Đề Thi Khảo Sát Lớp 7 Môn Toán Năm 2020, Đề Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Toán 7 Năm 2022

Bạn đang xem tài liệu “Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7 – Năm học 2020-2021 (Có đáp án)” , để tải tài liệu gốc bạn click vào nút TẢI XUỐNG bên trên

Tệp đính kèm:

*

bo_de_thi_khao_sat_chat_luong_dau_nam_mon_toan_lop_7_nam_hoc.doc

Nội dung Text: Bộ đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7 – Năm học 2020-2021 (Có đáp án)

Bộ đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 năm học 2020 – 2021 ĐỀ SỐ 1 BỘ GD&ĐT KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG BỘ ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM BỘ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NĂM HỌC 2020-2021 Môn: Thi 7 Thời gian: 60 phút (không tính đề khảo sát chất lượng đầu năm). giờ ra chơi) Câu 1 (2 điểm): a) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: 5; -thứ mười hai; số 8; -4; 2; 0.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2020

b) Tính: 15 + (-9) c) Tính nhanh: 5.2015 – 5.2014 Câu 2 (2 điểm): 1. Thực hiện phép tính: 4 14 11 5 a) b) 9 9 2 6 2. Tìm x, biết: 3 5 1 a) x : b).x 0,5 5 6 4 Câu 3 (2 điểm): Tổng kết học kì I, lớp 6A có 32 học sinh gồm 3 loại: Giỏi, Khá và Trung bình. Số 1 3 học sinh giỏi chiếm số học sinh cả lớp. Số học sinh giỏi bằng số học sinh còn lại. 4 8 a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp 6A. b) Tính tỉ số giữa số học sinh trung bình cộng với số học sinh cả lớp. Câu 4 (3 điểm): Trên cùng một nửa mặt phẳng chứa các cạnh chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy, Oz sao cho x Oy 800 ; xOz 400 . a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz, tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Tại sao? b) So sánh số đo của hai góc x Oz và z Oy . c) Tia Oz có phải là tia phân giác của góc x Oy không? Tại sao? Câu 5 (1 điểm): Tính1 1 1 1 1 A 2,5 5,8 8,11 92,95 95,98 ———— Hết ———— KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SỚM 2020-2021 Bộ TN&MT 7 Bộ câu hỏi lớp 7 Nội dung và đáp án Điểm a) Dàn ý các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần: Câu 1 -12 1 1 1 1 1 A 2,5 5,8 8,11 92,95 95,98 0,25 1 3 3 3 3 3 A . 3 2,5 5,8 8,11 92,95 95,98 Câu 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A . (1,0đ) 3 2 5 5 8 8 11 92 95 95 98 0,25 1 1 1 A . 3 2 98 0,25 1 24 24 8 A . 3 49 147 49 0,25 ĐỀ SỐ. 2 PHÒNG GD&ĐT ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG SỚM THCS 2020-2021 Môn: Tốn 7 Thời gian: 60 phút (không tính thời gian phát đề) A. Phần trắc nghiệm: (3 điểm) Khoanh tròn vào đáp án đúng Câu 1 : Phân số biểu diễn số hữu tỉ 5 là: 6 20 25 35 25 A) B) C) D) 25 30 40 30 Câu 2: Phân số nào biểu thị số: 0, 12. 6 7 3 1 A) B) C) D) 5 6 4 2 1 Câu 3: Số nghịch đảo của : 5 1 5 A) B) 5 C) -5 D) 5 1 3 Câu 4: Cho dãy số: điểm biểu diễn số hữu tỉ là 2 điểm: A) QB) PC) ND) M Câu 5: Cho xOˆy và yOˆz là hai góc kề bù. Nếu xOˆy = 550 thì yOˆz bằng: A) 1250 B) 550 C) 350 D) 1450 Câu 6: Có bao nhiêu đường thẳng đi qua một điểm và vuông góc với một đường thẳng cho trước: A) 1 B) 2 C) 3 D ) 4 B. Phần tự luận (7 điểm) Question 1: (2 pts) Tìm x biết 1 1 4 9 a) x b) x = 2 3 5 10 a. Câu 2: (2 điểm) Thực hiện các phép tính sau: 1 2 1 1 3 1 a) ( ). b) (2 ) : ( ) 6 5 2 2 4 2 Câu 3: (2 điểm) Cho hai tia Oy và Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng giới hạn bởi tia Ox. Biết   xOy 300 , xOz 1200 . a) Tính số đo góc yOz   b) Vẽ tia phân giác Om của góc xOy , tia phân giác On của xOz . Tính số đo góc mOn ? Câu 4: Tính nhanh 1 1 1 1 1 1 1 1 A= (1 )(1 )(1 )(1 )(1 )(1 )(1 )(1 ) 2 3 4 5 6 7 8 9 HƯỚNG DẪN CHẤM Đáp án Điểm I Trắc nghiệm 3 1 B 0,5 2 A 0,5 3 B 0,5 4 D 0,5 5 A 0,5 6 A 0,5 II Tự luận Câu 1: 1 1 a. x 6 1 b. x 1 10 Câu 2: 17 a. 60 1 b. -6 1 Câu 3: Vẽ hình + gt, kl 0,51 0,5 a. yOˆz 900 b. mOˆn 450 Câu 4: 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 A . . . . .

Tham Khảo Thêm:  Tả một cảnh thiên nhiên mà em yêu thích

Xem thêm: Các Yếu Tố Chính Trên Trang Tính Gồm Những Gì? Những yếu tố chính nào trên trang tính

. . 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ĐỀ 3 SỞ GD&ĐT KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM THCS Năm học 2020 – 2021 Môn: Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề) A. Phần trắc nghiệm: Chọn câu trả lời đúng 1/ Các số biểu diễn cùng một số hữu tỉ. Phát biểu đúng là: 1 2 A. 0,4; 2; ; ; 2; 2 4 5 1 20 B. 0,5; ; ; 10 2 40 C. 0,25; 0,5; 0,35; 0,45 5 5 5 D. ; ; ; 5 7 8 9 2/ Phát biểu đúng: A. Số 0 không phải là số hữu tỉ B. Số 0 là số hữu tỉ dương C. Số 0 là số hữu tỉ âm D. Số 0 không phải số dương số hữu tỉ , không là số hữu tỉ âm 2 1 3/ So sánh hai số hữu tỉ : x và y . ta có: 3 2 A. x > y B. x A. -1,8 hoặc 1,4 B. -1,8 hoặc -1,4 C. 1,8 hoặc 1,4 D.1,8 hoặc – 1,4. 9/ So sánh hai số x = 2225 và y = 3150 ta có kết quả là: A. x = y B. x > y C. x 2 7 7 4 7  8 45 24,26 a) C = 1 2 1 b) B = .  c) A= 5 2 – 3 5 5 3 23  6 18  (2 ) 25,153 63,102 Bài 2: Tìm x biết: x 5 1 x 1 2 x a) b) 2x 1 5 c) 2 16 d) 1 : 6 : 0,3 12 6 12 3 4 x y z Bài 3: Tìm x, y biết: và 2x + 3y – z = -14 3 5 7 Bài 4: Cho hình vẽ: a) Viết tên 2 cặp so le góc trong và 2 cặp góc trong cùng phía đối đỉnh A b) Viết tên 2 cặp góc đối đỉnh 0 Bài 5. Cho x Oy 75 Lấy điểm A nằm trên tia Oy. Qua A vẽ tia Am. Tính số đo của O Am để Am song song với Ox. Bài toán có bao nhiêu đáp án? HƯỚNG DẪN CHẤM: 1B 2D 3B 4A 5B 6C 7C 8D 9C 10D 11C 12C 13D 14B 15A 16B TL; 2 7 7 4 2 7 7 4 Bài 1 a) C = 1 2 1 = 1 2 1 0 3 5 5 3 3 5 5 3 7  8 45 7 23 7 b) B = .  = . 23  6 18  23 6 6 24.26 25.153 210 25.33.53 c) A= – = 1 5 4 (25 )2 63.102 210 23.33.52.22 x 5 1 Bài 2. a) giải x = 11 b) giải 2x 1 5 x = 3 12 6 12 hay x= -2 x 1 2 x c) 2 16 giải x = 5 d) 1 giải: được 6 :x0 ,=3 3 4 1 3 x y z Bài 3. và 2x + 3y – z = – 14 3 5 7 xyz 2x 3y z Từ 3 5 7 6 15 7 2x 3y z 2x 3y z 14 Áp dụng 1 6 15 7 6 15 7 14 Suy ra x = -3; y = -5; z = -7 Bài 4. a) Các cặp góc so le trong đỉnh A là A2 và C ; A1 và B1 Các cặp góc trong cùng của đỉnh A là: A1 và B2 ; x AC và C b) Các cặp góc đối đỉnh: m Bn và B ; n BC và BA 1 2 x Bài 5. Bài 1 TH2: x m 750 0 OA y 75 ? ? OA y To Am //Ox To Am //Ox Thì x OA O Am 1800 thì x OA O Am ( slt) O Am 1800 750 1050 x OA O Am 750 m CHỦ ĐỀ 4

Tham Khảo Thêm:  Cách Vẽ Sơ Đồ Dfd

Related Posts

Cách Vẽ Pokemon Hệ Điện Zeraora Mới Nhất

Mời các bạn khám phá thông tin và kiến ​​thức về Cách vẽ pokemon dạng bay Hot nhất hiện nay được quan tâm nhiều nhất, đừng quên…

Cách Vẽ Tường Đơn Giản Từ Họa Sĩ, Hướng Dẫn Cách Vẽ Tranh Tường Siêu Đơn Giản

Tranh tường hiện nay đang hot như thế nào chắc các bạn cũng đã biết. Vì vậy, bạn muốn vẽ một bức tranh tường? Bạn không biết…

Đề Thi Tin Học Trẻ Scratch, Đề Thi Tin Học Trẻ Lâm Đồng 2021

neftekumsk.com Chia sẻ với bạn kỳ thi cào tiểu học 2021– Bảng A – Trường tiểu học Scratch. Năm nay, một điểm khác là…

Hướng Dẫn Các Bước Vẽ Nail Cơ Bản Tại Nhà Đơn Giản Ai Cũng Làm Được

Học nail cơ bản tại nhà là từ khóa dành cho các bạn muốn tự học nail để có thể tự chăm sóc móng tại nhà mà…

Top 20 Bản Vẽ Cad Máy Nén Khí Nén, Bản Vẽ Cad Chi Tiết Máy Ngành Cơ Khí Chuẩn Nhất

Trình duyệt của bạn đã tắt hỗ trợ JAVASCRIPT. Trang web chỉ hoạt động khi bạn bật lại. Để xem cách bật JAVASCRIPT, hãy nhấp vào đây!…

Phần Mềm Vẽ 3D Trên Ipad Dành Cho Nghề Tư Vấn Thiết Kế Nội Thất

Công nghệ ngày càng phát triển với những thiết bị cầm tay hỗ trợ rất tốt cho công việc và đặc biệt là iPad hay máy tính…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *