, cửu kiếp xưng Tiên Đế.

2. Còn những cảnh giới ko tất nhiên con số thì phân Sơ - Trung - Hậu - Đỉnh Phong. Luyện Hư cảnh bao gồm đái cảnh Khuy Hư (sơ kỳ), Vấn Hư (trung kỳ), Trùng Hư (hậu kỳ), Thái Hư (đỉnh phong), Quy Nguyên Thái Hư.

3. Ngân Quang 9 cảnh - Luyện Huyết 9 tầng, 3 tầng đầu đối ứng Tịch Mạch, 3 thầng nối tiếp đối ứng Dung Linh, 3 tầng cuối đối ứng Kim Đan

4. Nhân Huyền đỉnh phong nằm trong Quỷ Huyền sơ kỳ là chênh chếch đái cảnh giới.

5. Toái Niệm cảnh phân trở nên Ngôn cảnh nằm trong Niệm cảnh.

6. Cảnh giới tu luyện của Cổ Yêu còn ko rõ ràng, tương tự với Thần tộc. Tu luyện đó là linh lực, rất có thể đẩy mạnh thần niệm.

7. Vạn Cổ cảnh ở bước thứ hai được xưng là Chuẩn Thánh, này lại phân trở nên 3 giai, 3 giai đỉnh phong lại xưng Viễn Cổ Đại Tu.

8. Tu đạo bước 1, cần thiết minh ngộ sống chết. Trường sinh đều là hư hỏng ảo.

9. Tu đạo bước 2, cần thiết minh ngộ đạo chân. Dù còn là hư ảo còn sinh sống, lại là sở hữu trung thực đạo.( Đạo bên trên tao bên trên )

10. Tu đạo bước 3, cần thiết minh ngộ thời ko. Chân chủ yếu còn sinh sống, người bên trên đạo bên trên.( Ta bên trên đạo bên trên )

11. Tu đạo bước 4, cần thiết hiểu thấu luân hồi!

12. Siêu bay sống chết, nghịch tặc đem chân hư, cải thời ko... Từng bước một tu luyện, sau cuối mới mẻ rất có thể hiểu thấu luân hồi.

Xem thêm: vợ của ảnh đế lại phá hỏng showbiz

Phân cấp cho huyết mạch

— Cổ Thần: Phàm huyết, tàn huyết, chân huyết, vương vãi ngày tiết, tổ huyết.

— Yêu Tộc: Phàm huyết, lếu láo ăn ý huyết, tàn huyết, chân huyết, vương vãi huyết, tổ huyết.

— Đạo Hồn: Phàm phẩm, Tiên phẩm, Đế phẩm, Thánh phẩm.

— Cổ Ma: Phàm huyết nhân quái, tàn huyết Huyền Ma, chân huyết Chân Ma, vương vãi huyết Vương Ma, tổ huyết Tổ Ma.

— Thái Thương Kiếp Linh: Phàm huyết, tàn huyết, chân huyết, vương vãi huyết, tổ huyết.

— Cổ Thần tu Tâm Khiếu: Lấy tâm triệu chứng đạo, tam năng khiếu chi tâm, có thể hóa tâm nguyên vẹn. Thất năng khiếu chi tâm, rất có thể lập tâm giới.

— Cổ Yêu tu Linh Luân: Lấy linh luân tụ linh, 'Linh' Là thiên địa tá pháp năng lượng, cường đại nhất linh luân vì như thế tổ vòng. Lấy linh hóa vòng, lấy vòng chưởng về.

— Cổ Ma tu Ma Phù: Lấy quái phù luyện ngày tiết, 'Máu' Là ko thể địch nổi luyện thể thiên phú, cường đại nhất quái phù vì như thế Tổ Phù.

— Thái Thương Kiếp Linh tu Kiếp Huyết: Tu đó là đạo chi lớp bụi, mạch máu mạnh thì tiềm năng mạnh!( Nhất tinh ranh chân huyết tuy nhiên quét tước ngang quăng quật ko, nhất tinh ranh vương vãi ngày tiết tuy nhiên nằm trong thánh nhân một cuộc chiến )

— Thần, yêu thương, quái tam tộc chi lực đều nằm trong nghịch tặc trần giới, đó là phảng phất thần linh tuy nhiên tu ( Âm ), Kiếp Linh nhất tộc chi lực thuộc sở hữu trần giới ( Dương ).

— Bốn tộc mạch máu khác lạ, sau cuối, là đạo khác lạ. Thần tu tâm, yêu thương tu linh, quái tu huyết, tâm, linh, huyết, đều là hình tượng, chân chủ yếu khác lạ, lại là đối đạo quan điểm xuất hiện tại không giống nhau... Mà Kiếp Linh đối đạo giải thích, càng là nằm trong thần yêu thương quái tam tộc mới lạ...

Trận pháp đẳng cấp

— Cách 1: Linh cấp cho, đan cấp cho, anh cấp cho, Hóa cấp cho, phàm Hư cấp cho, tiên Hư cấp

— Cách 2: Tiên trận, Chân Tiên trận pháp, đế trận

Linh trang đẳng cấp

— Cách 1: Ngân huyền, Kim Huyền, Ngọc huyền, Địa Huyền, Thiên Huyền, Thần Huyền

— Cách 2: Tiên phẩm, chủ yếu phẩm, đế phẩm, tiên thiên

Đan dược đẳng cấp

— Nhất đem, nhị đem, tam đem, tứ đem, ngũ đem, lục đem, thất đem, chén đem, cửu đem, mươi chuyển

— Cửu lấy lại phân 4 đẳng cấp: Duyên phẩm, Ngân phẩm, Kim phẩm, Đế phẩm.

Thiên kiếp

— Mệnh Tiên tu sĩ, 300 năm một đợt đái thiên kiếp, 3000 năm một đợt đại thiên kiếp.

— Chân Tiên tu sĩ, 600 năm một đợt đái thiên kiếp, 6000 năm một đợt đại thiên kiếp.

— Vạn Cổ tu sĩ, 900 năm một đợt đái thiên kiếp, 9000 năm một đợt đại thiên kiếp.

Thiên nhân ăn ý nhất

— Thiên nhân đệ nhất môn: Tên là đạo tắc chi môn, cởi rời khỏi môn này, nhìn gặp gỡ đạo tắc, bên cạnh đó tăng thêm ngộ tính trên diện rộng lớn.

— Thiên nhân đệ nhị môn: Tên là đạo tâm chi môn, cởi rời khỏi môn này, đạo tâm thanh thoát, xuyên thủng không còn thảy chân giả hư hỏng ảo, không sở hữu và nhận chư thiên huyễn pháp thực hiện mang đến say đắm hoặc. Phất tay cũng rất có thể thôi biểu diễn chư thiên vạn pháp, tự động phát minh huyền thuật thần thông.

— Thiên nhân đệ tam môn: Tên là đạo mệnh chi môn, cởi rời khỏi môn này, bay ly thiên mệnh trói buộc, thấy vượt lên trước khứ tương lai.

Thế giới

— Tam đại chân giới: Phương ngoài trái đất này, thế giới ban sơ giống như là một trong những trái ngược trứng, thuộc sở hữu thời đại cổ quốc, thần linh xưng bá, sau lại xuất hiện tại tiên linh, quái linh, yêu thương linh, quỷ linh, thần linh hư hỏng hư thực thực bị tứ linh khác cùng Tu Chân tông, Thần Linh nô bộc vây công, sau bại vô hậu duệ tiên linh, Thần Linh thời đại kết thúc giục.

—— Trần giới: kiếp căn nhà độc đại, thái thương kiếp linh độc chiêm.

—— Nghịch Trần giới: do tứ tọa hồng phung phí đại lục tổng hợp nhi trở nên.

———— Đông Hoang: Hoang Cổ Tiên Vực mạnh mẽ nhất, xưng bá Đông Hoang, Hoang Cổ Tiên Hoàng từng là kẻ mạnh nhất Nghịch Trần giới. Bắc Hoang, Tử Vi, Bắc Đẩu nhị đại Tiên Vực bất phân cao thấp, ngay gần với Hoang Cổ, xã hội xưng bá Bắc Hoang, sau Tử Đấu đạo trở nên, khử Tử Vi, Bắc Đẩu phát minh Tử Đấu Tiên Vực, xưng bá Bắc Hoang, Tử Đấu Tiên Hoàng thay cho thế Hoang Cổ Tiên Hoàng, phát triển thành cường fake đệ nhất Nghịch Trần giới.

—— Viễn Cổ Thánh Tông: Hồng Quân thánh tông, Hỗn Côn ( Khôn ) Thánh tông, Thông Thiên giáo, Hoàng Tuyền thánh tông, Thái Âm thánh tông, Ly Địa Nhất Diễm tông, Phụng Linh tông. Sau Lúc thời đại Thần Linh kết thúc giục, Sơn Hải giới dường như như thu hoạch được thần linh di tích tối đa, thật nhiều thánh tông chi phí thân thiện hư hỏng hư thực thực là tham gia phá hủy Thần Linh những dòng sản phẩm cơ tu chân tông.

— Huyễn mơ giới: Ảo mơ giới cũng ko cần là trung thực tồn bên trên toàn cầu, vô cơ ở lại tu sĩ, nếu như trong trường hợp là nước ngoài lai tu sĩ thì cũng thôi chuồn, nếu như trong trường hợp là bạn dạng thổ chi tu, thì cũng ko cần là trung thực người, đơn thuần hư hỏng ảo, là bước loại tư tu sĩ vô mơ huyễn hình họa... Hư ảo người, vĩnh viễn ko cơ hội nào là tu cho tới cảnh giới như ý, cũng vĩnh viễn ko cơ hội nào là đột phá huỷ bước loại tía... Đương nhiên, cũng sở hữu nước ngoài lệ...

— Tứ minh tiên giới: Tứ Thiên tiên giới là Thần tộc rung rinh cứ. Thập đại túng tộc âm thầm thống trị, thiết tứ minh tông, chế tấp tểnh thiên điều, giám sát tứ thiên cửu giới. Tứ Thiên thế lực phần rộng lớn thụ tứ minh tông tiết chế, tuy nhiên cũng sở hữu thịt chóc năng lượng điện group gia thế bất tuân thiên điều.

—— Bắc Minh Hỗn Thiên

—— Đông Minh Hư Thiên

—— Tây Minh Phạm Thiên

—— Nam Minh Đế Thiên

Thập đại túng tộc

— Ám tộc: Ám Nguyên thần hậu duệ, đái yêu thương phái đẹp nằm trong Tiêu Thiên Vũ thực hiện chuông tế tế phẩm cũng chính là bị tộc này bức bách. Sau tiến thủ về Bắc Thiên.

— Nam tộc: Tinh thông cổ thuật, Tiên Vương Lữ Ôn vì vậy tộc vứt quăng quật dân.

— Họa tộc: Giết chóc năng lượng điện tử địch, ngấp nghé Lục Thánh Thiên Hoang cổ mò mẫm, trưởng tộc họa đấu.

— Tử tộc: Khả năng nằm trong Tử Đấu sở hữu mối liên hệ, Tử Y Cung vì như thế nằm trong hạ gia thế.

Xem thêm: đọc truyện tình cảm

— Quang tộc: Thiện nhanh chóng.

    Viết xuống "Sơ lược Chấp Ma" rất khó, người xem tán thưởng đó là động lực nhằm đái biên kế tiếp kiên trì ghi chép tiếp! Hẹn hội ngộ a...

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN