đại niết bàn

Bách khoa toàn thư ngỏ Wikipedia

Niết-bàn , vô Phật giáo và đè Độ giáo, là mục tiêu chủ yếu và ở đầu cuối của những ngôi nhà tu hành. Tuy nhiên, Phật giáo lại nhìn nhận nát bàn là tình trạng khử tận được tham ô ái, sảnh hận và si đắm đuối nhằm đạt cho tới trạng yên bình lặng vô cùng. Còn riêng rẽ về đè Độ giáo, nát bàn là sự việc về bên của vong linh cá thể (Atman) vô với vong linh thiên hà (Brahman), của tè té vô với đại té. Trong trái đất Niết bàn cũng chia nhỏ ra là Tiểu Niết Án và Đại Niết Án.

Bạn đang xem: đại niết bàn

Từ nguyên[sửa | sửa mã nguồn]

Niết-bàn (zh. 涅槃, rơi. nirvāṇa, pi. nibbāna, ja. nehan) là kể từ được phát âm kể từ gốc giờ đồng hồ Phạn nirvāṇa hoặc giờ đồng hồ Pāli nibbāna. Nirvāṇa vẹn toàn là phân kể từ thụ động quá khứ của động kể từ niḥ-√vā (2) nirvāti với nghĩa "thổi tắt", "dập tắt" (một ngọn lửa) và như vậy thì nirvāṇa đem nghĩa đã biết thành dập tắt, thổi tắt. Qua này mà thuật ngữ nirvāṇa cũng rất được dịch tức là Khổ diệt, Diệt (zh. 滅), Diệt tận (zh. 滅盡), Diệt độ (zh. 滅度), Tịch diệt (zh. 寂滅), Bất sinh (zh. 不生), Viên tịch (zh. 圓寂), và vì như thế cực khử được hiểu là mục tiêu vô thượng vô đạo Phật nên nirvāṇa cũng rất được dịch ý là Giải thoát (zh. 解脫).

Tóm lược lại thì Niết-bàn hoàn toàn có thể được hiểu là: Tình trạng ngọn lửa tham ô lam, sảnh hận, ngu si vô tâm đã biết thành dập tắt, tâm trở thành vô sáng sủa, thoáng mát, thanh lộc, tịch tịnh, yên bình. Niết bàn là thái chừng tâm không còn tinh khiết phiền óc, rõ rệt biết toàn bộ pháp là vô té, vô thông thường, và bất toại nguyện.

Quan điểm Phật giáo[sửa | sửa mã nguồn]

Tổng quan lại về Niết-bàn[sửa | sửa mã nguồn]

Niết-bàn là mục tiêu tu hành cứu vớt cánh của từng phe cánh Phật giáo. Trong đạo Phật vẹn toàn thủy, Niết-bàn sẽ là đoạn triệt Luân hồi (zh. 輪回, rơi., pi. saṃsāra). Đó là sự việc tận khử căn cơ của tía nghiệp bất thiện (zh. 不善, rơi. akuśala, pi. akusala) là tham ô, sảnh và si. Trưởng lão tăng kệ (pi. theragāthā) ghi (Chân Nguyên dịch Pāli-Việt):

Nguyên văn giờ đồng hồ Pāli:

sabbo rāgo pahīno bu, sabbo doso samūhato,
sabbo bu vigato moho, sītibhūto `smi nibbuto. ||79||

Dịch nghĩa:

Ta đang được buông xả toàn bộ những tham ô dục (pi. rāga), đang được chi khử toàn bộ sảnh hận (pi. dosa), tớ đang được thoát ly xa xăm toàn bộ si đắm đuối (pi. moha)—Ta đang được đạt sự yên bình (pi. sītibhūta), hội chứng niết-bàn (pi. nibbuta). ||79||

Với sự xuất hiện tại của Đại quá (sa. mahāyāna), người tớ sở hữu một ý kiến không ngừng mở rộng của Niết-bàn dựa vào định nghĩa Bồ Tát (zh. 菩薩, rơi. bodhisattva, pi. bodhisatta). Tại trên đây Niết-bàn được coi như không còn Khổ, khi sở hữu sự giải bay ngoài từng ảo giác, từng tham ô ái.

Trong nhiều kinh sách, người tớ mô tả Niết-bàn như 1 "ngọn lửa đang được tắt". Đó là xuất thế (zh. 出世; rơi. lokottara) và chỉ mất những hành fake đang được đạt mới mẻ hiểu rằng. Vì vậy, vô đạo Phật vẹn toàn thủy, Niết-bàn được hiểu là giải bay ngoài phiền óc. Tập cỗ kinh (pi. suttanipāta) mô tả như sau (Chân Nguyên dịch Pāli-Việt):

Nguyên văn giờ đồng hồ Pāli:

accī yathā vātavegena khitto, atthaṃ paleti mãng cầu upeti sankhaṃ,
evaṃ munī nāmakāyā vimutto, atthaṃ paleti mãng cầu upeti sankhaṃ. ||1074||
atthan gatassa mãng cầu pamāṇaṃ atthi, yena naṃ vajju taṃ tassa n`atthi
sabbesu dhammesu samūhatesu, samūhatā vādapathā pi sabbe. ||1076||

Dịch nghĩa:

Như ngọn lửa (pi. accī) đã biết thành sức khỏe của cơn dông (pi. vātavega) dập tắt, cho tới điểm an ngủ, ko thể được lăm le nghĩa—cũng như thế, một mâu-ni và được giải bay thoát ra khỏi tên tuổi và thể xác (pi. nāmakāya) trở về vùng an ngủ, vượt lên ngoài từng khái niệm.||1074||
Người đang đi đến điểm an ngủ thì người tớ ko thể người sử dụng sự quy ước (pi. pamāṇa) nhằm biểu diễn mô tả ông tớ. Cái bại ko thuộc sở hữu ông tớ. Khi toàn bộ những pháp (ý tưởng) đang được chi khử thì toàn bộ những phương tiện đi lại ngữ điệu (pi. vādapatha) cũng chi khử.||1076||

Trong một trong những kinh sách không giống, Niết-bàn được hiểu là sự việc "an lạc" tuy nhiên phần rộng lớn được hiểu là sự việc giải bay ngoài cái Khổ (sa. duḥkha, pi. dukkha).

Xem thêm: xuyên việt thú nhân chi tướng

Niết-bàn theo đòi ý kiến của Phật Thích Ca[sửa | sửa mã nguồn]

Niết-bàn sở hữu 2 loại, bại là:

1- Hữu-dư Niết-bàn (Sa upādisesanibbāna) là Niết-bàn so với bậc Thánh A-la-hán đang được khử tận được toàn bộ từng tham-ái, từng phiền-não không hề dư sót, hay còn gọi là kilesaparinibbāna: toàn bộ từng phiền-não Niết-bàn, tuy nhiên ngũ-uẩn vẫn tồn tại tồn bên trên cho tới khi không còn tuổi tác lâu.

2- Vô-dư Niết-bàn (Anupādisesanibbāna) là Niết-bàn so với bậc Thánh A-la-hán đang được khử tận được toàn bộ từng tham-ái, từng phiền-não không hề dư sót, đến thời điểm không còn tuổi tác lâu, tịch khử Niết-bàn, hay còn gọi là khandha- parinibbāna: ngũ-uẩn Niết-bàn tức là ngũ-uẩn khử rồi không hề ngũ-uẩn này tái-sinh kiếp sau nữa, giải bay cực tử sinh luân-hồi vô tía giới tư loại.

Niết-bàn sở hữu tía loại theo đòi đối-tượng thiền-tuệ, bại là:

1-Vô-hiện-tượng Niết-bàn(Animittanibbāna) là Niết- bàn so với hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ sở hữu trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ rệt, hiểu ra sự sinh, sự khử của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới; thấy rõ rệt, hiểu ra trạng-thái vô-thường (aniccalakkhaṇa) hiện tại rõ rệt rộng lớn trạng-thái cực và trạng-thái vô-ngã, vì thế năng lượng tín-pháp-chủ có không ít năng lượng rộng lớn 4 pháp-chủ còn sót lại (tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ), hoặc vì thế năng lượng của giới, kéo đến hội chứng ngộ Niết-bàn gọi là vô-hiện-tượng Niết-bàn (animittanibbāna): Niết-bàn không tồn tại hiện-tượng những pháp-hữu-vi.

2- Vô-ái Niết-bàn (Appaṇihitanibbāna) là Niết-bàn so với hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ sở hữu trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ rệt, hiểu ra sự sinh, sự khử của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới; thấy rõ rệt, hiểu ra trạng-thái cực (dukkhalakkhaṇa) hiện tại rõ rệt rộng lớn trạng-thái vô-thường và trạng-thái vô-ngã, vì thế năng lượng định-pháp-chủ có không ít năng lượng rộng lớn 4 pháp-chủ còn sót lại (tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ), hoặc vì thế năng lượng của lăm le, kéo đến hội chứng ngộ Niết-bàn gọi là vô-ái Niết-bàn (appaṇihitanibbāna): Niết-bàn không tồn tại tham-ái nương nhờ.

3- Chân-không Niết-bàn (Suññatanibbāna) là Niết- bàn so với hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ sở hữu trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ rệt, hiểu ra sự sinh, sự khử của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới; thấy rõ rệt, hiểu ra trạng-thái vô-ngã (anattalakkhaṇa) hiện tại rõ rệt rộng lớn trạng-thái cực và trạng-thái vô-thường, vì thế năng lượng tuệ-pháp-chủ có không ít năng lượng rộng lớn 4 pháp-chủ còn sót lại (tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ), hoặc vì thế năng lượng của tuệ, kéo đến hội chứng ngộ Niết-bàn gọi là chân-không Niết-bàn (suññatanibbāna): Niết-bàn trọn vẹn vô-ngã, ko cần tớ, ko cần của tớ.

Những đối-tượng Niết-bàn ấy thuộc sở hữu khử khổ- Thánh-đế là pháp nên hội chứng ngộ.

Xem thêm: dạ tử sân

Quan điểm đè Độ giáo[sửa | sửa mã nguồn]

Theo đè Độ giáo, Niết-bàn là sự việc thiệt vô cùng. Theo S.K. Belvalkar thì định nghĩa Niết-bàn này xuất hiện tại trước lúc Phật giáo được xây dựng. Theo ngôi trường sử đua Mahābhārata thì Niết-bàn sẽ là sự tịch tĩnh (sa. śānti) và sự vừa lòng (sa. susukkti). Trong kiệt tác Anugītā, Niết-bàn được coi như "một ngọn lửa không tồn tại hóa học đốt". Chí Tôn ca như ngôi nhà ý nhấn mạnh vấn đề tính đối nghịch tặc với định nghĩa Niết-bàn vô Phật giáo vì như thế bài xích này mô tả Niết-bàn như sự hội chứng đắc Brahma (sa. brahman, 2,71). Du-già sư (sa. yogin) ở trên đây ko được coi như 1 ngọn đèn đang được tắt (như vô Phật giáo), nhưng mà là 1 trong ngọn đèn ko đứng thân thiện cơn dông, không xẩy ra lắc gửi (6,19). Chứng đạt Niết-bàn được gọi là giải bay (sa. mokṣa).

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Tài liệu ngôi nhà yếu

  • Trưởng lão tăng kệ (zh. 長老僧偈, pi. theragāthā).
  • Tập cỗ kinh (zh. 集部經, pi. suttanipāta).
  • Lăng-già kinh (zh. 楞伽經, rơi. laṅkāvatārasūtra), phiên bản dịch vô Schumann, H.W.: Mahāyāna-Buddhismus. Die zweite Drehung des Dharma-Rades, München 1990.
  • Trung luận (zh. 中論, rơi. madhyamakaśāstra). Madhyamakaśāstra, ed. by Phường.L Vaidya. Darbhanga 1960 (BST no. 10)

Tài liệu loại yếu

  • Fo Guang Ta-tz'u-tien 佛光大辭典. Fo Guang Ta-tz'u-tien pien-hsiu wei-yuan-hui 佛光大辭典編修委員會. Taipei: Fo-kuang ch'u-pan-she, 1988. (Phật Quang Đại Từ điển. Phật Quang Đại Từ điển biên tu uỷ viên hội. Đài Bắc: Phật Quang xuất phiên bản xã, 1988.)
  • Kala, Acharya. Buddhānusmṛti, A Glossary of Buddhist Terms. Mục kể từ nirvāṇa trang 161.
Bảng những chữ viết lách tắt
zh.: chữ Hán | sa.: Sanskrit, giờ đồng hồ Phạn | pi.: Pāli, giờ đồng hồ Pāli | ja: giờ đồng hồ Nhật | Laṅkāv: Laṅkāvatārasūtra, Lăng-già kinh (zh. 楞伽經)