đằng la chi vi

Bất dạ truỵ ngọc

Bất dạ truỵ ngọc

8.5/10

7486

Bạn đang xem: đằng la chi vi

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đằng La Vi Chi

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 72
Ta Không Thể Lại Thương Tiếc Một Tên Yêu Quỷ

Ta Không Thể Lại Thương Tiếc Một Tên Yêu Quỷ

7/10

11651

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đằng La Vi Chi

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 41
Vắng Em Không Vui FULL

Vắng Em Không Vui FULL

7.8/10

56856

Trạng thái: Full

Tác giả: Đằng La Vi Chi

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 42
Hắc nguyệt quang đãng cố gắng cứng cáp kịch phiên bản be

Hắc nguyệt quang đãng cố gắng cứng cáp kịch phiên bản be

8.5/10

1621955

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đằng La Vi Chi

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp

Chương 153
Nữ Phụ Không Có Khát Vọng Sống

Nữ Phụ Không Có Khát Vọng Sống

7.6/10

27251

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đằng La Vi Chi

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác

Chương 39
Xuyên Thành Vị Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài vịn Đạo

Xuyên Thành Vị Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài vịn Đạo

8.1/10

88520

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đằng La Vi Chi

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác

Chương 96
Nhiệt Độ Cơ Thể Của độc ác Ma

Nhiệt Độ Cơ Thể Của độc ác Ma

9.6/10

401845

Trạng thái: Full

Tác giả: Đằng La Vi Chi

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 105
Không Tin Anh Yêu Thầm Em Đâu!

Không Tin Anh Yêu Thầm Em Đâu!

8.1/10

21950

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đằng La Vi Chi

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 64
Thâm Uyên Nữ Thần (Vực Sâu Nữ Thần)

Thâm Uyên Nữ Thần (Vực Sâu Nữ Thần)

9.5/10

60051

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đằng La Vi Chi

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 108
Nhớ Em

Nhớ Em

8.9/10

105709

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đằng La Vi Chi

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 90
Mĩ Nhân Mềm Mại

Mĩ Nhân Mềm Mại

9/10

95288

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đằng La Vi Chi

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 74
Bệnh Yêu

Bệnh Yêu

7.5/10

240173

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đằng La Vi Chi

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 96
Bất dạ truỵ ngọc

C72

Bất dạ truỵ ngọc

8.5/10

7486

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Linh Dị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Xem thêm: vợ yêu đừng chạy trốn

Ta Không Thể Lại Thương Tiếc Một Tên Yêu Quỷ

C41

Ta Không Thể Lại Thương Tiếc Một Tên Yêu Quỷ

7/10

11651

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Vắng Em Không Vui FULL

C42

Vắng Em Không Vui FULL

7.8/10

56856

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Hắc nguyệt quang đãng cố gắng cứng cáp kịch phiên bản be

C153

Hắc nguyệt quang đãng cố gắng cứng cáp kịch phiên bản be

8.5/10

1621955

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Khác, Tiên Hiệp

Nữ Phụ Không Có Khát Vọng Sống

C39

Nữ Phụ Không Có Khát Vọng Sống

7.6/10

27251

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác

Xuyên Thành Vị Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài vịn Đạo

C96

Xuyên Thành Vị Hôn Thê Bỏ Trốn Của Tổng Tài vịn Đạo

8.1/10

88520

Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Phụ, Truyện Khác

Nhiệt Độ Cơ Thể Của độc ác Ma

C105

Nhiệt Độ Cơ Thể Của độc ác Ma

9.6/10

401845

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Không Tin Anh Yêu Thầm Em Đâu!

C64

Không Tin Anh Yêu Thầm Em Đâu!

8.1/10

21950

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thâm Uyên Nữ Thần (Vực Sâu Nữ Thần)

C108

Thâm Uyên Nữ Thần (Vực Sâu Nữ Thần)

9.5/10

60051

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Nhớ Em

C90

Nhớ Em

8.9/10

105709

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Mĩ Nhân Mềm Mại

C74

Mĩ Nhân Mềm Mại

9/10

95288

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bệnh Yêu

C96

Bệnh Yêu

7.5/10

Xem thêm: tieu thuyet thien than bong toi

240173

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng