CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG

Chính sách sử dụng được áp dụng từ ngày …/…./…

Kidtopi là nền tảng học tập tiếng Anh trực tuyến cho phép trẻ em Châu Á học 1-1 với giáo viên chuẩn quốc tế. Tiên phong trong áp dụng công nghệ trí tuệ nhận tạo và chương trình học tập hàng đầu vào giảng dạy, Kidtopi giúp bé phát triển tối đa khả năng ngôn ngữ, trang bị kiến thức và kỹ năng để bé tự tin trở thành Công dân toàn cầu tương lai. Để giúp trẻ có một môi trường học tập tốt nhất, chúng tôi cần những nguyên tắc để giúp cho nền tảng và dịch vụ để giữ an toàn cho trẻ và cộng đồng giảng viên của chúng tôi. Các điều khoản dưới dây sẽ áp dụng cho toàn bộ hoạt động của người dùng trên các trang web của Kitopi, các ứng dụng di động và các ứng dụng khác mà chúng tôi triển khai nhằm mục đích tạo môi trường học tập tốt nhất cho trẻ.

Nội dung:

1. Định nghĩa

2. Tài khoản

3. Khoá học

4. Nội quy học tập

5. Trách nhiệm tham gia Chương trình

6. Vi phạm Quy định

7. Hoàn tiền học phí

8. Bất khả kháng

9. Miễn trừ trách nhiệm

10. Cập nhật Điều khoản

11. Liên hệ với Chương trình

1. Định nghĩa

Để giúp Người dùng hiểu rõ hơn về quy định của Chương trình cũng như giúp Học viên có được hiệu quả tốt nhất khi trong suốt quá trình học tập, chúng tôi sẽ giải thích một số thuật ngữ thường được sử dụng trong quá trình chúng tôi làm việc với Khách hàng. Những thuật ngữ này có thể được lặp lại ở bất kỳ văn bản nào hay thông báo nào của Chương trình tới Khách hàng, cụ thể:

Chương trình học tiếng anh Kidtopi gọi tắt là Chương trình học Kidtopi hay Chương trình: là chương trình luyện tiếng anh cho trẻ em dựa trên nền tảng học tập Tiếng anh trực tuyến với giáo viên chuẩn quốc tế do Công ty Cổ phần Công nghệ và Phát triển Đào tạo Kidtopi (Mã số thuế: 0108824034) xây dựng và thực hiện. Để giúp việc đọc hiểu các quy định chính sách của Chương trình một cách dễ dàng, trong một vài trường hợp cụm từ “Chúng tôi hoặc chúng tôi” có thể được sử dụng thay thế Chương trình hoặc ngược lại.
Khách hàng: là Học viên và Phụ huynh hoặc Học viên hoặc Phụ huynh tuỳ vào từng hoàn cảnh, là người tham gia vào Chương trình học.

Phụ huynh: là người đại diện pháp lý hợp pháp của Học viên để giúp Học viên đăng ký tham gia Chương trình cũng như cùng với Chương trình hỗ trợ Học viên học tập trong suốt thời gian của Khoá học.

Học viên hoặc trẻ hoặc trẻ em: là cá nhân tham gia trực tiếp Khóa học do Bên A mua trong tài khoản đã đăng ký của Bên A tại trang web chính thức của Bên B hoặc bất kỳ nền tảng chính thức nào khác của Bên B (Sau đây gọi chung là “Nền tảng của Bên B”).

Khóa học: bao gồm Buổi học chính và buổi học mà bên B khuyến mại theo chính sách khuyến mại của Bên B tại thời điểm Bên A mua khóa học.

Buổi học chính: là buổi học video trực tuyến 1-1 giữa Học viên với Giảng viên nước ngoài, với thời lượng tiêu chuẩn trong vòng 25 phút, dựa theo giáo án và học liệu của Bên B cung cấp.

Nền tảng của bên B: bao gồm tất cả các trang tin điện tử (website), ứng dụng của bên B xây dựng, đã truyền thông đến Bên A và Học viên liên quan đến việc giới thiệu sản phẩm và phục vụ quá trình sử dụng dịch vụ của Học viên.

Học phí: Là khoản chi phí mà Bên A phải thanh toán cho Bên B khi Bên A đồng ý mua Khóa học của Bên B cung cấp.

Học viên mới: là Học viên chưa từng được hệ thống của Bên B ghi nhận tham gia bất kỳ khóa học hoặc bất kỳ khóa học cùng loại nào do Bên B cung cấp và có nhu cầu tham gia khóa học.

Tài khoản: bao gồm Tài khoản Phụ huynh và Tài khoản Học viên. Tài khoản Phụ huynh là tài khoản được Chương trình tạo cho phụ huynh, tại đó có chứa các thông tin của Phụ huynh và Học viên cùng với thông tin về Khoá học của Học viên. Tài khoản Học viên là tài khoản được Chương trình tạo cho Học viên nhằm giúp Học viên có thể tham gia học trực tuyến với Giáo viên. Tài khoản có thể được tạo trên website và ứng dụng di động.

2. Tài khoản

Mỗi một Học viên tham gia Chương trình sẽ được tạo 01 Tài khoản học viên, đồng thời Chương trình cũng sẽ tạo 01 Tài khoản Phụ huynh, 01 Tài khoản Phụ huynh có thể được sử dụng để theo dõi Chương trình học của nhiều Học viên. Khách hàng cần giữ mật khẩu của mình ở một nơi an toàn, vì Khách hàng có trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động liên quan đến tài khoản của mình. Nếu bạn nghi ngờ người khác đang sử dụng tài khoản của mình, hãy cho chúng tôi biết bằng cách liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Khi thiết lập và duy trì Tài khoản của Khách hàng, Khách hàng phải cung cấp và tiếp tục cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ. Khách hàng không được phép chia sẻ thông tin Tài khoản cho bất kỳ ai, nhằm mục đích cho phép người đó hoặc những người liên quan tới người được chia sẻ thông tin Tài khoản, tham gia Chương trình học của chúng tôi hoặc cho bất kỳ mục đích nào ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về tài khoản của mình và mọi thứ xảy ra trên tài khoản của Khách hàng, bao gồm mọi thiệt hại hoặc thiệt hại (đối với chúng tôi hoặc bất kỳ ai khác) do ai đó sử dụng tài khoản của Khách hàng trừ trường hợp việc rò rỉ thông tin tài khoản là do lỗi từ phía chúng tôi.

Khách hàng sẽ không cho vay, chuyển nhượng, sử dụng chung hoặc chuyển tài khoản và mật khẩu của mình cho bất kỳ Bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào . Trường hợp chúng tôi nghi ngờ Khách hàng vi phạm điều khoản này, chúng tôi có quyền tạm thời đình chỉ việc sử dụng Tài khoản của Khách hàng bằng cách gửi thông báo đến Khách hàng trước khi thực hiện việc tạm đình chỉ trên. Nếu cuối cùng chúng tôi xác nhận rằng Khách hàng vi phạm điều khoản này, chúng tôi có quyền đóng Tài khoản ngay lập tức và không có nghĩa vụ hoàn lại bất kỳ khoản tiền nào cho Khách hàng.

Khách hàng phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức khi biết rằng người khác có thể đang sử dụng tài khoản của mình hoặc nếu bạn nghi ngờ bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác, Khách hàng ngay lập tức liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ xử lý. Chúng tôi có thể yêu cầu một số thông tin từ Khách hàng để xác nhận rằng Khách hàng thực sự là chủ sở hữu của tài khoản.

3. Khoá học

Chương trình hiểu rằng, mỗi Học viên sẽ có trình độ tiếng anh khác nhau cũng như có những kế hoạch riêng của mình khi tham gia Chương trình. Do đó, Chương trình đã thiết kế các cấp độ học tập với lộ trình học tập khác nhau để phù hợp với nhu cầu của từng Học viên.

Chương trình sẽ thực hiện những bài kiểm tra trình độ để đánh giá cấp độ của Học viên trên từng kỹ năng, từ đó Chương trình sẽ tư vấn Khoá học phù hợp cùng với việc thiết kế lộ trình học tập tương ứng với từng cấp độ của Học viên. Thông tin cụ thể về Khoá học của Chương trình sẽ được tự động cập nhật vào Tài khoản Phụ huynh để giúp Phụ huynh dễ dàng theo dõi thông tin học tập của Học viên.

4. Nội quy học tập

Chương trình và Khách hàng đều hiểu rằng sự tuân thủ các nguyên tắc trong việc học tập không những rèn luyện được Học viên có trách nhiệm trong học tập mà còn giúp Học viên đạt được hiệu quả cao nhất sau quá trình rèn luyện. Do đó, Chương trình đã xây dựng những nguyên tắc học tập và sẽ áp dụng nó trong quá trình học tập của Học viên. Nếu Khách hàng gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc thực hiện, hãy liên hệ với Chương trình để được hỗ trợ.

Trong quá trình tham gia Khóa học, Khách hàng có trách nhiệm phải tuân thủ các quy định sau:

1. Đặt lịch: Khách hàng đặt lịch học trước tối thiểu 24 giờ so với thời điểm diễn ra lớp học.

2. Hủy lịch:

Nếu Học viên không thể tham dự bất kỳ Buổi học chính (bao gồm Buổi học chính đã được Phụ huynh mua và Buổi học chính được cung cấp miễn phí bởi Chương trình) liên quan tới lịch học đã được đặt trước, Phụ huynh hoặc tự Học viên cần tiến hành hủy buổi học trước ít nhất 24 giờ.

Nếu Phụ huynh hoặc tự Học viên không thực hiện thao tác hủy lớp trước ít nhất 24 giờ, Học viên sẽ được xác nhận là “Không tham gia” cho buổi học đã lên lịch. Buổi học này vẫn được Chương trình ghi nhận là Học viên tham gia học và tự động tính phí.

3. Tham gia lớp học

Nếu Học viên không vào lớp đúng giờ, buổi học vẫn sẽ bắt đầu và kết thúc đúng giờ theo thời gian cố định trên hệ thống mà Học viên đã đăng ký. Học viên và Phụ huynh không thể yêu cầu hoãn hoặc kéo dài buổi học.

Nếu Học viên không thể hoàn thành buổi học đã đặt lịch (thời lượng học dưới 20 phút hoặc không đi hết nội dung bài học) xuất phát từ lỗi của Chương trình thì giờ học của Buổi học chính sẽ không bị tính phí.

Các lỗi của Chương trình bao gồm những vấn đề sau: lỗi do giáo viên nước ngoài (giáo viên nước ngoài vào trễ lớp hơn 05 phút, giáo viên tạm thời không thể giảng dạy, vì lý do cá nhân của giáo viên khi đang diễn ra buổi học), do sự cố đến từ hệ thống giảng dạy của Chương trình hoặc do yếu tố khách quan khác.

Nếu Học viên không thể hoàn thành buổi học đã đặt lịch (thời lượng học dưới 20 phút hoặc không đi hết nội dung bài học) xuất phát từ lỗi của Phụ huynh hoặc Học viên thì giờ học của Buổi học chính sẽ bị tính phí.

Chương trình hoặc giáo viên nước ngoài có quyền đình chỉ buổi học/Khóa học và vẫn tính phí buổi học đó. Đồng thời Bên B có quyền xóa tất cả các video của khóa học và không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào nếu Phụ huynh hoặc Học viên thực hiện các hành vi sau:

i. Có từ 01 trẻ em không phải Học viên tham gia Khóa học hoặc bất kỳ cá nhân nào khác ngoài Học viên tham gia Khóa học ngoại trừ trường hợp người giám hộ là Phụ huynh (bố mẹ anh chị ruột) hoặc người được ủy quyền bởi Phụ huynh;

ii. Có hành động, lời nói gây tổn hại, xúc phạm tới nhân phẩm hoặc lợi ích quốc gia và tiết lộ bí mật quốc gia;

iii. Vi phạm pháp luật liên quan nơi giáo viên nước ngoài sinh sống hoặc Công ước quốc tế mà Việt Nam là nước thành viên;

iv. Các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật.

5. Trách nhiệm tham gia Chương trình

Ngoài các quy định về quyền và nghĩa vụ quy định được nhắc đến tại Chính sách sử dụng, Khách hàng và Chương trình có các quyền và nghĩa vụ như sau:

Quyền của Khách hàng:

Liên hệ với chúng tôi nếu Khách hàng có bất kỳ vấn đề gì trong suốt thời gian khóa học;
Khách hàng có quyền huỷ Khóa học nhưng phải tuân thủ theo quy định của chúng tôi;
Phối hợp với chúng tôi để giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong quá trình học tập.

Nghĩa vụ của Khách hàng:

Đảm bảo về việc tham gia khóa học với thời gian học thực tế tối thiểu 2 buổi/tuần và mỗi buổi học phải đáp ứng yêu cầu: Học viên hoàn thiện video tự học trước buổi học, buổi học trực tiếp với giáo viên 25 phút và Bài tập về nhà;

Tuân thủ và thực hiện đúng theo hướng dẫn của Chương trình trong quá trình Chương trình và giáo viên hỗ trợ Học viên và Bên A tham gia lớp học;

Không làm ảnh hưởng tới hoạt động bình thường nền tảng của Chương trình và sẽ không làm ảnh hưởng đến tiến trình khóa học và các hoạt động học tập của các Học viên khác. Chương trình có quyền đình chỉ việc sử dụng tài khoản khóa học của Khách hàng nếu có vi phạm;

Không được công bố những tuyên bố sai lệch gây tổn hại đến danh dự của nhân viên, đối tác, giảng viên hoặc Chương trình;

Chuẩn bị thiết bị truy cập internet và các thiết bị phần mềm và phần cứng khác cần thiết để tham gia các khóa học;

Để bảo vệ tất cả quyền riêng tư và quyền lợi của Khách hàng đã đăng ký, Khách hàng sẽ không sử dụng nền tảng hoặc hệ thống của Chương trình để thu thập, thăm dò, yêu cầu thông tin cá nhân hoặc thông tin liên hệ của giáo viên (ví dụ: email, tài khoản Facebook, tài khoản skype, Twitter, Instagram), kết nối cá nhân hoặc tình trạng tài chính;

Thanh toán đầy đủ học phí cho Chương trình theo đúng thời hạn thanh toán theo quy định của Chương trình;

Không được cung cấp, tiết lộ thông tin về nội dung Khóa học và tài khoản cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, không tạo điều kiện và/ hoặc để bên thứ ba nào khác cùng sử dụng hoặc sử dụng Tài khoản của Học viên mà Chương trình đã cung cấp để học tập mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Chương trình. Trong trường hợp Chương trình phát hiện ra có bất kỳ vi phạm nêu trên, Chương trình có quyền khóa Tài khoản Học viên ngay lập tức mà không cần thông báo trước cho Khách hàng, đồng thời, Khách hàng phải chịu phạt vi phạm theo quy định của Chương trình tại mục 6 của Chính sách sử dụng.

Quyền của Chương trình:

Với mục tiêu là bảo đảm môi trường học tập tốt nhất cho Học viên, Chương trình có quyền nâng cấp nền tảng, ứng dụng di động, điều chỉnh dịch vụ, sắp xếp các chương trình giảng dạy hoặc các vấn đề khác, tuy nhiên Chương trình sẽ kịp thời thông báo cho Khách hàng về bất kỳ thay đổi nào ở trên thông qua nền tảng của Chương trình hoặc thông tin liên hệ mà Khách hàng đăng ký với Chương trình;

Ngừng cung cấp khóa học cho Khách hàng mà không phải thông báo trước, trong trường hợp phát hiện vi phạm nghĩa vụ của Khách hàng tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình tham gia khóa học.

Nghĩa vụ của Chương trình:

Hướng dẫn và hỗ trợ Khách hàng trong suốt quá trình Học viên tham gia khóa học;
Theo yêu cầu của Khách hàng, Chương trình cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tương ứng trong phạm vi công việc đảm bảo việc tham gia khoá học của Học viên và trả lời kịp thời các câu hỏi và ý kiến của Chương trình trong suốt thời hạn của Khoá học;

Hoàn tiền khóa học theo đúng quy định tại Điều 7 tại Chính sách sử dụng này cho Khách hàng

6. Vi phạm Quy định

Nếu Chương trình vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào được quy định tại Chính sách sử dụng này và các quy định khác của Chương trình bao gồm nhưng không giới hạn quy định tại Chính sách bảo mật, Chính sách rút học phí, Khách hàng có quyền chấm dứt việc tham gia Khoá học bằng việc thông báo trước cho Khách hàng bất kỳ thời điểm nào và yêu cầu hoàn học phí khóa học theo Điều 7 tại Chính sách sử dụng. Chương trình sẽ có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại tương ứng với hành vi vi phạm gây ra cho Khách hàng . Nghĩa vụ giới hạn của Chương trình cho việc vi phạm này sẽ không vượt quá tổng số tiền học phí mà những người tham gia của Khách hàng phải trả.

Nếu Khách hàng vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào được quy định tại Chính sách sử dụng này và các quy định khác của Chương trình bao gồm nhưng không giới hạn Chính sách bảo mật, Chính rút học phí, Chương trình có quyền chấm dứt thực hiện nghĩa vụ bằng việc thông báo cho Khách hàng bất cứ lúc nào. Nếu Chương trình chịu bất kỳ tổn thất nào do vi phạm của Khách hàng, Chương trình có quyền khấu trừ số tiền bồi thường tương ứng với các thiệt hại từ Học phí phải trả của Khách hàng cho các khóa học chưa sử dụng.

Bên vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm đã cam kết thì phải chịu phạt vi phạm tương đương 08% phần giá trị Khoá học mà Khách hàng đã thanh toán cho Chương trình.

Khách hàng xác nhận rằng, Nếu nền tảng của Chương trình không có sẵn hoặc dữ liệu khóa học của Chương trình bị mất hoặc phá hủy do sự kiện sau đây, Chương trình sẽ không bị coi vi phạm các nghĩa vụ và không chịu trách nhiệm trong phạm vi pháp luật cho phép:

(i) Sự gián đoạn dịch vụ do cập nhật phần cứng và phần mềm bảo trì do kiểm tra hoặc xây dựng thường xuyên, hoặc sự cố đột ngột của thiết bị phần cứng và phần mềm và thiết bị liên lạc điện tử;

(ii) Dịch vụ gây ra bởi việc sử dụng của Khách hàng không đúng cách hoặc không có sẵn;

(iii) Các sự kiện gây ra bởi tin tặc, vi rút và điều chỉnh kỹ thuật trong lĩnh vực viễn thông.

7. Hoàn tiền học phí

Một khi Khách hàng đã đồng ý tham gia Chương trình và đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán, Khách hàng cần tuân thủ các nguyên tắc hoàn học phí của Chương trình.

Trường hợp Khách hàng được Chương trình ghi nhận trên hệ thống của Chương trình là Học viên mới, Học viên có thể yêu cầu Chương trình hoàn trả học phí đã đóng sau khi tham gia đủ tối thiểu 06 Buổi học chính trong khoảng thời gian Học viên học từ Buổi học chính thứ 06 đến Buổi học chính thứ 10. Số tiền được hoàn lại sẽ được tính bằng 70% giá trị còn lại của Khóa học sau khi lấy số học phí đã đóng trừ đi học phí cho các buổi học chính Học viên đã tham gia.

Các quy trình, thủ tục về việc hoàn học phí sẽ tuân theo quy định của Chương trình tại từng thời điểm.

Trong trường hợp Khách hàng vi phạm quy định hủy lịch phải báo trước tại Điều 4 của Chính sách sử dụng này, buổi học đó sẽ bị tính thêm vào số Buổi học chính đã tham gia.
Tại thời điểm Chương trình nhận được thông tin Khách hàng yêu cầu hủy Khóa học và hoàn trả học phí, Chương trình có trách nhiệm thông báo về thủ tục xin rút học phí trong vòng 24 giờ. Sau đó, Chương trình sẽ hoàn số học phí còn lại trong tối đa 05 (năm) ngày làm việc cho Khách hàng kể từ thời điểm Khách hàng hoàn tất thủ tục xin rút học phí. Sau khi Khách hàng và Chương trình hoàn tất các trách nhiệm của mình, Khách hàng và Chương trình sẽ không còn bất kỳ ràng buộc với nhau về mặt quyền lợi và trách nhiệm liên quan đến việc tham gia Chương trình học tập của Khách hàng.

Chương trình có trách nhiệm thanh toán cho Khách hàng bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng do Khách hàng cung cấp. Trong trường hợp tài khoản Khách hàng khác tài khoản thanh toán ban đầu, Khách hàng sẽ cung cấp các tài liệu chứng minh tương ứng (bao gồm nhưng không giới hạn ở Chứng minh thư, thông tin thẻ ngân hàng,…) theo yêu cầu của Chương trình và Chương trình sẽ tuân theo thông tin thẻ ngân hàng do Khách hàng cung cấp để hoàn tiền. Nếu Khách hàng không cung cấp các tài liệu chứng minh tương ứng hoặc các tài liệu chứng minh không chính xác, việc hoàn trả sẽ không được hoàn thành và Chương trình sẽ được miễn trừ trách nhiệm đối với các quy định về hoàn trả học phí được quy định tại Điều khoản này.

8. Bất khả kháng

“Bất khả kháng” có nghĩa là bất kỳ một tình huống nào (xuất phát từ các nguyên nhân tự nhiên, tác động của con người hay lý do khác) nằm ngoài phạm vi kiểm soát của Khách hàng và Chương trình (sau đây gọi là các Bên hoặc Bên khi nhắc tới Khách hàng hoặc Chương trình) tại các Điều khoản này bao gồm nhưng không giới hạn, bởi: thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, cháy nổ, lũ lụt, giông bão, chiến tranh, bạo loạn, phá hoại, cấm vận, hành động của Chính phủ hay sự phục tùng của các Bên đối với các yêu cầu, mệnh lệnh hay sự điều khiển của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật mà không có lỗi hay hành vi cẩu thả của Bên chậm trễ hay Bên vi phạm.

Khi có bất kỳ trường hợp Bất khả kháng nào, gây ra sự chậm trễ, tác động vào hoặc gây ra sự ngưng trệ việc thực hiện nghĩa vụ của một Bên nào đó, trên cơ sở thông báo về các trường hợp Bất khả kháng, trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ của Bên liên quan sẽ được tạm hoãn hoặc giới hạn lại (theo hoàn cảnh cho phép thực hiện) cho đến khi mỗi trường hợp Bất khả kháng không còn nữa.

Thời hạn thông báo bằng văn bản của Bên ảnh hưởng cho Bên còn lại về tính chất và mức độ của sự kiện Bất khả kháng là 05 (năm) ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng.

Bên không bị ảnh hưởng có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện các nghĩa vụ cho Bên bị ảnh hưởng và gửi thông báo bằng văn bản chính thức cho Bên Bị ảnh hưởng nếu việc thực hiện bất kỳ một nghĩa vụ nào của Bên Bị ảnh hưởng chậm quá 180 (một trăm tám mươi) ngày (kể từ ngày thông báo nêu trên).

9. Miễn trừ trách nhiệm

Nền tảng của Chương trình có thể ngừng hoạt động, hoặc để bảo trì theo kế hoạch hoặc vì một sự cố nào đó xảy ra với website của Chương trình. Hoặc có thể một trong những người hướng dẫn của Chương trình đang đưa ra những thông chưa đúng về Khóa học. Hoặc cũng có thể Chương trình gặp vấn đề về bảo mật. Những thông tin Chương trình vừa nêu tại Điều khoản này chỉ là ví dụ. Khách hàng hiểu rằng, việc sử dụng và vận hành dịch vụ trên nền tảng sẽ xảy ra có thể xảy ra những sự cố bất ngờ và Khách hàng chấp nhận rằng Khách hàng sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào chống lại Chương trình trong bất kỳ trường hợp nào trong số những trường hợp kể trên khi mọi việc diễn ra.

10. Cập nhật Điều khoản

Chương trình có thể cập nhật các Điều khoản để tạo một môi trường học tập tốt nhất cho Học viên cũng như bảo vệ lợi ích của cả Khách hàng và Chương trình, điều này có nghĩa là Chương trình có toàn quyền quyết định sửa đổi và / hoặc thay đổi các Điều khoản này bất cứ lúc nào và sẽ báo trước cho Khách hàng về việc thay đổi qua email hoặc qua Tài khoản Khách hàng trước 05 ngày kể từ ngày Chương trình áp dụng sự điều chỉnh của Điều khoản đó.

Việc Khách hàng tiếp tục sử dụng Dịch vụ của Chương trình sau khi các thay đổi có hiệu lực có nghĩa là Khách hàng chấp nhận những thay đổi đó. Mọi điều khoản được sửa đổi sẽ thay thế tất cả các Điều khoản trước đó.

11. Liên hệ với Chương trình

Mọi thắc mắc và góp ý của Khách hàng đều giúp cho Chương trình ngày một hoàn thiện hơn, từ đó sẽ giúp tạo một môi trường rèn luyện tiếng anh tốt nhất cho Học viên. Vì vậy, Khách hàng hãy liên hệ với Chương trình qua Hotline: 1900.232.484 hoặc Email: cskh@kidtopi.edu.vn.