dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau

CŨNG MUỐN Tại BÊN NHAU

Tác giả: Dung Quang

Biên tập: Nguyên

Bạn đang xem: dẫu thế nào cũng muốn ở bên nhau

RFXw84u

*Ghi chú: Như những truyện không giống bản thân chỉnh sửa, nhập truyện CHỈ CÓ những chữ in nghiêng được màu sắc XÁM, đặt điều nhập ngoặc thìa là chú quí của tôi nhập quy trình chỉnh sửa, còn những chữ in nghiêng, đặt điều nhập ngoặc sót lại đều là của người sáng tác. Không cần bản thân phản hồi xen nhập.

Bản thân mật bản thân Lúc gọi truyện cực kỳ ko quí truyện sở hữu rất nhiều chú quí, nên những lúc chỉnh sửa, tiếp tục giới hạn đến mức độ thấp nhất, như ghi chép tắt, ghi chép số, kỳ tích điển cố xa cách kỳ lạ hoặc ko cần thiết thiết… bản thân tiếp tục gửi thẳng về giờ đồng hồ Việt tối đa hoàn toàn có thể. Vì thế cho nên cũng hoàn toàn có thể tiếp tục tương đối bay ý, hy vọng chúng ta thông cảm

Văn án

Trong đôi mắt trần gian, anh là một trong những lão tệ ngại, tuy nhiên lại là người hùng của lòng tôi.

Cái xấu xí nhất của anh ấy, là vẫn tặng tôi tình thương chất lượng đẹp nhất.

Người nam nhi của tôi không tồn tại việc thực hiện, chẳng tiềm ẩn, chỉ nhì bàn trắng tay.

Rất nhiều người căn vặn tôi quí anh vì thế điểm nào là, tôi chỉ biết nói:

Đầu tiên, nài hãy nom mặt mày anh ấy thiệt kỹ.

Thứ nhì, kể từ thuở nhỏ nhắn, tôi luôn luôn ham muốn cứu vớt toàn cầu, sau thời điểm ước mơ đổ vỡ, thôi thì miễn chống thay đổi trở nên cứu vớt vớt một thanh niên tụt xuống té vậy.

Xem thêm: đọc truyện thượng ẩn

✿✿✿✿✿

01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10

11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20

21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30

31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40

41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50

✿✿✿

51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60

Xem thêm: truyện con rể quyền quý

61 – 62 – 63 – 64 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69 – 70

71 – 72 – Ngoại truyện 

HOÀN 

25.04.16 – 13.06.16 | 197429 words

EBOOK 

Tác giả

Bình luận