đọc truyện điền văn hoàn

Truyện Điền Văn thông thường tế bào miêu tả cuộc sống đời thường đời thông thường, tình yêu mái ấm gia đình, sự chịu thương chịu khó, kiên trì và tình thương thương của những người dân dân cày. Trong khi, chuyên mục này cũng thông thường tương khắc họa những trường hợp xích míc xẩy ra vô xã hội vùng quê, kể từ cơ thể hiện những thông điệp về đạo đức nghề nghiệp, sự thẳng thắn và sự share.

Thiên Kim Thật Chăn Trâu Tại Tinh Tế

Thiên Kim Thật Chăn Trâu Tại Tinh Tế

7.7/10

Bạn đang xem: đọc truyện điền văn hoàn

1119

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nam Phong Bắc Ký

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Ngôn Tình

Chương 8
Sau Khi Lưu Lạc Trên Đảo Hoang Và Được Nàng Tiên Cá Nhặt Về Mỹ Nhân Ngư

Sau Khi Lưu Lạc Trên Đảo Hoang Và Được Nàng Tiên Cá Nhặt Về Mỹ Nhân Ngư

7.9/10

7761

Trạng thái: Full

Tác giả: Thiên Tại Thủy

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Bách Hợp, Huyền huyễn

Chương 128
Vai ác ôn Bạo Quân Xuyên Thành Pháo Hôi Nữ Xứng Cẩu

Vai ác ôn Bạo Quân Xuyên Thành Pháo Hôi Nữ Xứng Cẩu

7.3/10

1031

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thấu Minh Thảo Môi

Thể loại: Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 21
Xuyên Đến Trong Văn Niên Đại Làm Y Học

Xuyên Đến Trong Văn Niên Đại Làm Y Học

8.2/10

1571

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiểu Tiểu Đích Hiểu

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 19
Xuyên Nhanh Hóa Giải Chấp Niệm Của Người

Xuyên Nhanh Hóa Giải Chấp Niệm Của Người

7.5/10

1263

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Kỳ Phán

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng, Võng Du, Huyền huyễn

Chương 13
Thiên Tai Tận Thế Hành

Thiên Tai Tận Thế Hành

7.5/10

2212

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nam Thư

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Đam Mỹ, Mạt Thế

Chương 19
Khi Tôi Đổi Đối Tượng Đính Hôn Với Nữ Nhính

Khi Tôi Đổi Đối Tượng Đính Hôn Với Nữ Nhính

7.4/10

3249

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đại HĐ Hà Đông Lưu

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 41
Thế Thân Đi Nuôi Heo

Thế Thân Đi Nuôi Heo

8.3/10

1309

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Vinh Tiểu Hiên

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Khác, Xuyên Không, Huyền huyễn

Chương 12
Các Lão Phu Nhân Dưỡng Thành Ký

Các Lão Phu Nhân Dưỡng Thành Ký

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mạn Sở Trường An

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 132
Thập Niên 70 Tiểu Pháo Hôi Mang Không Gian Mạnh Mẽ Trọng Sinh

Thập Niên 70 Tiểu Pháo Hôi Mang Không Gian Mạnh Mẽ Trọng Sinh

7.2/10

1000

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thiên Mã Hành Không Đích Diêu Thần Y

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 0
Người Tại Rể

Người Tại Rể

7.4/10

1042

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu

Thể loại: Lịch Sử, Cổ Đại, Điền Văn, Quân Sự, Truyện Khác, Xuyên Không

Chương 1069
Làm Giàu Phu Nhân Thừa Tướng Là Nhà Giàu Nhất

Làm Giàu Phu Nhân Thừa Tướng Là Nhà Giàu Nhất

7.1/10

1032

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thần Âm

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 5

Thiên Kim Thật Chăn Trâu Tại Tinh Tế

7.7/10

Sau Khi Lưu Lạc Trên Đảo Hoang Và Được Nàng Tiên Cá Nhặt Về Mỹ Nhân Ngư

7.9/10

Vai ác ôn Bạo Quân Xuyên Thành Pháo Hôi Nữ Xứng Cẩu

7.3/10

Xuyên Đến Trong Văn Niên Đại Làm Y Học

8.2/10

Xuyên Nhanh Hóa Giải Chấp Niệm Của Người

7.5/10

Thiên Tai Tận Thế Hành

7.5/10

Khi Tôi Đổi Đối Tượng Đính Hôn Với Nữ Nhính

7.4/10

Thế Thân Đi Nuôi Heo

8.3/10

Các Lão Phu Nhân Dưỡng Thành Ký

7.8/10

Thập Niên 70 Tiểu Pháo Hôi Mang Không Gian Mạnh Mẽ Trọng Sinh

7.2/10

Làm Giàu Phu Nhân Thừa Tướng Là Nhà Giàu Nhất

7.1/10