De Thi Vào 10 Môn Văn Quảng Ngãi 2019 Môn Văn Tỉnh Quảng Ngãi

tài liệu liên quan

Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2019 có đáp án chi tiết | Văn, đề thi vào lớp 10 – Ôn tập

Bạn đang xem: Đề thi vào 10 môn văn Quảng Ngãi 2019

Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2019 có đáp án chi tiết | Văn, đề thi vào lớp 10 – Ôn tập 5 78 0
Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2019 Sở Quảng Trị có đáp án chi tiết | Văn, đề thi vào lớp 10 – Ôn tập
Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2019 Sở Quảng Trị có đáp án chi tiết | Văn, đề thi vào lớp 10 – Ôn tập 7 5 0
Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2019 Sở Quảng Ninh có đáp án chi tiết | Văn, đề thi vào lớp 10 – Ôn tập
Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2019 Sở Quảng Ninh có đáp án chi tiết | Văn, đề thi vào lớp 10 – Ôn tập 4 81 0
Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2019 của Sở Quảng Bình có đáp án chi tiết | Văn, đề thi vào lớp 10 – Ôn tập
Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2019 của Sở Quảng Bình có đáp án chi tiết | Văn, đề thi vào lớp 10 – Ôn tập 5 7 0
Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2019 Sở Hà Tĩnh có đáp án chi tiết | Văn, đề thi vào lớp 10 – Ôn tập
Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2019 Sở Hà Tĩnh có đáp án chi tiết | Văn, đề thi vào lớp 10 – Ôn tập 3 111 0
Đề thi vào lớp 10 môn Văn 2019 Sở Đà Nẵng có đáp án chi tiết | Văn, đề thi vào lớp 10 – Ôn tập
Đề thi vào lớp 10 môn Văn 2019 Sở Đà Nẵng có đáp án chi tiết | Văn, đề thi vào lớp 10 – Ôn tập 4 15 0
Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2019 Sở Hải Dương có đáp án chi tiết | Văn, đề thi vào lớp 10 – Ôn tập
Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2019 Sở Hải Dương có đáp án chi tiết | Văn, đề thi vào lớp 10 – Ôn tập 4 51 0
Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2019 Sở Ninh Thuận có đáp án chi tiết | Văn, đề thi vào lớp 10 – Ôn tập
Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2019 Sở Ninh Thuận có đáp án chi tiết | Văn, đề thi vào lớp 10 – Ôn tập 5 163 0
Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2019 Sở Kiên Giang có đáp án chi tiết | Văn, đề thi vào lớp 10 – Ôn tập
Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2019 Sở Kiên Giang có đáp án chi tiết | Văn, đề thi vào lớp 10 – Ôn tập 5 11 0
Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2019 Sở Khánh Hòa có đáp án chi tiết | Văn, đề thi vào lớp 10 – Ôn tập
Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2019 Sở Khánh Hòa có đáp án chi tiết | Văn, đề thi vào lớp 10 – Ôn tập 6 61 0
Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2019 của Sở Thanh Hóa có đáp án chi tiết | Văn, đề thi vào lớp 10 – Ôn tập

Tham Khảo Thêm:  Soạn bài Làm người nhân ái

Xem thêm: Nhạc Khó Vẽ Nụ Cười Của Đạt G, Du Uyên Nhạc Việt Song Ca Hay Nhất 2020 V

Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2019 của Sở Thanh Hóa có đáp án chi tiết | Văn, đề thi vào lớp 10 – Ôn tập 5 153 0
Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2019 Sở Tây Ninh có đáp án chi tiết | Văn, đề thi vào lớp 10 – Ôn tập
Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2019 Sở Tây Ninh có đáp án chi tiết | Văn, đề thi vào lớp 10 – Ôn tập 6 18 0
Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2019 Sở Vĩnh Phúc có đáp án chi tiết | Văn, đề thi vào lớp 10 – Ôn tập
Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2019 Sở Vĩnh Phúc có đáp án chi tiết | Văn, đề thi vào lớp 10 – Ôn tập 4 10 0
Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2019 Sở Thái Bình có đáp án chi tiết | Văn, đề thi vào lớp 10 – Ôn tập
Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2019 Sở Thái Bình có đáp án chi tiết | Văn, đề thi vào lớp 10 – Ôn tập 5 91 0
Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2019 Sở Bình Dương có đáp án chi tiết | Văn, đề thi vào lớp 10 – Ôn tập
Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2019 Sở Bình Dương có đáp án chi tiết | Văn, đề thi vào lớp 10 – Ôn tập 6 10 0
Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2019 Sở Bến Tre có đáp án chi tiết | Văn, đề thi vào lớp 10 – Ôn tập
Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2019 Sở Bến Tre có đáp án chi tiết | Văn, đề thi vào lớp 10 – Ôn tập 4 54 0
Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2019 Sở Cần Thơ có đáp án chi tiết | Văn, đề thi vào lớp 10 – Ôn tập
Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2019 Sở Cần Thơ có đáp án chi tiết | Văn, đề thi vào lớp 10 – Ôn tập 6 10 0
Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2019 Sở Bình Phước có đáp án chi tiết | Văn, đề thi vào lớp 10 – Ôn tập
Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2019 Sở Bình Phước có đáp án chi tiết | Văn, đề thi vào lớp 10 – Ôn tập 4 19 0
Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2019 có đáp án chi tiết | Văn, đề thi vào lớp 10 – Ôn tập
Đề thi vào lớp 10 môn Văn năm 2019 có đáp án chi tiết | Văn, đề thi vào lớp 10 – Ôn tập 5 7 0
Đề thi vào lớp 10 môn Văn 2019 Sở Đồng Nai có đáp án chi tiết | Văn, đề thi vào lớp 10 – Ôn tập
Đề thi vào lớp 10 môn Văn 2019 Sở Đồng Nai có đáp án chi tiết | Văn, đề thi vào lớp 10 – Ôn tập 6 247 0
– Đây là tâm trạng của Kiều trong những ngày đầu ở lầu Ngưng Bích, một tâm trạng không tốt bằng cái chết, cô đơn, chán đời và ngờ vực con người. “Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân. (Đầu tiên)ĐỀ THI VÀO LỚP 10 2019 QUẢNG NGÃI I ĐỌC (3,0 điểm) Đọc đoạn trích ở đây: Nhờ những người bạn thân, chúng ta có thể mở rộng tầm nhìn, kết giao với họ và kinh nghiệm của chúng ta tăng lên khi nhân cách của chúng ta mạnh mẽ. Mọi thứ đều ở đó để tặng cho bạn bè, bất chấp những nét đặc biệt trong tính cách của chúng ta, quan niệm sống độc đáo, tài kể chuyện hài hước. Tiếp xúc với nhiều bạn, tâm hồn ta phong phú, làm phong phú tâm hồn những người bạn sau. (Trích “Tìm thêm bạn mới”, Mối tình đẹp của Tào Tháo – Nguyễn Hiến Lê dịch, NXB Trẻ, 2004, tr.115) Yêu cầu thực sự: Câu (0,5 điểm) Nêu phương thức biểu đạt của đoạn trích. Câu (0,5 điểm) Xác định thực từ liên kết Đoạn liên kết: “Tất cả vì một tấm bằng tốt nghiệp sở hữu, bất chấp những đặc điểm tính cách của chúng ta, cách nhìn cuộc sống độc đáo, tài kể chuyện cười, tiếp xúc với nhiều bạn bè, làm phong phú tâm hồn chúng ta, làm giàu tâm hồn chúng ta sau chúng ta. Câu (1,0 điểm) Theo tác giả, quà là gì? Câu (1,0 điểm) Anh (chị) có đồng tình với ý kiến: “Nhờ bạn thân mà chúng ta mở rộng chân trời mà chúng ta có được” Tại sao?VIẾT (7,0 điểm) Câu1. (2,0 điểm) Từ nội dung đoạn trích trong phần Đọc hiểu, em hãy viết một đoạn văn nghị luận (từ 7 đến 10 câu) trình bày suy nghĩ của em về tình bạn ở tuổi học trò. Câu (5,0 điểm) Cảm nhận hai đoạn thơ sau: Ngày xuân én đưa em về thăm nhà Ngưng Bích trước lớp học, Thiếu Quân chín mươi sáu mươi Vẻ đẹp của núi và trăng, Cỏ non xanh đến tận chân trời. , (Trích “Kiều Lầu Ngưng Bích” – Truyện Nguyễn Du, Ngữ văn 9, tập 1, NXB Giao Kiều, Nguyễn Du, Ngữ văn 9, tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam, 2018, tr.84) Education in Vietnam , 2018, Tr.93 ) ĐÁP ÁN KỲ THI VÀO LỚP 10 HỌC KỲ 2019 QUẢNG CÁO PHÒNG I ĐỌC (3,0 điểm) Câu (0,5 điểm) Phương thức biểu đạt đoạn trích: Câu văn (0,5 điểm) Ma thuật thay thế: tình bạn – bạn bè Câu (1,0 điểm) Theo tác giả, mọi món quà đều được tặng mọi thứ Câu (1,0 điểm) Đồng ý Vì: Tình yêu giúp ta mở mang kiến ​​thức Tình bạn giúp ta mở lòng, chia sẻ vui buồn Tạo dựng những mối quan hệ sau cuộc sống. VIẾT (7.0 .) điểm) Câu (2,0 điểm) I Giới thiệu vấn đề Đời học sinh thật đẹp với những kỉ niệm vui buồn, những tình bạn đẹp tuổi học trò (3) Tình bạn giàu tình cảm biết quan tâm, giúp đỡ, cảm thông, tin tưởng người chia sẻ vui buồn Tình bạn với mọi người, lứa tuổi học trò Bạn bè người chia buồn và những câu chuyện vui buồn, thăng trầm của cuộc sống Tình bạn tuổi học trò trong sáng, đẹp đẽ 2 HS minh họa – Nêu ví dụ Tình bạn tuổi học trò: đồng hành cùng tiến bộ, giúp đỡ nhau vượt khó: Ta có bạn thân giúp đỡ ta học tập, bạn thân học hỏi từ bạn bè cách sống tốt đẹp, điều phải làm Thân thiện đúng 3 Làm để có tình bạn bè đáng nhớ tuổi học trò – Phải tin bạn, không gian dối, không vụ lợi – Thông cảm, chia sẻ khó khăn cùng bạn – Đồng cảm với bạn về những vui buồn, khó khăn – Rộng lượng tha thứ cho những lỗi lầm của bạn – Gắn bó thân thiết với tập thể, không tách rời tập thể – Phê bình sai giúp bạn sửa sai, tình bạn tốt đẹp – Tôn trọng, che giấu tính xấu của bạn, làm chậm bạn, làm chậm tình bạn Phê phán tình bạn xấu – Lợi dụng tình bạn để trục lợi, ta chơi thật thà, người ta lừa ta vu khống – Kéo ta vào con đường lầm lạc Thậm chí ta bỏ học, hút chích học hành, ăn cắp tiền của bố mẹ, trộm cắp khắp nơi (4(4) )III Kết thúc vấn đề – Nêu ý nghĩa của tình bạn: Tình bạn tuổi học trò là tình bạn trong sáng, đẹp đẽ, trong sáng Mỗi người hãy xây dựng cho mình một tình bạn đẹp để động viên, giúp đỡ trong học tập và sống – Liên hệ thân thiết Câu (5,0 điểm) em Mở bài Giới thiệu tác giả đoạn trích Nguyễn Du II Thân 1 Khái quát đoạn trích Cảnh ngày xuân  Bài thơ Cảnh ngày xuân, bức tranh thiên nhiên miêu tả cảnh mùa xuân tươi đẹp với không khí lễ hội, tưng bừng náo nhiệt. tràn đầy sức sống  Không gian bầu trời  Chim én đưa đón  Không gian mặt đất Màu cỏ non xanh rợn tận chân trời: gợi không gian khoáng đạt Cành lê trắng: gợi sự thanh khiết, trong trẻo Thời gian: tiết Thanh Minh Thiếu sáng chín mươi, ngồi sáu mươi  Gợi không gian và thời gian: ấm áp sắc xuân, vui xuân hội, ấm áp tình xuân 2 Khái quát đoạn trích Kiều Lầu Ngưng Bích (5) Vẻ đẹp ở xa mà trăng ở gần cũng như ở xa. Bốn bề xa tít tắp. Cát vàng, đụn cát, bụi hoa hồng, cách đây hàng dặm.”  Mở đầu đoạn trích, Nguyễn Du viết: Trước lầu Ngưng Bích khóa xn Khóa xn để gái đẹp Cấm cửa lầu Kiều. Sau khi ngăn Bích bị Mã Giám Sinh tiêu diệt, nàng định tự tử nhưng không chết. Trên thực tế, cô đã bị cầm tù. Vì vậy, khóa xn mang ý nghĩa mỉa mai, thể hiện cảnh ngộ đê tiện, bất thường của nàng Kiều vừa bị lừa. vừa bị mắng, vừa tự tử không thành, vừa bị quản thúc Kiều cảm thấy cô đơn buồn bã. góp phần thể hiện tâm trạng cô đơn, buồn bã, ngổn ngang của Thúy Kiều => Thiên nhiên ở câu thơ đầu gợi tả sự hoang vu, bao la, choáng ngợp Ngồi trên lầu cao, trước mắt nhìn núi non, Ngẩng đầu nhìn trăng sờ đầu, nhìn xuống bãi cát vàng trải dài vô tận, lác đác những bụi hoa hồng nhỏ càng làm nổi bật cuộc sống lẻ loi, cô độc của cô 3 Nhận xét chung  Nghệ thuật miêu tả nội tâm Nhân vật: diễn biến tâm trạng qua những đoạn độc thoại tả cảnh ngụ ngôn đặc sắc Lựa chọn từ ngữ, sử dụng phép tu từ III Kết luận

Tham Khảo Thêm:  Xu Hướng 11/2022 # Cấu Trúc Đề Thi Hsk4, Bí Kíp Chinh Phục Hsk4 Và Cấu Trúc Đề Thi

Related Posts

Cách Vẽ Pokemon Hệ Điện Zeraora Mới Nhất

Mời các bạn khám phá thông tin và kiến ​​thức về Cách vẽ pokemon dạng bay Hot nhất hiện nay được quan tâm nhiều nhất, đừng quên…

Cách Vẽ Tường Đơn Giản Từ Họa Sĩ, Hướng Dẫn Cách Vẽ Tranh Tường Siêu Đơn Giản

Tranh tường hiện nay đang hot như thế nào chắc các bạn cũng đã biết. Vì vậy, bạn muốn vẽ một bức tranh tường? Bạn không biết…

Đề Thi Tin Học Trẻ Scratch, Đề Thi Tin Học Trẻ Lâm Đồng 2021

neftekumsk.com Chia sẻ với bạn kỳ thi cào tiểu học 2021– Bảng A – Trường tiểu học Scratch. Năm nay, một điểm khác là…

Hướng Dẫn Các Bước Vẽ Nail Cơ Bản Tại Nhà Đơn Giản Ai Cũng Làm Được

Học nail cơ bản tại nhà là từ khóa dành cho các bạn muốn tự học nail để có thể tự chăm sóc móng tại nhà mà…

Top 20 Bản Vẽ Cad Máy Nén Khí Nén, Bản Vẽ Cad Chi Tiết Máy Ngành Cơ Khí Chuẩn Nhất

Trình duyệt của bạn đã tắt hỗ trợ JAVASCRIPT. Trang web chỉ hoạt động khi bạn bật lại. Để xem cách bật JAVASCRIPT, hãy nhấp vào đây!…

Phần Mềm Vẽ 3D Trên Ipad Dành Cho Nghề Tư Vấn Thiết Kế Nội Thất

Công nghệ ngày càng phát triển với những thiết bị cầm tay hỗ trợ rất tốt cho công việc và đặc biệt là iPad hay máy tính…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *