CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật được áp dụng từ ngày …/…./…

Chúng tôi luôn tôn trọng tất cả những thông tin, dữ liệu mà bạn (bao gồm Khách hàng và những người dùng có nhu cầu tìm hiểu chương trình học tiếng anh phù hơp với Học viên) cung cấp và chúng tôi muốn cho bạn biết cách thức Chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu về bạn. Chính sách bảo mật này bao gồm các thực tiễn thu thập dữ liệu của chúng tôi và mô tả các quyền của bạn để truy cập, chỉnh sửa hoặc hạn chế việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.

1. Dữ liệu và cách thức mà Chúng tôi thu thập

Chúng tôi sử dụng các công cụ hay phần mềm, dịch vụ phân tích và các đối tác quảng cáo.. để thu thập các dữ liệu từ bạn như thông tin bạn tự nhập, dữ liệu về sự tham gia của bạn vào các Khóa học và dữ liệu từ các nền tảng của bên thứ ba mà Khách hàng kết nối với các nền tảng của Chúng tôi. Chúng tôi cũng tự động thu thập một số dữ liệu như thông tin về thiết bị của bạn và những phần nào liên quan tới Chương trình của chúng tôi mà bạn tương tác hoặc dành thời gian sử dụng.

Để thuận lợi nhất trong việc tư vấn cũng như cung cấp dịch vụ trong suốt quá trình bạn tham gia Chương trình học, Chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu liên quan tới bạn như: Tên đầy đủ; Địa chỉ liên lạc; Email; Số điện thoại; Tên đăng nhập; Mật khẩu đăng nhập và những thông tin khác mà bạn trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp nhằm mục đích giúp Chúng tôi dễ dàng tiếp cận tới bạn để chia sẻ cho bạn những thông tin về Chương trình học.

Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu từ bạn hoặc phụ thuộc vào các cách khác nhau bạn tiếp cận với Chương trình. Hoặc Chúng tôi cũng có thể chủ động thu thập dữ liệu của bạn qua thông qua các phương tiện tự động như dữ liệu hệ thống (System Data) hoặc dữ liệu sử dụng (Usage Data) hoặc dữ liệu địa lý (Approximate Geographic Data).

2. Mục đích sử dụng dữ liệu

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để làm những việc như tư vấn Chương trình và cung cấp các dịch vụ liên quan, liên lạc với bạn, khắc phục sự cố, bảo vệ chống gian lận và lạm dụng, cải thiện và cập nhật Chương trình của chúng tôi, phân tích cách mọi người sử dụng và theo yêu cầu của pháp luật hoặc cần thiết cho sự an toàn và toàn vẹn của cả bạn và Chúng tôi.

Thông tin thu thập mà Chúng tôi thu thập được từ bạn sẽ được sử dụng trong phạm vi:

(i) Cung cấp dịch vụ tư vấn cho Khách hàng theo thông tin Khách hàng cung cấp;

(ii) Gửi Khách hàng các thông báo về hoạt động trao đổi thông tin giữa website KIDTOPI và thành viên;

(iii) Đảm bảo an toàn cho Khách hàng khi có nguy cơ phá hủy, chiếm đoạt tài khoản của Khách hàng và hoạt động giả mạo Khách hàng;

(iv) Liên lạc với Khách hàng để cung cấp hàng hóa/dịch vụ khi Khách hàng mua các sản phẩm hàng hóa/dịch vụ trên website. Xác nhận thông tin khi thực hiện hoạt động mua, giao hàng;

(v) Thực hiện các cuộc khảo sát; các hoạt động quảng bá, cung cấp các thông tin cập nhật về điều khoản hoạt động của Website có ảnh hưởng đến Khách hàng;

3. Đối tượng Chúng tôi chia sẻ dữ liệu

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu nhất định về bạn với Giáo viên, công ty thực hiện dịch vụ cho Chúng tôi, đối tác kinh doanh, nhà cung cấp phân tích và làm giàu dữ liệu, công ty giúp chúng tôi chạy quảng cáo và khảo sát và các công ty quảng cáo giúp chúng tôi quảng bá Chương trình của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu của bạn khi cần để bảo mật, tuân thủ pháp luật hoặc là một phần của tái cấu trúc công ty. Cuối cùng, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu theo những cách để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho bạn hoặc nếu chúng tôi nhận được sự đồng ý của bạn.

4. Bảo mật

Chúng tôi sử dụng bảo mật thích hợp dựa trên loại và độ nhạy cảm của dữ liệu được lưu trữ. Giống như bất kỳ hệ thống nào có kết nối internet, luôn có nguy cơ truy cập trái phép, do đó, điều quan trọng là phải bảo vệ mật khẩu của bạn và liên hệ với chúng tôi nếu bạn nghi ngờ bất kỳ quyền truy cập trái phép nào vào tài khoản của bạn.

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ chống truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi thu thập và lưu trữ. Các biện pháp này thay đổi dựa trên loại và độ nhạy cảm của dữ liệu. Tuy nhiên, bạn chắc chắn hiểu rằng không có hệ thống nào có thể được bảo mật 100%, vì vậy chúng tôi không thể đảm bảo rằng các liên lạc giữa bạn và Chúng tôi, dịch vụ cung cấp cho bạn liên quan đến Chương trình học hoặc bất kỳ thông tin nào được cung cấp cho chúng tôi liên quan đến dữ liệu chúng tôi thu thập sẽ không bị truy cập trái phép bởi bên thứ ba. Mật khẩu của bạn là một phần quan trọng trong hệ thống bảo mật của chúng tôi và bạn có trách nhiệm bảo vệ nó. Bạn không nên chia sẻ mật khẩu của mình với bất kỳ bên thứ ba nào và nếu bạn tin rằng mật khẩu hoặc tài khoản của bạn đã bị xâm phạm, bạn nên thay đổi mật khẩu ngay lập tức và liên hệ với Chúng tôi nếu có bất kỳ lo ngại nào.

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng theo những nội dung sau:

(i) Cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Website KIDTOPI;

(ii) Cam kết bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm các thông tin về lịch sử giao dịch; thông tin về chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn;

(iii) Cam kết không sử dụng, không chuyển giao, không cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào khác về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép từ Khách hàng ngoại trừ điều khoản khác được quy định trong Quy chế này và theo quy định của Pháp luật;

(iv) Trong trường hợp phát sinh các lỗi kỹ thuật hoặc bị tấn công dữ liệu, Ban quản trị website có trách nhiệm thông báo cho cơ quan chức năng và Khách hàng trong thời gian 03 ngày kể từ khi có sự cố xảy ra.

5. Quyền của bạn về dữ liệu

Bạn có thể tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng các cách sau đây:

(i) Tự đăng nhập vào tài khoản của mình, vào mục thông tin cá nhân và chỉnh sửa thông tin cá nhân;

(ii) Gọi điện đến số điện thoại hỗ trợ/email hỗ trợ của Chúng tôi và yêu cầu được chỉnh sửa thông tin cá nhân.

6. Cập nhật Điều khoản

Chúng tôi có thể cập nhật các Điều khoản này khi chúng tôi thấy điều đó là cần thiết để bảo vệ tối đa sự an toàn cũng như lợi ích của cả bạn và Chúng tôi. Nếu chúng tôi làm như vậy, Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng chính sách trên trang web của chúng tôi với ngày hiệu lực là sau 05 ngày kể từ ngày Chúng tôi thông báo. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để thông báo cho bạn trước về thay đổi được lên kế hoạch.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng của Chúng tôi, vui lòng gửi email cho chúng tôi qua Hotline: 1900.232.484 hoặc Email: cskh@kidtopi.edu.vn