đế vương công lược

 • Reads 168,906
 • Votes 7,789
 • Parts 191

Complete, First published Sep 18, 2021

Bạn đang xem: đế vương công lược

Table of contents

 • Chương 1: Vương trở nên án mạng [Phòng ốc của Tây Nam Vương phủ đó là như vậy!]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 2: Cửu huyền cơ [Ta mong muốn phân tử châu kia]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 3: Lưu đại nhân cho tới [Sợ rằng lại mong muốn thực hiện mai]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 4: Chẳng lẽ ngươi âm thầm mến Sa Đạt? [Lưu gia - phiền hà khó khăn gỡ]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 5: Biến động vô cung [Ta cút coi người trong thâm tâm ngươi]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 6: Bồ đề tâm kinh [Mưu loại ở từng nơi]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 7: Nhiễm Nguyệt Lâu [Rốt cuộc với thăm dò được thông tin gì hoặc không?]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 8: Biến cố vô Lưu phủ [Bọ ngựa bắt ve]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 9: Nhà mộc đàng sau núi [Đừng ác vì vậy a]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 10: Một cuộc dịch chuyển [Ai rằng tất cả chúng ta nên về Tây Nam]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 11: Gặp lại [Chẳng vày ko gặp]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 12: Như lúc này rất tuyệt [Thành thân mật rồi mới nhất gọi là tốt]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 13: Thư sinh tới từ Giang Nam [Cùng Hoàng thượng nói chuyện đặc biệt phấn khởi vẻ]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 14: Tây Nam Vương chớ hốt hoảng [Ôn đại nhân cho tới Thục Trung rồi]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 15: Hoan Thiên Trại [Nếu là fake trở trung thực thì nên làm thế nào bây giờ?]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 16: Vị công công này [Hay là tất cả chúng ta nằm trong cút nấu nướng nước lạnh lẽo đi]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 17: Thiên Thần Sa [Biết đâu chừng hoàn toàn có thể lần được]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 18: Phỉ Miễn quốc [Còn ko nhanh chóng chân cút bắt gặp người này ê đi!!!]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 19: Thành Đại Nhạn [Khắp điểm đều là cơ quan]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 20: Quỹ đen sạm [Hay là tối ni cho tới thăm dò xét?]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 21: Hộp mộc [Ta gom ngươi dịch dung]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 22: Mật thất [Võ công này khẳng định hoàn toàn có thể trị bách bệnh]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 23: Kim Sơn (núi vàng) ở ngoài trở nên [Lam Cơ ở khách hàng điếm Nhạn Hồi]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 24: Ngụy Tử Y [Đem Tây Nam Vương cút cút, cút đi]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 25: Quy Lai tô trang [Lửa rộng lớn ngập trời]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 26: Cùng nhau quay trở lại vương vãi trở nên [Đây đó là Bồ Đề tâm kinh]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 27: Đốt Tinh Cục [Ván cờ thiên cổ]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 28: Mộc Si Lão Nhân [Bát phung phí trận pháp]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 29: Cao Ly Vương tiếp đây

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 30: Tử Tượng cóc ba chân [Nghe rằng Trại Phan An bị dịch rồi]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 31: Tỉ võ [Cần nên xấu xa rộng lớn chút nữa mới nhất được!!!]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 32: Tâm ý [Người yêu thương đậm đà ko nên chỉ bản thân ngươi]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 33: Mưu tiếp [Hay là sư phụ dịch dung đi!]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 34: Món ăn Tây Nam [Ta mong muốn cho tới núi Ngọc Quan một chuyến]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 35: Triều Nhai [Mê vực Nam Hải]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 36: Triều Nhai đắm đuối âm [Gặp được một người quen]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 37: Một người dân có duyên không giống [Trái tim bị áp bức của Tây Nam Vương]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 38: Thương Nam Châu [Phi Loan Lâu chủ]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 39: Làm giao dịch thanh toán [Khắp điểm đều là hoàng kim]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 40: Tìm được [Các ngươi cũng ko cần thiết lắm đâu]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 41: Hồi cung [Sao lại ko thấy cây mai]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 42: Gặp được người trong thâm tâm ca ca [Đệ đệ cảm nhận thấy vô nằm trong khiếp sợ]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 43: Thương lượng [Vì sao nên lưu giữ người lại vô cung]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 44: Từ núi Ngọc Quan quay trở lại [Dường như Lan Nhất Triển ê đang được bị tiêu diệt thật]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 45: Đi tuần [Hôn cũng thơm rồi nhưng mà, vì thế sao ko đánh dấu qua chuyện đêm]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 46: Cao nhân [Ngươi tạo điều kiện cho ta đi làm việc một việc]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 47: Triều Nhai chuyện xưa [Tham niệm là nõn tai họa]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 49: Ma quỷ lộng hành [Sự tình cứ chuyện này tiếp nối nhau chuyện kia]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 50: Luyện và ko luyện [Nửa người nửa quỷ cũng đảm bảo chất lượng rộng lớn đang được bị tiêu diệt rồi]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 51: Tham hoan [Ít nhất còn tồn tại chục ngày này]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 52: Cơ duyên xảo phù hợp [ta dạy dỗ ngươi đập phá giải Đốt Tinh Cục]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 53: Giữa buổi ngày ban mặt mũi cướp loại đệ [Lão đầu bị tiêu diệt tiệt này vượt lên vô sỉ]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 54: Tư vị với tức phụ kính yêu [Thật là tốt]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 55: Tô Hoài tô trang [Tây Nam Vương mong muốn tới]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 56: Rốt cuộc thì này đó là ai? [Người đảm bảo chất lượng thì nên với mệnh tốt]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 57: Huyền Minh Hàn Thiết [Đóa hoa nở vô miền phung phí dã]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 58: Yêu lần thức tỉnh [Hợp Hoan Cổ.... tối thiểu.... cũng nên hạ cấp đôi]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 59: Không bị tiêu diệt đó là chẳng sao [Cùng lắm thì trở lại tây-nam thôi]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 61: Biệt ly [Ngươi nên trở lại]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 62: Thành Quan Hải [Bóng trong sạch thành]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 63: Người Nam Dương bên trên hòn đảo Triều Nhai [Mê Vụ trận pháp]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 64: Huyền Thiên [Chuyện vượt lên khứ đang được qua]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 65: Yêu lần thức tỉnh [Đi lần một chậu cẩu huyết về vẩy lên đi]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 66: Hồi cung [Vòng tròn xoe vừa phải khít]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 67: Giữ được tính mạng của con người trước đang được

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 68: Bế quan tiền [Thư của Tây Nam Phủ]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 69: Trừ tịch (Giao thừa)

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 70: Xuôi Nam [Vì sao Hoàng thượng lại nên cho tới Tây Nam?]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 71: Không bắt gặp [Người này bị tiêu diệt trước, người ê thắng]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 72: Đường về [Xem người này tức bị tiêu diệt người nào]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 73: Hồi nhỏ [Thích khách hàng tới từ Bạch Tượng quốc]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 74: Giao dịch [Vẫn là ca ca của tôi đảm bảo chất lượng hơn]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 75: Cố nhân [Giao hữu ko cảnh giác lòng chua xót]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 76: Cùng nhau cút trước [Nghe rằng Tây Nam Vương lặng lẽ thoát ra khỏi phủ rồi]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 77: Bạch Tượng quốc [Có người nom trúng vị tè công tử này nha]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 78: Gặp người thân quen [Chậc chậc chậc mặc dù hóa trở nên tro cũng nhìn thấy nha]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 79: Hai vị thiếu thốn gia của Kiếm Môn [Khách nhân tới từ Đại Sở]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 80: Tinh Châu [Đương kim Hoàng thượng thực sự khác lạ với những người khác]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 81: Khách nhân [Vì sao Hoàng thượng lại tới?]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 82: Trận pháp thân thuộc [Có được toàn cỗ ko phí công lao]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 83: Truy lần [Chân trời góc bể cũng tìm tới mang đến trẫm]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 84: Hắc Nha [Thiên Thần Sa ở đỉnh Hoang Dã Vân]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 85: Gặp lại [Người đâu! Bắt mến khách]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 86: Đỉnh Hoang Dã Vân [Lấy được Thiên Thần Sa đang được rồi tính tiếp]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 87: Thuyền rộng lớn [Ngươi tách rời tớ một chút]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 88: Không được cho phép rằng ltinh tinh [Ngươi dám khiển trách cứ Thiên tử Đại Sở?]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 89: Thiên Thần Sa là vật gì [Trời sinh mệnh hoàng hậu]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 90: Như nguyện nhưng mà về [Vị Ôn đại nhân ê đang được quay trở lại vương vãi trở nên rồi]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 91: Tây Nam Vương lại phản rồi [Nha~]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 92: Đoạn Vương nên cảnh giác người này [Một phiến lá nhỏ]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 93: Tam Thước Lãng [Một tè trùng khí phách cực!]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 94: Thiên Ưng Các [Cái gì gọi là tai cất cánh vạ gió]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 95: Tử Long Quyết [Cái gì gọi là không còn lối chối cãi]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 96: Đêm trước thời gian ngày trận chiến [Vì miệt trau quá nhiều nên hói đỉnh đầu rồi]

  Xem thêm: vi phu từng là ngạo thiên

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 97: Loạn Tùy Châu [Dẫn ngươi ra phía bên ngoài giải sầu]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 98: Sơn động [Tranh thủ thời hạn nửa ngày]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 99: Sơ chiến cáo tiệp [Giúp trẫm lần một thứ]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 100: Tây Nam Vương thiệt giả

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 101: Đêm đặc biệt an tĩnh [Chỉ là cảm nhận thấy như vậy này thiệt tốt]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 102: Tộc Ngư Vĩ (đuôi cá) [Chi vày cứ đi tìm kiếm một phen demo xem]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 103: Phải nghĩ về theo phía tốt! [Biết đâu ngày mai bản thân có khả năng sẽ bị điếc]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 104: Đại thắng quay trở lại [Hay là tớ nấu nướng cơm trắng mang đến ngươi ăn]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 105: Hoa nở nhị đóa [Một cây nhiều cành]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 106: Chợ tối vô vương vãi trở nên [Tức phụ ngôi nhà bản thân mình nên tự động lần lấy]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 107: Khách đến từ Bạch Tượng quốc [Cây thoa vàng thân mật sống lưng chừng núi]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 108: Kim Xu [Xảy rời khỏi chút nhiễu loạn]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 109: Lưu Thương Kiếm Các [Trừ vị thơm phu rời khỏi còn ghi nhớ rõ ràng Tây Nam Vương]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 110: Hội Vũ Y [Mượn người Hoặc là mượn xiêm y]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 111: Độc Ngũ [Không chịu đựng nổi chuyện thường niên đều nên kéo hồng trù đoạn]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 112: Mưu tiếp [Đi coi một ít cũng ko sao]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 113: Đại hòa thượng [Tây Nam Vương ngượng ngùng vượt lên trở nên giận]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 114: Thẩm vấn [Kĩ năng chải đầu...cuồng bạo]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 115: Tỉ võ [MAU BUÔNG HOÀNG THƯỢNG RA!!!]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 116: Gặp nhau [Tiểu Vương gia và Cửu năng lượng điện hạ...bắt gặp nhau]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 117: Cùng nhau vô cung [Dù sao quý khách đều là kẻ mến dược liệu]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 118: Khi này trở nên thân mật [Rốt cuộc là sính nghi Hoặc là của hồi môn]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 119: Cung năng lượng điện cũ [Tâm tư ti tiện của những người đê tiện]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 120: Xuôi phái mạnh [Như vậy nhưng mà cũng hoàn toàn có thể rước rời khỏi thực hiện lễ vật]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 121: Dịch dung hàng fake người không giống

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 122: Có người cản giá bán [Đoạn Tiểu Vương gia bị sét tấn công trúng đầu rồi]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 123: Tây Nam Phủ [Phải cướp dung dịch Hoặc là nên cướp ca ca]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 124: Thế viên [Thời tự khắc then chốt, tẩu tẩu vẫn đứng về phía ca ca]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 125: Bay lên trời chui xuống khu đất [Ngươi dám chê trẫm!!!!!]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 126: Kịch hoặc [Ngươi dám trộm long bào của trẫm!!!]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 127: Mã Lục [Võ công cao cho tới đâu cũng đơn thuần đầu hói]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 128: Đánh bậy tấn công bạ [Có người từng trải qua Nam Dương]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 129: Xuất chinh [Vì sao nên khẩn trương trước Sở Hạng]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 130: Hai dòng sản phẩm đầu trọc [Một cuộc chạm chán TUYỆT VỜI]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 131: Diệu Tâm [Vì sao một ít cũng ko A di đà phật?]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 132: Bắt người [Tư vị với tức phụ kính yêu cực kì tốt]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 133: Không mến thì ko mến [Quản hắn thực hiện chi]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 134: Muốn thực hiện dòng sản phẩm gì?

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 135: Đột đổi mới [Cái gì gọi là ám ảnh]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 136: Mộng yểm [Đợi ca ca khỏe khoắn rồi, ai ê mặc dù sao vẫn nên thiến!!!]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 137: Giải quyết ổn định kết quả [Kẻ "không giơ" ê đang được ở chống bếp]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 138: Sinh nhật [Tặng một lễ phẩm rồi tặng thêm 1 Tây Nam Vương nữa]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 139: Nguyệt Lạc [Rất hoàn toàn có thể đấy là loại Hải Thần nương nương đánh dấu a]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 140: Ẩn tình mặt mũi trong

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 141: Ly loại gián [Vì sao nên dữ thế chủ động đi tìm kiếm Diệp Cốc chủ?]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 142: Rùa rộng lớn [Có mong muốn hội tụ lại mang đến ngươi thực hiện tọa kỵ hoặc không?]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 143: Phá trận [Không với gì cần thiết rộng lớn ngươi]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 144: Ảo hình ảnh [Khắp người giàn giụa lông a!]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 145: Mưa độc [Là mong muốn tứ thơm mang đến ai?]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 146: Chuyện đang được xẩy ra [Đại sư căn vặn ngươi mong muốn lúc nào trở nên thân]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 147: Giao chiến [Liên quan tiền gì cho tới dòng sản phẩm loại thanh hao lông gà như ngươi!]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 148: Bầy cá [Yêu lần tỉnh]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 149: Ôn tình [Tần Cung ngôi nhà cũng không tồn tại gì xứng đáng nhằm ước ao]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 150: Tiểu Kim Tử [Cũng ko biết Nam sư phụ cướp được kể từ đâu]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 151: Âm thanh quỷ quỷ [Cháy khét cũng nên ăn]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 152: Duyên phận [Quanh xung quanh quẩn quẩn rồi cũng trở về]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 153: Trận chiến loại nhị [Đội thuyền như sản phẩm núi]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 154: Biến cố [Tương lai e là trong cả chống chứa chấp củi cũng không tồn tại nhưng mà ngủ]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 155: Thiên chi nhai [Nương tử của tớ có bầu rồi]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 156: Hay là chống hèo cút coi trận pháp

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 157: Tìm về [Cũng ko biết đang được tái mét giá bán chưa]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 158: Gặp lại [Ca ca đơn thuần đùng một phát đặc biệt mong muốn thổ huyết]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 159: Người lãng mạn [Có cần thiết bàn giặt áo quần không?]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 160: Ẩn tình bên trên hòn đảo phung phí [Không sủng nương nương thì nên sủng ai]

  Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 161: Ôn tồn [Gọi tướng tá công nghe một chút]

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 162: Sư phụ [Mang cho tới một bảo bối]

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 163: Rốt cuộc phân tử châu với hiệu quả gì [Hay là vứt xuống biển cả đi]

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 164: Đại quân xuất chiến [Chỉ hoàn toàn có thể thắng chứ không hề thể thua]

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 165: Âm thanh quỷ quỷ quái [Có thể là vì ngươi bị ù tai]

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 166: Không vày kể từ quan tiền [Thật sự là điềm tốt a]

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 167: Công hòn đảo [Đã tới nay rồi còn rằng dòng sản phẩm rắm]

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 168: Đắc thắng [Đây phía trên đấy là bạn dạng thể của ngươi hiển linh?]

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 169: Thu hoạch ngoài ý mong muốn [Một dòng sản phẩm hình xăm kéo theo đại hội nhận thân]

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 170: Cái gọi là từng vùng mừng vui

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 171: Xin kính chào đại sư

  Sun, Sep 19, 2021

 • Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 173: Cương thi đua [Con u nó vì thế sao vẫn còn đó hoàn toàn có thể đứng lên]

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 174: Huyền cơ [Nghĩ một phương án lấy về tự động bản thân dùng]

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 175: Băng quan tiền [Quái vật ngủ say]

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 176: Rối mộc [Lấy về tự động bản thân dùng]

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 177: Cuộc chiến ở đầu cuối (thượng) [Đột biến]

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 178: Cuộc chiến ở đầu cuối (trung) [Yêu lần thức tỉnh]

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 179: Cuộc chiến ở đầu cuối (hạ) [Đại thắng]

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 180: Đánh bậy tấn công bạ [Trong cõi u minh tự động với thiên ý]

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 181: Đường về [Nghe rằng là với tè thoại bạn dạng vừa rồi nha]

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 182: Về ngôi nhà [Ba ngày sau tất cả chúng ta trở nên thân]

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 183: Thành thân mật [Nghe rằng vương vãi gia mong muốn trở nên thân mật với hoàng thượng]

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 184: Tân thơm [Cưới về ngôi nhà rồi cũng ko mang đến ăn cơm]

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 185: Hồi cung [Đào đại nhân ngươi trong thời điểm tạm thời chớ ngất]

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 186: Hậu thơm [Chính là mong muốn thực hiện bất kể chuyện gì đều nên nằm trong nhau]

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 187: Tân niên [Hết thảy vì thế năm tiếp theo đại hôn]

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 188: Thất Tuyệt vương vãi mong muốn tới

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 189: Sư phụ [Vì sao với người trời nắng và nóng chang chang còn quấn đầu lại]

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 190: Khắp vùng mừng phấn khởi [Thiên tử đại hôn]

  Sun, Sep 19, 2021

  Xem thêm: chiếc bật lửa và váy công chúa wattpad

 • Chương 191: Nhạc thổ [Trường phong vạn dặm, như vẽ giang sơn]

  Sun, Sep 19, 2021

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San
  Thể loại: Đam mỹ, cường cường, cung đình hầu tước đoạt, tình hữu độc cộng đồng, tình thánh công x nhà vua thụ, HE.
  Nhân vật chính: Đoạn Bạch Nguyệt x Sở Uyên.
  Bản gốc: Hoàn chủ yếu văn 201c
  Edit: Haerie
  
  Xuất thân mật kể từ hoàng gia, Sở Uyên từng việc thực hiện đều như cút một nước cờ - hoàn toàn có thể nom như không tồn tại gì, tuy nhiên với tác động tới cả đại viên.
  
  Đăng cơ năm chục tám tuổi tác thì ko cho tới nửa năm tiếp theo Vân Nam đang được nổi loàn, tuy vậy những lão thần đương triều từng người một tâm tư nguyện vọng không giống nhau tuy nhiên đều mong muốn coi tân nhà vua tiếp tục xử lý viên diện ra làm sao. Cũng thiệt khôn lường, tân đế ở vương vãi trở nên còn còn chưa kịp dẫn đến động tĩnh thì ngàn dặm ngoài ê, Tây Nam Vương Đoạn Bạch Nguyệt đang được sớm tự động xuất binh dẹp loàn, thế như chẻ tre, không thật nửa năm đang được bình quyết định giặc cỏ.
  
  Nội cung thưa thớt ánh trăng, Sở Uyên tự động tay đóng góp con cái vết, hạ mệnh lệnh fake mật hàm khẩn cung cấp tám trăm dặm cho tới Vân Nam - Lần đó lại mong muốn trẫm người sử dụng vật gì trao đổi?
  
  Nét chữ rắn rỏi ngấm qua chuyện cả mặt mũi sau giấy tờ tuyên trở nên, đa số hoàn toàn có thể nom rời khỏi được khi ghi chép bao nhiêu chữ này, vị đế vương vãi con trẻ tuổi tác đang được cuồng nộ rời khỏi sao.
  
  Đoạn Bạch Nguyệt ung dung ngỏ giấy tờ rời khỏi, đoan đoan chủ yếu chính vấn đáp một chữ.
  
  Ngươi.

#3mỹ