hoành hành ngang ngược

 • Reads 639,484
 • Votes 61,027
 • Parts 140

Complete, First published Jun 24, 2021

Bạn đang xem: hoành hành ngang ngược

Table of contents

 • Thu, Jun 24, 2021

 • 🍊🍊Chương 1: Phó phiên bản loại nhất.🍊🍊

  Thu, Jun 24, 2021

 • Thu, Jun 24, 2021

 • Fri, Jun 25, 2021

 • Mon, Jun 28, 2021

 • Tue, Jun 29, 2021

 • Wed, Jun 30, 2021

 • Thu, Jul 1, 2021

 • Thu, Jul 1, 2021

 • 🍈🍈 Chương 9: (Hoàn) Phó phiên bản loại nhất🍈🍈

  Thu, Jul 1, 2021

 • 🌰🌰 Chương 10: Phó phiên bản loại nhị.🌰🌰

  Sat, Jul 3, 2021

 • Mon, Jul 5, 2021

 • Wed, Jul 7, 2021

 • Wed, Jul 7, 2021

 • Wed, Jul 7, 2021

 • Thu, Jul 8, 2021

 • Thu, Jul 8, 2021

 • Thu, Jul 8, 2021

 • Thu, Jul 8, 2021

 • Sat, Jul 10, 2021

 • Sat, Jul 10, 2021

 • Sat, Jul 10, 2021

 • Sat, Jul 10, 2021

 • Sun, Jul 11, 2021

 • Mon, Jul 12, 2021

 • 🫐🫐 Chương 25: (Hoàn) Phó phiên bản loại hai🫐🫐

  Wed, Jul 14, 2021

 • 🫑🫑 Chương 26: Phó phiên bản loại phụ thân.🫑🫑

  Wed, Jul 14, 2021

 • Wed, Jul 14, 2021

 • Fri, Jul 16, 2021

 • Fri, Jul 16, 2021

 • Fri, Jul 16, 2021

 • Sat, Jul 17, 2021

 • Sat, Jul 17, 2021

 • Sat, Jul 17, 2021

 • Sat, Jul 17, 2021

 • Sat, Jul 17, 2021

 • Mon, Jul 19, 2021

 • Mon, Jul 19, 2021

 • Thu, Jul 22, 2021

 • Thu, Jul 22, 2021

 • Thu, Jul 22, 2021

 • Fri, Jul 23, 2021

 • 💨💨 Chương 42: (Hoàn) Phó phiên bản loại phụ thân.💨💨

  Sat, Jul 24, 2021

 • 🎀🎀 Chương 43: Phó phiên bản loại tư.🎀🎀

  Sun, Jul 25, 2021

 • Sun, Jul 25, 2021

 • Mon, Jul 26, 2021

 • Tue, Jul 27, 2021

 • Wed, Jul 28, 2021

 • Thu, Jul 29, 2021

 • Fri, Jul 30, 2021

 • Sat, Jul 31, 2021

 • Mon, Aug 2, 2021

 • Mon, Aug 2, 2021

 • Tue, Aug 3, 2021

 • Thu, Aug 5, 2021

 • Thu, Aug 5, 2021

 • Fri, Aug 6, 2021

 • Sat, Aug 7, 2021

 • Sun, Aug 8, 2021

 • Mon, Aug 9, 2021

 • Tue, Aug 10, 2021

 • Wed, Aug 11, 2021

 • Thu, Aug 12, 2021

 • Fri, Aug 13, 2021

 • Mon, Aug 16, 2021

 • Mon, Aug 16, 2021

 • Mon, Aug 16, 2021

 • 🪅🪅 Chương 67: (Hoàn) Phó phiên bản loại tư.🪅🪅

  Mon, Aug 16, 2021

 • 🪄🪄 Chương 68: Phó phiên bản loại năm.🪄🪄

  Mon, Aug 23, 2021

 • Mon, Aug 23, 2021

 • Tue, Aug 24, 2021

  Xem thêm: bà bùi em đã kết hôn

 • Tue, Aug 24, 2021

 • Tue, Aug 24, 2021

 • Wed, Aug 25, 2021

 • Wed, Aug 25, 2021

 • Thu, Aug 26, 2021

 • Thu, Aug 26, 2021

 • Fri, Aug 27, 2021

 • Fri, Aug 27, 2021

 • Fri, Aug 27, 2021

 • Sat, Aug 28, 2021

 • Sat, Aug 28, 2021

 • Sun, Aug 29, 2021

 • Sun, Aug 29, 2021

 • 🎋🎋 Chương 84: (Hoàn) Phó phiên bản loại năm.🎋🎋

  Sun, Aug 29, 2021

 • 🦭🦭 Chương 85: Phó phiên bản loại sáu.🦭🦭

  Mon, Aug 30, 2021

 • Mon, Aug 30, 2021

 • Tue, Aug 31, 2021

 • Tue, Aug 31, 2021

 • Wed, Sep 1, 2021

 • Wed, Sep 1, 2021

 • Thu, Sep 2, 2021

 • Thu, Sep 2, 2021

 • Fri, Sep 3, 2021

 • Fri, Sep 3, 2021

 • Sat, Sep 4, 2021

 • Sat, Sep 4, 2021

 • Sun, Sep 5, 2021

 • Mon, Sep 6, 2021

 • Mon, Sep 6, 2021

 • Mon, Sep 6, 2021

 • Mon, Sep 6, 2021

 • Tue, Sep 7, 2021

 • Wed, Sep 8, 2021

 • Wed, Sep 8, 2021

 • Thu, Sep 9, 2021

 • Thu, Sep 9, 2021

 • Sat, Sep 11, 2021

 • Sat, Sep 11, 2021

 • Sat, Sep 11, 2021

 • Sat, Sep 11, 2021

 • Sat, Sep 11, 2021

 • Sat, Sep 11, 2021

 • Sat, Sep 11, 2021

 • 🦨🦨 Chương 114: (Hoàn) Phó phiên bản loại sáu.🦨🦨

  Sat, Sep 11, 2021

 • 🧁🧁 Chương 115: Phó phiên bản loại bảy(1).🧁🧁

  Sun, Sep 12, 2021

 • Mon, Sep 13, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Thu, Sep 16, 2021

 • Sat, Sep 18, 2021

 • Sat, Sep 18, 2021

 • Sat, Sep 18, 2021

 • Sun, Sep 19, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • 🚩🚩 Chương 129: (Hoàn) Phó phiên bản loại bảy.🚩🚩

  Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • 🐻‍❄️🐻‍❄️ Chương 130🐻‍❄️🐻‍❄️

  Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • 💐💐 Chương 131: Phó phiên bản loại tám (1):💐💐

  Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • 🧇🧇 Chương 135: Phó phiên bản loại tám (hoàn).🧇🧇

  Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • 🐅🐅 Chương 136: Hiện thực (1).🐅🐅

  Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • 🐹🐹 Chương 137: Hiện thực (hết).🐹🐹

  Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • 🌼🌼 Chương 138: Phiên nước ngoài (1):🌼🌼

  Mon, Sep đôi mươi, 2021

  Xem thêm: cưới chui tổng giám đốc xin bình tĩnh

 • 🎂🎂 Chương 139: Phiên nước ngoài (2).🎂🎂

  Mon, Sep đôi mươi, 2021

🍑Tên truyện: Hoành hành tai ngược.
  🍑Tên gốc: 快穿之横行霸道.
  🍑Hán Việt: Khoái xuyên chi hoành hành bá đạo.
  🍑Tác giả: Giang Sơn Thương Lan.
  🍑Editor: Yummy.
  🍑Số chương: 139 chương.
  🍑Tình trạng edit: trả.
  🍑Ngày đục hố: 25/06/2021.
  🍑Ngày lấp hố: 20/09/2021.
  🍑Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, Tương lai, Tình cảm, Mạt thế, Ngọt sủng, Hệ thống, Xuyên nhanh chóng, Tinh tế, Nữ phụ, Cơ giáp, Giới vui chơi, Vườn ngôi trường, Cung đình hầu tước đoạt, Sảng văn, Phát sóng thẳng, Nữ cường, Ngược tra, Vả mặt mũi.
  
  ~~~~~~
  
  🌵Đừng tất tả bỏ lỡ nhé!!
  
  🌵Hãy tấp vào hiểu phần ra mắt vắn tắt về truyện rồi bỏ lỡ cũng ko muộn!!
  
  🌵Nếu ko thì tiếp tục ăn năn hận đấy!!

#11tinhcam