gia đình phi thường


非常家庭


Hình minh họa

Bạn đang xem: gia đình phi thường

Bìa truyện tiếp tục xuất bản


Tác giả: Hậu Dĩ (候已)

Edit: Phi Vũ

Xem thêm: vô thượng tiên đế trịnh sở


Thể loại: Siêu cung cấp vui nhộn dễ thương và đáng yêu, óc tàn, CẤM LUYẾN, HUYNH ĐỆ VĂN, tiến bộ, 1×1, HE.
Độ dài: 34 chương. (Có những chương người sáng tác tạo thành nhiều chương nhỏ)

P/S: Truyện CẤM LUYẾN, HUYNH ĐỆ VĂN. NẾU CÁC BẠN CẢM THẤY KHÔNG PHÙ HỢP THÌ MỜI CLICK BACK. KHÔNG YÊU ĐỪNG NÓI LỜI ĐẮNG CAY. =V= 

Xem thêm: tien vo truyen ky

TRUYỆN NÃO TÀN, NÃO TÀN, NÃO TÀN.


Văn án

Cha u đều tiếp tục rơi rụng, chi phí loại cập kênh, tôi tự động cho rằng tôi đã chính thức một kiếp sinh sống tràn ngập huyết lệ khổ đau.
Thực ko nghĩ về cho tới, đùng một phát lại hiểu rằng thân phụ u tôi vốn liếng ko cần thân phụ u ruột. Sau này lại bất thần nhảy rời khỏi một đám bạn bè ruột rà, không dừng lại ở đó, từng người đối với tôi đều vô nằm trong thông thạo, tuy nhiên tính cơ hội đối với tôi cũng thập phần ở cổ quái ác (vuốt mồ hôi).
Kể từ thời điểm ngày bước đi vô mái ấm gia đình này, thường ngày trôi qua loa tôi đều cần hành động nhằm đảm bảo an toàn tiết trinh của tôi.

♫ Chương 1.1 ♫ ♫ Chương 1.2 ♫ ♫ Chương 2.1 ♫ ♫ Chương 2.2 ♫
♫ Chương 3.1 ♫ ♫ Chương 3.2 ♫ ♫ Chương 4.1 ♫ ♫ Chương 4.2 ♫
♫ Chương 5.1♫ ♫ Chương 5.2♫ ♫ Chương 6♫ ♫ Chương 7.1♫
♫ Chương 7.2♫ ♫ Chương 8.1♫ ♫ Chương 8.2♫ ♫ Chương 9♫
♫ Chương 10♫ ♫ Chương 11♫ ♫ Chương 12♫ ♫ Chương 13♫
♫ Chương 14♫ ♫ Chương 15♫ ♫ Chương 16♫ ♫ Chương 17♫
♫ Chương 18♫ ♫ Chương 19♫ ♫ Chương 20♫ ♫ Chương 21♫
♫ Chương 22♫ ♫ Chương 23.1♫ ♫ Chương 23.2♫ ♫ Chương 24.1♫
♫ Chương 25.1 ♫ ♫ Chương 25.2 ♫ ♫ Chương 26.1♫ ♫ Chương 26.2♫
♫ Chương 27.1 ♫ ♫ Chương 27.2♫ ♫ Chương 28.1 ♫ ♫ Chương 28.2 ♫
♫ Chương 28.3♫ ♫ Chương 29♫ ♫ Chương 29.2 ♫ ♫ Chương 30.1 ♫
♫ Chương 30.2 ♫ ♫ Chương 31.1♫ ♫ Chương 31.2♫ ♫ Chương 32.1♫
♫ Chương 32.2♫ ♫ Chương 33.1♫ ♫ Chương 33.2♫ ♫ Chương 33.3 ♫
♫ Chương 34♫

Tác giả

Bình luận