doc truyen dam my

Các kiệt tác Đam Mỹ thông thường được viết lách với cùng 1 phong thái romantic, nhẹ dịu, lênh láng tình thân và tế bào miêu tả những tình tiết tình thương yêu trong những hero phái nam đặc biệt cụ thể và cảm động. Tuy nhiên, cũng có thể có những truyện Đam Mỹ được viết lách với phong thái tráng lệ và trang nghiêm, triệu tập nhập việc thể hiện tại những yếu tố xã hội, tư tưởng, linh tính của hero.

Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn

Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn

8.4/10

Bạn đang xem: doc truyen dam my

1K

Trạng thái: Full

Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 330
Sau Khi Âm Thanh Nội Tâm Của Người Qua Đường Giáp Bị Lộ Được Cả Nhà Sủng Ái

Sau Khi Âm Thanh Nội Tâm Của Người Qua Đường Giáp Bị Lộ Được Cả Nhà Sủng Ái

7.8/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tịch Triều Nam Ca

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 7
Phu Nhân Giả

Phu Nhân Giả

7.6/10

2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: W Tòng Tinh

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 46
Tuyển Thủ Chuyên Nghiệp Không Yêu Đương

Tuyển Thủ Chuyên Nghiệp Không Yêu Đương

7.4/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nguyệt Lượng Dữ Quất Tử

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị, Võng Du

Chương 7
Em Không Phải Một Nô Lệ

Em Không Phải Một Nô Lệ

7.8/10

1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Minhaanh

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Teen

Chương 28
Có Giỏi Thì Anh Làm Chồng Tôi Đi!

Có Giỏi Thì Anh Làm Chồng Tôi Đi!

7.2/10

3.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Cung Lộ Khả Khả

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 51
Phòng Phát Sóng Trực Tiếp Của Bạch Tiểu Nhung

Phòng Phát Sóng Trực Tiếp Của Bạch Tiểu Nhung

7.1/10

3.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mai

Thể loại: Mạt Thế, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 60
Xuyên Không Thành Phế Vật Ta Lắc Lư Khắp Tu Chân Giới

Xuyên Không Thành Phế Vật Ta Lắc Lư Khắp Tu Chân Giới

7.3/10

4.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mai

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 61
Nam Hậu Pháo Hôi Của Bạo Quân

Nam Hậu Pháo Hôi Của Bạo Quân

7.9/10

9.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Quyển Quyển Miêu

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu, Huyền Huyễn

Chương 108
Sau Khi Trọng Sinh Thành Long Vương Tôi Dựa Vào Hải Sản Làm Giàu

Sau Khi Trọng Sinh Thành Long Vương Tôi Dựa Vào Hải Sản Làm Giàu

7/10

21.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nguyệt Tịch Yên Vũ

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 120
Tui Gấu Trúc Làm Nhân Viên Chăn Nuôi Thế Mà Lại Hot

Tui Gấu Trúc Làm Nhân Viên Chăn Nuôi Thế Mà Lại Hot

7.1/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tửu Li Tử

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 13
Nữ Trang Đại Lão Công Lược Sổ Tay

Nữ Trang Đại Lão Công Lược Sổ Tay

7.9/10

1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Lãnh Sơn Nguyệt

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Chương 160
Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn

C330

Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn

8.4/10

1K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Sau Khi Âm Thanh Nội Tâm Của Người Qua Đường Giáp Bị Lộ Được Cả Nhà Sủng Ái

C7

Sau Khi Âm Thanh Nội Tâm Của Người Qua Đường Giáp Bị Lộ Được Cả Nhà Sủng Ái

7.8/10

1K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Phu Nhân Giả

C46

Phu Nhân Giả

7.6/10

2.1K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Xem thêm: mau xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút

Tuyển Thủ Chuyên Nghiệp Không Yêu Đương

C7

Tuyển Thủ Chuyên Nghiệp Không Yêu Đương

7.4/10

1K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Em Không Phải Một Nô Lệ

C28

Em Không Phải Một Nô Lệ

7.8/10

1.1K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Có Giỏi Thì Anh Làm Chồng Tôi Đi!

C51

Có Giỏi Thì Anh Làm Chồng Tôi Đi!

7.2/10

3.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Phòng Phát Sóng Trực Tiếp Của Bạch Tiểu Nhung

C60

Phòng Phát Sóng Trực Tiếp Của Bạch Tiểu Nhung

7.1/10

3.2K

Thể loại: Mạt Thế, Đam Mỹ

Xuyên Không Thành Phế Vật Ta Lắc Lư Khắp Tu Chân Giới

C61

Xuyên Không Thành Phế Vật Ta Lắc Lư Khắp Tu Chân Giới

7.3/10

4.7K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Nam Hậu Pháo Hôi Của Bạo Quân

C108

Nam Hậu Pháo Hôi Của Bạo Quân

7.9/10

9.7K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Sau Khi Trọng Sinh Thành Long Vương Tôi Dựa Vào Hải Sản Làm Giàu

C120

Sau Khi Trọng Sinh Thành Long Vương Tôi Dựa Vào Hải Sản Làm Giàu

7/10

21.8K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Tui Gấu Trúc Làm Nhân Viên Chăn Nuôi Thế Mà Lại Hot

C13

Tui Gấu Trúc Làm Nhân Viên Chăn Nuôi Thế Mà Lại Hot

7.1/10

1K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Nữ Trang Đại Lão Công Lược Sổ Tay

C160

Nữ Trang Đại Lão Công Lược Sổ Tay

7.9/10

1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn

8.4/10

Sau Khi Âm Thanh Nội Tâm Của Người Qua Đường Giáp Bị Lộ Được Cả Nhà Sủng Ái

7.8/10

Phu Nhân Giả

7.6/10

Tuyển Thủ Chuyên Nghiệp Không Yêu Đương

7.4/10

Em Không Phải Một Nô Lệ

7.8/10

Có Giỏi Thì Anh Làm Chồng Tôi Đi!

7.2/10

Phòng Phát Sóng Trực Tiếp Của Bạch Tiểu Nhung

7.1/10

Xuyên Không Thành Phế Vật Ta Lắc Lư Khắp Tu Chân Giới

7.3/10

Nam Hậu Pháo Hôi Của Bạo Quân

7.9/10

Sau Khi Trọng Sinh Thành Long Vương Tôi Dựa Vào Hải Sản Làm Giàu

7/10

Nữ Trang Đại Lão Công Lược Sổ Tay

7.9/10