đại tỷ em yêu rồi

 • Reads 449,368
 • Votes 12,200
 • Parts 109

Complete, First published Oct 07, 2019

Bạn đang xem: đại tỷ em yêu rồi

Table of contents

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Chương 14: Sự ghen tuông tức của đại tỷ

  Mon, Oct 7, 2019

 • Chương 15: Sinh nhật lừa xảo trá. Lý Hoạ Phong, van lơn lỗi em.

  Mon, Oct 7, 2019

 • Chương 16: Yêu trở thành ghét?

  Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Chương 21: Cuộc chiến của những đại tỷ

  Mon, Oct 7, 2019

 • Chương 22: Bắt đầu cuộc chiến

  Mon, Oct 7, 2019

 • Chương 23: Nụ hít bên trên xe pháo. (Xin lỗi em.)

  Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Chương 32: Có ngủ không?(H)

  Mon, Oct 7, 2019

 • Chương 33. "Chị yêu thương em" (H)

  Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Chương 37: Trừng Phạt (H)

  Mon, Oct 7, 2019

 • Chương 38: Trừng Phạt (H nhẹ)

  Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Chương 43: Gặp hắn tá 'dịu dàng'

  Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Chương 46: Sự chở che của Y Tá Lý

  Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Chương 49: Sự phiền lòng của những "ngự tỷ"

  Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Chương 51: Cô ấy...là gì?

  Mon, Oct 7, 2019

 • Chương 52: Chuyện của những 'ngự tỷ'

  Mon, Oct 7, 2019

 • Chương 53: Với em chỉ mất tôi mới mẻ hợp

  Mon, Oct 7, 2019

 • Chương 54: Đồ đùa của cuộc sống?

  Mon, Oct 7, 2019

 • Chương 55: Đã yêu thương em đích thị không? (H)

  Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

  Xem thêm: tung hoành trong lòng anh tô

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Chương 60: Bắt cóc tình nhân~

  Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Chương 65: SỰ TRẢ THÙ (2)

  Mon, Oct 7, 2019

 • Chương 66: Nam nhân cũng đều có tâm tư

  Mon, Oct 7, 2019

 • Chương 67: Kẻ trị điên vì thế tình

  Mon, Oct 7, 2019

 • Chương 68: Nam nhân cầu khẩn

  Mon, Oct 7, 2019

 • Chương 69: Tự thực hiện tổn hại nhau

  Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Chương 72: Lời van lơn lỗi kể từ kẻ khiến cho rối

  Mon, Oct 7, 2019

 • Chương 73: Kẻ phấn chấn, người khóc

  Mon, Oct 7, 2019

 • Chương 74: "Hoả nữ" rời khỏi tay

  Mon, Oct 7, 2019

 • Chương 75: "Băng nữ" đối đầu "Hoả nữ"

  Mon, Oct 7, 2019

 • Chương 76: Nhà 'Huyên Tỷ???!

  Mon, Oct 7, 2019

 • Chương 77: Mối tình tay phụ vương vô rạp

  Mon, Oct 7, 2019

 • Chương 78: Đêm nhộn nhịp của những phái đẹp nhân

  Mon, Oct 7, 2019

 • Chương 79: "Anh tôn trọng em"

  Mon, Oct 7, 2019

 • Chương 80: Đại tỷ Lúc ghen

  Mon, Oct 7, 2019

 • Chương 81: Hồ Ly Tinh là ai?

  Mon, Oct 7, 2019

 • Chương 82: Cái tát vì thế...?

  Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Chương 84: "Vẫn như trước???"

  Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Chương 95: Còn yêu thương hoặc không?

  Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Chương 98: Những dòng sản phẩm lời nhắn giải hoà...

  Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Chương 101: Chúng tao lại như lúc trước

  Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Chương 103: Không cần thiết nam giới nhân

  Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Mon, Oct 7, 2019

 • Chương 108: Phiên nước ngoài 1: (H) Chán cơm trắng nhà?

  Xem thêm: bà xã anh vô cùng cưng chiều em

  Mon, Oct 7, 2019

 • Chương 109: Phiên nước ngoài 2: Đón năm mới tết đến a (Tổng hợp ý couple)

  Mon, Oct 7, 2019

Thể loại: Ngược tâm, ngược đằm thắm, hành vi, băng group xã hội đen giòn,SM (khi với H)