em gái của gian thần

 • Reads 783,960
 • Votes 38,569
 • Parts 134

Complete, First published Apr 08, 2019

Bạn đang xem: em gái của gian thần

Table of contents

 • Chương 1 : Đau Khổ Xuyên Qua

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 2: Nam Chủ Biến Thái

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 3: Suy nghĩ về đối sách

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 4: Lần đầu gặp gỡ mặt

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 5: Hoàn cảnh điểm sống

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 6: Cuộc sinh sống sau này

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 7: Tận dụng thời cơ

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 8: Tự Làm Khổ Mình

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 9: Cùng nhau sử dụng cơm

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 10: Bắt đầu kế tiếp hoạch

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 11: Sưởi giá ngày đông

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 12: Thắng lợi đầu tiên

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 13: Mưu trang bị bị coi thấu

  Wed, Oct 6, 2021

 • Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 15: Tấn công thứ tự nữa

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 16: Khẩu xà tâm phật

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 17: Tự cho bản thân mình thông minh

  Wed, Oct 6, 2021

 • Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 19: Tiếp tục đi ra chiêu

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 20: Cách nhập lãnh địa

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 21: Nội tâm ban đầu

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 22: Từ kể từ thám thính hiểu

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 23: Thụ sủng nhược kinh

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 24: Lặng lẽ quan tiền tâm

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 25: Cùng đón gửi gắm thừa

  Wed, Oct 6, 2021

 • Wed, Oct 6, 2021

 • Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 28:Tâm tình phức tạp

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 29: Tập luyện bù đắp

  Wed, Oct 6, 2021

 • Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 31: Chuyện tới trường của Lý Duy Nguyên

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 32: Mẫu tử vong tranh

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 33: Cùng nhau cút học

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 34: Náo loàn chống học

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 35: Sống sót sau đổi mới cố

  Wed, Oct 6, 2021

 • Wed, Oct 6, 2021

 • Wed, Oct 6, 2021

 • Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 39: Giải quyết êm êm đẹp

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 40: Huynh muội đồng lòng

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 41: Cuộc sinh sống hằng ngày

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 42: Hôn phu tương lai

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 43: Quảng Bình Hầu Phủ

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 44: Lần đầu gặp gỡ mặt

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 45: Chính thức xin chào hỏi

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 46: Ca ca là chất lượng tốt nhất

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 47: Ba người đối mặt

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 48: Uyển Uyển ghen

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 49: Tâm tư của từng người

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 50: Tình cảm huynh muội

  Wed, Oct 6, 2021

 • Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 52: Nguyên ca ghen

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 53: Vu oan giá chỉ hoạ

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 54: Thành thân thuộc hoặc không?

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 55: Người dự bị trả hảo

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 56: Đôi đôi mắt tinh ranh tường

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 57: Nguyên ca giận

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 58: Thân thế của Nguyên ca

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 59: Thầm hạ quyết tâm

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 60: Nội tâm của Nguyên ca

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 61: Thăm thám thính lộn nhau

  Wed, Oct 6, 2021

 • Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 63: Thi ụp tam nguyên

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 64: Gặp mặt mũi nhập chùa

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 65: Lần đầu giành đấu

  Wed, Oct 6, 2021

 • Wed, Oct 6, 2021

  Xem thêm: ôm chặt bắp đùi

 • Chương 67: Bắt đầu tín nhiệm

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 68: Sự cố tối khuya

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 69: Từng người đấu trí

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 70: Cục diện náo loạn

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 71: Cùng nhau coi mặt mũi trời mọc

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 72: Thế tử cầu hôn

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 73: Dung mạo xinh đẹp

  Wed, Oct 6, 2021

 • Wed, Oct 6, 2021

 • Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 76: Đau thấu tấm lòng

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 77: Nội tình mặt mũi trong

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 78: Uyển Uyển say rượu

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 79: Tâm tư âm thầm kín

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 80: Nam chủ yếu Tạ Uẩn

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 81: Hội ngộ bất ngờ

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 82: Ý tấp tểnh cầu thân

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 83: Gặp mặt mũi cầu hôn

  Wed, Oct 6, 2021

 • Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 85: Đến cửa ngõ cầu hôn

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 86: Tỷ muội đại chiến

  Wed, Oct 6, 2021

 • Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 87: Nguyên ca trở về

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 88: Lưỡng tình tương duyệt

  Wed, Oct 6, 2021

 • Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 90: Ba người gặp gỡ mặt

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 91: Hôn sự của Nguyên ca

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 92: Chuyện tiếp theo

  Wed, Oct 6, 2021

 • Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 94: Không còn lòng tin

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 95: Nản lòng thoái chí

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 96: Bắt đầu trả thù

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 97: xơi miếng trả miếng

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 98: Gieo dông tố, gặt bão

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 99: hầu hết chuyện bất nghĩa

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 100: Tập luyện lấy lòng

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 101: Tự vì thế và ràng buộc

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 102: Hai mặt mũi giành đấu

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 103: Tiếp tục gửi gắm đấu

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 104: Mối thù oán cướp thê tử

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 105: Cõi lòng tan nát

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 106: Sống bị tiêu diệt nằm trong nhau

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 107: Sự thiệt về Uyển Uyển

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 108: Chờ nường trở lại

  Wed, Oct 6, 2021

 • Wed, Oct 6, 2021

 • Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 111: Hoả nhãn kim tinh

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 112: Thật fake lộn lộn

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 113: Lo lắng bất an

  Wed, Oct 6, 2021

 • Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 115: Ly miêu hoán chúa

  Wed, Oct 6, 2021

 • Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 117: Che lấp liếm thân thuộc phận

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 118: Kẻ thắng người thua

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 119: Nha trả thân thuộc cận

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 120: Sống nằm trong chống (1)

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 121: Sống nằm trong chống (2)

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 122: Làm rõ rệt thân thuộc phận

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 123: Giải mến từng chuyện

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 124: Cuộc sinh sống ngọt ngào(1)

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 125: Cuộc sinh sống ngọt ngào và lắng đọng (2)

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 126: Nên cút con phố nào

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 127: Ai thắng ai thua

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 128: Con đàng tương lai

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 129: Đại kết viên (1)

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 130: Đại kết viên (2)

  Wed, Oct 6, 2021

 • Chương 131: Đại Kết viên (3)

  Xem thêm: đọc truyện tranh thuần tình nha đầu hỏa lạt lạt

  Wed, Oct 6, 2021

 • Wed, Oct 6, 2021

 • Wed, Oct 6, 2021

Hán Việt: Gian thần chi muội
  Tác giả: Trường Câu Lạc Nguyệt
  Tình trạng: Hoàn thành
  Số chương: 131 chương + 2 nước ngoài truyện
  Nguồn: Wiki dịch giờ đồng hồ hoa
  Coverter: Abe
  Editor: Tiểu Màn Thầu
  
  Thể loại: Ngôn tình, cổ kính , xuyên ko, ngọt, sủng
  Văn án: 
    Lâm Uyển đó là người tiếp tục viết lách đi ra cuốn đái thuyết " Em gái của lừa lọc thần" nhập truyện sở hữu một nữ giới phụ tự cao, ngạo mạn lại vô cùng ngốc nghếch. Nhưng thiếu hiểu biết tại vì sao nường lại xuyên nhập vào quyển truyện này, trớ trêu rộng lớn nường lại phát triển thành anh hùng ngốc nghếch bại.
  
     Vì tách mang đến phiên bản thân thuộc bản thân rớt vào vận mệnh bi thảm như nhập truyện, nên nường tiếp tục quyết tâm nên ôm thiệt chặt vị huynh trưởng sau đây tiếp tục phát triển thành đệ nhất lừa lọc thần. Chỉ sở hữu như vậy nường mới nhất hoàn toàn có thể bảo toàn được tính mạng của con người của tớ.
  
    Cứ tưởng từng chuyện tiếp tục ra mắt chất lượng tốt đẹp mắt, tuy nhiên nường thiếu hiểu biết vì như thế sao loại vị huynh trưởng ấy cứ trăm phương ngàn kế tiếp ko Chịu buông thả mang đến nường.
   
    Lâm Uyển: " Cuộc sinh sống này còn tồn tại chuyện gì tuy nhiên nường ko trải qua chuyện nữa không?"