cô là em gái của nam cặn bã

 • Reads 1,349,456
 • Votes 50,051
 • Parts 76

Complete, First published Jul 10, 2018

Bạn đang xem: cô là em gái của nam cặn bã

Table of contents

 • Tue, Aug 7, 2018

 • Tue, Aug 7, 2018

 • Tue, Aug 7, 2018

 • Tue, Aug 7, 2018

 • Tue, Aug 7, 2018

 • Tue, Aug 7, 2018

 • Tue, Aug 7, 2018

 • Tue, Aug 7, 2018

 • Tue, Aug 7, 2018

 • Tue, Aug 7, 2018

 • Tue, Aug 7, 2018

 • Tue, Aug 7, 2018

 • Tue, Aug 7, 2018

 • Tue, Aug 7, 2018

 • Tue, Aug 7, 2018

 • Tue, Aug 7, 2018

 • Tue, Aug 7, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

  Xem thêm: đọc truyện tình cảm

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

  Xem thêm: truyện linh kiếm tôn

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

Tác giả: Tư Không Mão Mão
  
  Thể loại: Trùng sinh, tiến bộ, showbiz, HE 
   
  Số chương: 76 chương
  
  Tình trạng: đang được trả thành
  
  Giới thiệu: 
   
  Vừa tỉnh giấc, phân phát hiện nay bản thân xuyên vào một trong những cuốn tè thuyết lạnh lẽo phỏng, cô ko nên là nữ giới chủ yếu nhiều tay nghề, được hoan nghênh tuy nhiên là em gái của phái mạnh cặn buồn phiền.
  
  Nam cặn buồn phiền nhập tè thuyết sở hữu tác dụng: trợ chung phái mạnh chủ yếu trở thành vững mạnh, bị ngược, kế tiếp bị ngược, ngược tê liệt tâm liệt phế truất, cho tới dù cho có ngoan ngoãn độc ra sao, bạc đãi ra sao lên đường chăng nữa thì cũng trở nên vật mất mát.
   
  Em gái của phái mạnh cặn bã: là vai phụ đóng vai phụ vật mất mát nhập vật mất mát.
  
  Vì ham muốn thay cho thay đổi số phận vật mất mát ngôi nhà tan cửa ngõ nát nhừ nhập tè thuyết, cô nàng ngoan ngoãn nhiệt huyết, trước tiên tôn tạo anh trai cặn buồn phiền, quyết tâm trở thành phái mạnh cặn buồn phiền trở nên chàng trai đảm bảo chất lượng.

#4trongsinh