cuồng thượng gia cuồng

Chất nữ

Chất nữ

8.5/10

47098

Bạn đang xem: cuồng thượng gia cuồng

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 179
Tóc Mây Thêm Hương

Tóc Mây Thêm Hương

7.9/10

33998

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Chương 124
Kiều Tàng

Kiều Tàng

7.6/10

37293

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Dưỡng đế

Dưỡng đế

8.5/10

129013

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu

Chương 120
Trọng sinh quay trở lại địa điểm cũ

Trọng sinh quay trở lại địa điểm cũ

8.5/10

243641

Trạng thái: Full

Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 217
Làm Nô

Làm Nô

7.5/10

41244

Trạng thái: Full

Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 67
Tàng Ngọc Nạp Châu

Tàng Ngọc Nạp Châu

7.5/10

38718

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Cuồng Thương Gia Cuồng​

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 124
Bình Thiên Hạ

Bình Thiên Hạ

7.5/10

37073

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Chương 155
Phượng Hoàng Nam

Phượng Hoàng Nam

7.5/10

20501

Trạng thái: Full

Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 56
Tự Lang (Nuôi Sói)

Tự Lang (Nuôi Sói)

7.5/10

31926

Trạng thái: Full

Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 63
Quỷ Tình Trái

Quỷ Tình Trái

7.5/10

14495

Trạng thái: Full

Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 67
Dục Vọng Chiếm Hữu

Dục Vọng Chiếm Hữu

7.5/10

208702

Trạng thái: Full

Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 70
Yêu Phải Một Mảnh Tuyết

Yêu Phải Một Mảnh Tuyết

7.5/10

41726

Trạng thái: Full

Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 50
Khốn Tại Võng Trung Ương

Khốn Tại Võng Trung Ương

7.5/10

10106

Trạng thái: Full

Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 40
Câu Dẫn Không Thương Lượng

Câu Dẫn Không Thương Lượng

7.5/10

19933

Trạng thái: Full

Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 46
Kinh Thuế

Kinh Thuế

7.5/10

22164

Trạng thái: Full

Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 52
Ngục Quỷ

Ngục Quỷ

7.5/10

23994

Trạng thái: Full

Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Huyền huyễn

Chương 85
Chất nữ

C179

Chất nữ

8.5/10

47098

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Tóc Mây Thêm Hương

C124

Tóc Mây Thêm Hương

7.9/10

Xem thêm: ký ức đẹp nhất

33998

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Gia Đấu

Kiều Tàng

C50

Kiều Tàng

7.6/10

37293

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Dưỡng đế

C120

Dưỡng đế

8.5/10

129013

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu

Trọng sinh quay trở lại địa điểm cũ

C217

Trọng sinh quay trở lại địa điểm cũ

8.5/10

243641

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Làm Nô

C67

Làm Nô

7.5/10

41244

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Tàng Ngọc Nạp Châu

C124

Tàng Ngọc Nạp Châu

7.5/10

38718

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Bình Thiên Hạ

C155

Bình Thiên Hạ

7.5/10

37073

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Cung Đấu

Phượng Hoàng Nam

C56

Phượng Hoàng Nam

7.5/10

20501

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Đam Mỹ

Tự Lang (Nuôi Sói)

C63

Tự Lang (Nuôi Sói)

7.5/10

31926

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Quỷ Tình Trái

C67

Quỷ Tình Trái

7.5/10

14495

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Dục Vọng Chiếm Hữu

C70

Dục Vọng Chiếm Hữu

7.5/10

208702

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Phải Một Mảnh Tuyết

C50

Yêu Phải Một Mảnh Tuyết

7.5/10

41726

Thể loại: Ngôn Tình

Khốn Tại Võng Trung Ương

C40

Khốn Tại Võng Trung Ương

7.5/10

10106

Thể loại: Đam Mỹ

Câu Dẫn Không Thương Lượng

C46

Câu Dẫn Không Thương Lượng

7.5/10

19933

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Kinh Thuế

C52

Kinh Thuế

7.5/10

22164

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Ngục Quỷ

C85

Ngục Quỷ

7.5/10

Xem thêm: quan âm chi ngoại

23994

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Huyền huyễn