Chính sách nhận khóa học & hoàn tiền

1. CHÍNH SÁCH GIAO KHÓA HỌC

Phương thức giao hàng: Công ty chúng tôi sẽ bàn giao tài khoản đăng nhập và mật khẩu đăng nhập lần đầu cho quý khách hàng qua email theo thông tin Quý khách đã đăng ký khi đặt hàng.

Từ thứ 2 đến thứ 6: Bàn giao tài khoản muộn nhất 24h sau khi thanh toán. Chiều thứ 7: Bàn giao tài khoản vào sáng thứ 2 tuần tiếp theo. Nếu quá thời hạn bàn giao đã cam kết mà Khách hàng vẫn chưa nhận được thông tin về sản phẩm đã đặt, vui lòng thông báo tới bộ phận Chăm sóc khách hàng của chúng tôi theo thông tin sau để được hỗ trợ kịp thời. Hotline: 096.988.8323 Email: cskh@kidtopi.edu.vn

2. QUY ĐỊNH VỀ HOÀN TRẢ HỌC PHÍ

1. Các quy tắc hoàn trả học phí có hiệu lực như sau: 

Với các trường hợp học viên mới đăng ký gói 72 buổi trở lên, Khách hàng có thể yêu cầu Công ty hoàn trả học phí đã đóng sau khi tham gia đủ 24 buổi học, số tiền được hoàn lại sẽ tính bằng 70% giá trị còn lại sau khi lấy số học phí đã đóng trừ đi học phí cho các buổi học chính đã tham gia của Học viên;

Với các trường hợp học viên mới đăng ký gói 72 buổi trở lên, nếu chưa tham gia đủ 24 buổi học, Khách hàng sẽ không được áp dụng chính sách hoàn tiền;

Với trường hợp học viên mới đăng ký gói ít hơn 72 buổi, khách hàng sẽ không được áp dụng chính sách hoàn tiền;

Với các trường hợp học viên cũ gia hạn, chính sách hoàn tiền được áp dụng cho tất cả các gói gia hạn, không áp dụng điều kiện về số buổi tham gia, Khách hàng có thể yêu cầu Công ty hoàn trả học phí, số tiền được hoàn lại sẽ tính bằng 70% giá trị còn lại sau khi lấy số học phí đã đóng trừ đi học phí cho các buổi học chính đã tham gia của Học viên

Lưu ý: các buổi học trong chương trình không bao gồm buổi học thử;

2. Trong trường hợp Khách hàng vi phạm quy định hủy lịch phải báo trước tối thiểu 24h, buổi học đó sẽ bị tính thêm vào số buổi học chính đã tham gia.

3. Tại thời điểm Công ty nhận được thông tin Khách hàng yêu cầu hủy Khóa học và hoàn trả học phí, Công ty có trách nhiệm thông báo về thủ tục xin rút học phí và yêu cầu Khách hàng hoàn thiện thông tin, thủ tục trong vòng 24 giờ. Sau đó, Công ty sẽ hoàn số học phí còn lại trong vòng 5 ngày làm việc cho Khách hàng kể từ thời điểm Khách hàng hoàn tất thủ tục. Hai Bên sẽ ký Biên bản thanh lý Hợp đồng để xác định quyền và nghĩa vụ của Hai Bên.

4. Công ty có trách nhiệm thanh toán cho Khách hàng bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng do Khách hàng cung cấp. Trong trường hợp tài khoản Khách hàng khác tài khoản thanh toán ban đầu, Khách hàng sẽ cung cấp các tài liệu chứng minh tương ứng (bao gồm nhưng không giới hạn ở Chứng minh thư, thông tin thẻ ngân hàng ,…) theo yêu cầu của Công ty và Công ty sẽ tuân theo thông tin thẻ ngân hàng do Khách hàng cung cấp để hoàn tiền. Nếu Khách hàng không cung cấp các tài liệu chứng minh tương ứng hoặc các tài liệu chứng minh không chính xác, việc hoàn trả sẽ không được hoàn thành và Công ty sẽ được miễn trừ trách nhiệm đối với các quy định về hoàn trả học phí được quy định trong Hợp đồng này.