hàm product trong excel

Excel cho tới Microsoft 365 Excel cho tới Microsoft 365 giành cho máy Mac Excel cho tới web Excel 2021 Excel 2021 cho tới Mac Excel 2019 Excel 2019 cho tới Mac Excel 2016 Excel năm nhâm thìn cho tới Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Xem tăng...Ẩn bớt

Bạn đang xem: hàm product trong excel

Bài ghi chép này tế bào mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm PRODUCT vô Microsoft Excel.

Mô tả

Hàm PRODUCT nhân tất cả các đối số đã cho tới với nhau và trả về tích của chúng. Ví dụ, nếu dù A1 và A2 có chứa số, người mua có thể dùng công thức =PRODUCT(A1, A2) để nhân những số này với nhau. Bạn cũng có thể thực hiện thao tác này bằng cách dùng toán tử toán học của luật lệ nhân (*), ví dụ =A1 * A2.

Hàm PRODUCT hữu ích Lúc người mua cần nhân nhiều dù với nhau. Ví dụ, công thức =PRODUCT(A1:A3, C1:C3) tương tự với =A1 * A2 * A3 * C1 * C2 * C3.

Cú pháp

PRODUCT(number1, [number2], ...)

Cú pháp hàm PRODUCT với những đối số sau đây:

  • number1    Bắt buộc. Số hoặc phạm vi thứ nhất mà người mua muốn nhân.

  • number2    Tùy lựa chọn. Các số hoặc phạm vi bổ sung mà người mua muốn nhân, tối nhiều 255 đối số.

Lưu ý: Nếu đối số là mảng hoặc tham lam chiếu, thì chỉ có các số vô mảng hoặc tham lam chiếu đó mới được nhân. Các dù trống, giá trị lô-gic và văn bản vô mảng hoặc tham lam chiếu bị bỏ qua chuyện.

Ví dụ

Sao chép tài liệu ví dụ vô bảng tại đây và dán vô dù A1 của một bảng tính Excel mới nhất. Để công thức hiển thị thành phẩm, nên chọn lựa bọn chúng, nhấn F2 và tiếp sau đó nhấn Enter. Nếu cần thiết, bạn cũng có thể kiểm soát và điều chỉnh độ rộng lớn cột nhằm coi toàn bộ tài liệu.

Dữ liệu

5

15

30

Công thức

Xem thêm: giờ đăng tiktok lên xu hướng

Mô tả

Kết quả

=PRODUCT(A2:A4)

Nhân những số vô các dù từ A2 đến A4.

2250

=PRODUCT(A2:A4, 2)

Nhân những số vô các dù từ A2 đến A4 rồi nhân kết quả đó với 2.

4500

=A2*A3*A4

Nhân những số vô các dù từ A2 đến A4 bằng phương pháp dùng những toán tử toán học tập thay cho hàm PRODUCT.

2250

Bạn cần thiết tăng trợ giúp?

Bạn ham muốn coi những tùy lựa chọn khác?

Khám đập phá những quyền lợi của gói ĐK, liếc qua những khóa huấn luyện và đào tạo, dò thám hiểu cơ hội bảo mật thông tin tranh bị của khách hàng và không những thế nữa.

Cộng đồng khiến cho bạn bịa đặt và vấn đáp những thắc mắc, cung ứng phản hồi và lắng tai chủ kiến kể từ những Chuyên Viên với kỹ năng và kiến thức đa dạng và phong phú.

Xem thêm: tải genshin

Tác giả

Bình luận