Điều Kiện Cần Để Các Gen Phân Li Độc Lập Thì, Quy Luật Phân Li Độc Lập Thực Chất Nói Về

Điều kiện cần để hai tính trạng di truyền theo quy luật phân li độc lập của Menđen là: Mỗi tính trạng do một gen quy định, các locus quy định các tính trạng khác nhau phải nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau và quá trình giảm phân diễn ra bình thường.

Bạn đang xem: Để các gen phân li độc lập

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỔ ĐIỂN TỪ SÙNG HƯƠNG!

Bạn đang băn khoăn về việc tham gia kỳ thi và không biết hỏi ai?

Bạn cần lịch học ôn thi có phương pháp từ những người thừa nhận về các kỳ thi và câu đố?

Bạn cần giáo viên đồng hành Trong quá trình huấn luyện?

Chính vì vậy Sesame – neftekumsk.com, đơn vị chuyên luyện thi sẽ giúp bạn:

Lộ trình bài bản 5V: Từ căn bản – Ôn luyện từng phần thi – Luyện đề Bao quát lượng kiến ​​thức bằng hệ thống ngân hàng 15.000 câu hỏi độc quyền Kết hợp học tương tác trực tiếp, giáo viên chủ nhiệm hỗ trợ xuyên suốt quá trình

Tư vấn miễn phí – TẠI ĐÂY

bài tập liên quan

Luật Đồng hóa Độc lập Thực hành Hiện nay

Nhóm 2K5 chuẩn bị miễn phí cho kỳ thi đánh giá năng lực 2023

*

Theo mè trên

*

*

Đăng ký tư vấn

Gửi Thông Tin

câu hỏi liên quan

Quy luật phân li độc lập được phát biểu như sau: Khi lai cặp bố mẹ …………. khác nhau ở…….cặp tính trạng tương phản, sự di truyền của cặp tính trạng này……di ​​truyền cho cặp tính trạng kia.

Quy luật phân li độc lập giúp giải thích hiện tượng:

Điều kiện để hai tính trạng di truyền theo quy luật phân li độc lập của Menđen là:

Theo quy luật di truyền, sự phân li độc lập mang gen trội là trội hoàn toàn. Nếu P thuần chủng khác nhau n cặp tương phản thì F1 dị hợp bao nhiêu cặp gen?

Xét 2 cặp alen A, a và B, b nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau. Hãy cho biết: Quần thể có thể có bao nhiêu loại kiểu gen khác nhau?

Một cơ thể có kiểu gen AaBbddEe qua giảm phân sẽ tạo ra số giao tử là:

Tham Khảo Thêm:  Soạn bài Ông Đồ - Văn mẫu hay

Về mặt lí thuyết, cơ thể có kiểu gen aaBB giảm phân sẽ tạo ra loại giao tử aB chiếm tỉ lệ

Phép lai giữa 2 cá thể mang 3 tính trạng trội và lặn riêng biệt AaBbDd x AaBbDd sẽ có:

Trong trường hợp gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, các gen phân li độc lập và tổ hợp tự do. Phép lai AaBb × aabb tạo ra thế hệ con với tỉ lệ phân li kiểu hình

Lai AaBb × Aabb. Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng và tính trạng trội là trội hoàn toàn, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình (AB-) ở đời con chiếm tỉ lệ

Theo quy luật phân li độc lập của Menđen, theo lí thuyết cây AaBbCcDd khi tự thụ phấn sẽ cho bao nhiêu phần trăm đời con có kiểu hình trội về 3 trong 4 tính trạng?

Ở một loài bọ cánh cứng: A mắt dẹt là trội hoàn toàn so với a: mắt lồi; B mắt xám, trội hoàn toàn so với b: mắt trắng. Biết rằng gen nằm trên nhiễm sắc thể thường và đồng hợp tử mắt dẹt bị chết ngay sau khi sinh ra. Trong phép lai AaBb x AaBb thu được 789 đời con sống sót. Số đời con có mắt lồi trắng là

Cho biết gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định hoa trắng, gen B quy định hạt vàng trội hoàn toàn so với gen b quy định hạt xanh. Hai cặp gen này nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể khác nhau. Cho cây hoa đỏ, hạt xanh thuần chủng P giao phấn với cây hoa trắng, hạt vàng được F1, F1 tự do giao phấn với F2. Lấy 4 cây ở F2, xác suất để trong 4 cây này có một cây hoa đỏ, hạt vàng là:

Giả sử AA có hoa đỏ, aa hoa trắng, Aa hoa hồng, BB quả tròn, Bb quả bầu dục và bb quả rất dẹt. D thân cao là trội hoàn toàn so với d thân thấp. Thực hiện phép lai giữa hai cá thể P mang kiểu gen: AAbbDd và AaBbDd. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình thu được ở đời con F1 lần lượt là:

Tham Khảo Thêm:  Ý nghĩa của lời nói trong cuộc sống hay nhất - Văn mẫu lớp 7

Chứng tỏ mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Phép lai P: AaBbDdEe × AaBbDdEe thu được F1. Về mặt lí thuyết, có mấy kết luận đúng về kết quả của F1

(1) Kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn ở đời con chiếm tỉ lệ 9/256.

(2) Từ phép lai trên có thể tạo ra tối đa 8 dòng thuần.

(3) Xác suất để con có kiểu gen giống bố mẹ là 1/16.

(4) Tỉ lệ đời con có kiểu hình khác bố mẹ là (3/4).

(5) Có 256 loại tổ hợp giao tử được hình thành từ phép lai trên.

Ở đậu Hà Lan gen A quy định hạt vàng, a quy định hạt xanh, B quy định hạt trơn, b quy định hạt nhăn. Hai cặp gen này di truyền độc lập với nhau: Lai phân tích 1 cây đậu Hà Lan có kiểu hình trội, thế hệ sau có tỉ lệ 50% rượu trơn : 50% xanh trơn. Cây đậu Hà Lan đó phải có kiểu gen là:

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Có bao nhiêu phép lai cho kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 : 3 : 1 : 1?

1. AAbbDd × AaBBDd

2. Aabbdd × aaBbDD

3. aaBbdd × AaBbdd

4. AaBbDd × AabbDD

Hãy xác định kiểu gen của P để thế hệ sau thu được tỉ lệ kiểu hình là 18:9:9:6:6:3:3:3:3:2:1:1

Ở một loài thực vật, mỗi tính trạng do 1 gen có 2 alen quy định, tính trạng trội là trội hoàn toàn. Cho (P) dị hợp 3 cặp gen giao phấn với cây chưa biết kiểu gen. Biết rằng không xảy ra đột biến, các gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phép lai thu được đời con F1 phân li kiểu hình theo tỉ lệ 9 : 9 : 3 : 3 : 3 : 1 : 1.

Chứng tỏ gen trội là trội hoàn toàn, mỗi gen quy định 1 tính trạng, không xảy ra đột biến. Phép lai ♂AaBbDdEE × ♀AabbddEe thu được F1. Về mặt lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. F1 có 32 kiểu gen và 8 kiểu hình.

II. Tỉ lệ kiểu hình trội về tất cả các tính trạng chiếm tỉ lệ 18,75%.

Tham Khảo Thêm:  Đáp Án, Đề Thi Và Đáp Án Môn Địa Mã Đề 320 Môn Địa Lý Thpt Quốc Gia 2022

Xem thêm: Mua Bộ Vẽ Màu Nước Cơ Bản, Combo Dụng Cụ Vẽ Màu Nước Cho Người Mới Bắt Đầu

III. Có 10 kiểu gen quy định kiểu hình trội về cả 3 tình trạng trên.

IV. Tỉ lệ đời con có kiểu hình giống mẹ là 3/16.

Cho biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn; giảm phân tứ bội chỉ tạo giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh. Xét các phép lai sau:

1. AAaaBbbb × aaaaBBbb.

2. AAaaBBbb × AaaaBbbb.

3. AaaaBBBb × AAaaBbbb.

4. AaaaBBbb × Aabb.

5. AAaaBBbb × aabb

6. AAaaBBbb × Aabb.

Theo lí thuyết, trong 6 phép lai trên có bao nhiêu phép lai có 9 kiểu gen, 4 kiểu hình?

Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do một gen có 3 alen là A1 quy định; A2; A3 quy định và có quan hệ tính trạng trội lặn hoàn toàn. Trong đó alen A1 quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen A2 và alen A3, alen A2 quy định hoa trắng trội hoàn toàn so với alen A3 quy định hoa vàng. Cho các cây hoa đỏ (P) lưỡng bội giao phấn với nhau được F1. Gây đột biến tứ bội các hợp tử F1 bằng cônsixin thu được các cây tứ bội. Lấy 2 cây tứ bội đều hoa đỏ ở F1 đem lai với nhau, ở F2 thu được 2 loại kiểu hình, trong đó cây hoa vàng chiếm tỉ lệ 1/36. Cho rằng một cây tứ bội giảm phân chỉ tạo ra các giao tử lưỡng bội, các giao tử lưỡng bội thụ tinh với xác suất bằng nhau. Về mặt lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây về F2 là đúng?

I. Có 4 kiểu gen khác nhau.

II. Tỉ lệ kiểu gen chỉ có 1 alen A3 trong số kiểu gen chứa alen A3 quy định hoa đỏ là 1/3.

III. Chọn ngẫu nhiên một cây có hoa đỏ, xác suất thu được cây mang alen A3 là 34/35.

IV. Tỉ lệ cây hoa đỏ mang 2 alen A1 trong số cây hoa đỏ mang alen A3 là 17/9.

Related Posts

Cách Vẽ Pokemon Hệ Điện Zeraora Mới Nhất

Mời các bạn khám phá thông tin và kiến ​​thức về Cách vẽ pokemon dạng bay Hot nhất hiện nay được quan tâm nhiều nhất, đừng quên…

Cách Vẽ Tường Đơn Giản Từ Họa Sĩ, Hướng Dẫn Cách Vẽ Tranh Tường Siêu Đơn Giản

Tranh tường hiện nay đang hot như thế nào chắc các bạn cũng đã biết. Vì vậy, bạn muốn vẽ một bức tranh tường? Bạn không biết…

Đề Thi Tin Học Trẻ Scratch, Đề Thi Tin Học Trẻ Lâm Đồng 2021

neftekumsk.com Chia sẻ với bạn kỳ thi cào tiểu học 2021– Bảng A – Trường tiểu học Scratch. Năm nay, một điểm khác là…

Hướng Dẫn Các Bước Vẽ Nail Cơ Bản Tại Nhà Đơn Giản Ai Cũng Làm Được

Học nail cơ bản tại nhà là từ khóa dành cho các bạn muốn tự học nail để có thể tự chăm sóc móng tại nhà mà…

Top 20 Bản Vẽ Cad Máy Nén Khí Nén, Bản Vẽ Cad Chi Tiết Máy Ngành Cơ Khí Chuẩn Nhất

Trình duyệt của bạn đã tắt hỗ trợ JAVASCRIPT. Trang web chỉ hoạt động khi bạn bật lại. Để xem cách bật JAVASCRIPT, hãy nhấp vào đây!…

Phần Mềm Vẽ 3D Trên Ipad Dành Cho Nghề Tư Vấn Thiết Kế Nội Thất

Công nghệ ngày càng phát triển với những thiết bị cầm tay hỗ trợ rất tốt cho công việc và đặc biệt là iPad hay máy tính…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *